Ewch i’r prif gynnwys

Digwyddiadau'r gorffennol

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Past events at the School of Earth and Environmental Sciences.

Pollution

Sero net a thu hwnt: rôl tynnu CO2

CalendarDydd Mawrth 9 Mai 2023, 18:30

Event image placeholder

Sero net a thu hwnt: y rôl ar gyfer echdynnu CO2

CalendarDydd Mawrth 18 Ebrill 2023, 18:30

Meeting food and nutrition security needs of a growing population

Diwallu anghenion diogelwch bwyd a maeth poblogaeth sy’n tyfu

CalendarDydd Mawrth 14 Mawrth 2023, 18:30

The challenges of seasonal rainfall

Heriau’n ymwneud â glaw tymhorol

CalendarDydd Mawrth 14 Chwefror 2023, 18:30

Illustration of a city using renewable energies (wind and solar)

Datgarboneiddio Economi Cymru

CalendarDydd Mercher 18 Ionawr 2023, 10:00

Event image placeholder

Sut y gallai esblygiad helpu i achub y blaned

CalendarDydd Mawrth 10 Ionawr 2023, 18:30

3G Conference 1 December 2022

Cynhadledd Geneteg a Genomeg Rhithwir ar gyfer y Drydedd

CalendarDydd Iau 1 Rhagfyr 2022, 10:15

Event image placeholder

Canfod cydbwysedd yn y trawsnewid gwyrdd

CalendarDydd Mawrth 8 Tachwedd 2022, 18:30

Event image placeholder

Mwynau ar gyfer y trawsnewid ynni: adnoddau'r glannau

CalendarDydd Mawrth 11 Hydref 2022, 18:30

Event image placeholder

Y dyfodol rydyn ni ei eisiau: sut ydyn ni'n ei gyflawni?

CalendarDydd Mawrth 13 Medi 2022, 18:30

-

Digwyddiad Panel Arloesi Gwyddor Gymdeithasol

CalendarDydd Iau 30 Mehefin 2022, 10:30

Voyages in space and time

Teithiau mewn gofod ac amser

CalendarDydd Mawrth 10 Mai 2022, 18:30

Tracing the rise and fall of dinosaurs

Olrhain cynnydd a chwymp deinosoriaid

CalendarDydd Mawrth 5 Ebrill 2022, 18:30

How to look inside a volcano

Sut i weld i mewn i losgfynydd

CalendarDydd Mawrth 8 Mawrth 2022, 18:30