Ewch i’r prif gynnwys

Digwyddiadau'r gorffennol

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Past events at the School of Earth and Environmental Sciences.

Genomics After Dark

GENOMEG AR OL IDDI DYWYLLU

CalendarDydd Iau 9 Tachwedd 2023, 18:30

Pollution

Sero net a thu hwnt: rôl tynnu CO2

CalendarDydd Mawrth 9 Mai 2023, 18:30

Event image placeholder

Sero net a thu hwnt: y rôl ar gyfer echdynnu CO2

CalendarDydd Mawrth 18 Ebrill 2023, 18:30

Meeting food and nutrition security needs of a growing population

Diwallu anghenion diogelwch bwyd a maeth poblogaeth sy’n tyfu

CalendarDydd Mawrth 14 Mawrth 2023, 18:30

The challenges of seasonal rainfall

Heriau’n ymwneud â glaw tymhorol

CalendarDydd Mawrth 14 Chwefror 2023, 18:30

Illustration of a city using renewable energies (wind and solar)

Datgarboneiddio Economi Cymru

CalendarDydd Mercher 18 Ionawr 2023, 10:00

Event image placeholder

Sut y gallai esblygiad helpu i achub y blaned

CalendarDydd Mawrth 10 Ionawr 2023, 18:30

3G Conference 1 December 2022

Cynhadledd Geneteg a Genomeg Rhithwir ar gyfer y Drydedd

CalendarDydd Iau 1 Rhagfyr 2022, 10:15

Event image placeholder

Canfod cydbwysedd yn y trawsnewid gwyrdd

CalendarDydd Mawrth 8 Tachwedd 2022, 18:30

Event image placeholder

Mwynau ar gyfer y trawsnewid ynni: adnoddau'r glannau

CalendarDydd Mawrth 11 Hydref 2022, 18:30

Event image placeholder

Y dyfodol rydyn ni ei eisiau: sut ydyn ni'n ei gyflawni?

CalendarDydd Mawrth 13 Medi 2022, 18:30

-

Digwyddiad Panel Arloesi Gwyddor Gymdeithasol

CalendarDydd Iau 30 Mehefin 2022, 10:30

Voyages in space and time

Teithiau mewn gofod ac amser

CalendarDydd Mawrth 10 Mai 2022, 18:30

Tracing the rise and fall of dinosaurs

Olrhain cynnydd a chwymp deinosoriaid

CalendarDydd Mawrth 5 Ebrill 2022, 18:30