Ewch i’r prif gynnwys

Cyfres o ddarlithoedd cyhoeddus

Digwyddiadau sy’n rhad ac am ddim yw ein darlithoedd cyhoeddus, ac maen nhw’n denu cynulleidfaoedd sy’n amrywio o’r cyhoedd, disgyblion ysgolion uwchradd a gweithwyr proffesiynol. Nod y gyfres yw agor cil y drws ar feysydd o ddiddordeb ym maes gwyddorau’r Ddaear a’r amgylchedd, a chyflwyno ymchwil newydd yn y maes hwn i'r cyhoedd.

Deall hen fydoedd: sut y gall y geowyddorau a’r gwyddorau amgylcheddol ddylanwadu ar archaeoleg?

Does dim amheuaeth nad yw ein dealltwriaeth o bwysigrwydd darganfyddiadau archaeolegol yn gysylltiedig â’r datblygiad a’r defnydd ehangach o fethodoleg wyddonol.

Yn rhan o’r gyfres hon o ddarlithoedd cyhoeddus eleni, rydym yn croesawu siaradwyr hynod ddiddorol ac yn ymchwilio i ddefnydd o rai o dechnegau geowyddonol ac amgylcheddol er mwyn gwella ein dealltwriaeth o hanes ac amgylcheddau’r gorffennol, yma yn ne Cymru a ledled y byd.

Nid oes angen cadw lle ar gyfer y darlithoedd.

DyddiadSiaradwr gwaddPwnc
14 MaiDr Angela Middleton (Historic England)

Y cloddio wedi gorffen! Beth nawr? Rôl cadwraeth ymchwiliol ym maes archaeoleg

9 Ebr 2024Yr Athro Derek Hamilton (Prifysgol Glasgow)

Y gêm dyddio: creu cronolegau gwell ar gyfer naratifau archaeolegol gwell

12  Maw 2024

Dr Paul Breeze (Coleg y Brenin, Llundain)

Palaeohinsoddeg a gwasgariad teulu hominin drwy ddiffeithdiroedd Affrica, Arabia a De-orllewin Asia

13 Chwe  2024

Dr Rachel Crellin (Prifysgol Caerlŷr)

Aur ynghudd mewn maen: dod o hyd i becyn cymorth gwaith aur o’r Oes Efydd gynnar

9 Ion 2024

Dr Richard Madgwick (Prifysgol Caerdydd)

Nid yw esgyrn yn dweud celwydd: dulliau sy’n seiliedig ar isotopau o ymchwilio i ddeiet, iechyd a symudedd pobl mewn cymdeithasau yn y gorffennol

12 Rhagfyr 2023Yr Athro Nicki Whitehouse (Prifysgol Glasgow)Pam mae archaeoleg yn bwysig i'n heriau amgylcheddol cyfoes?
14 Tachwedd 2023Dr Tim Young (Prifysgol Caerdydd)Clirio’r mwg: gwyddoniaeth a haearnwaith cynnar
10 Hydref 2023Dr Mélanie Roffet-Salque (Prifysgol Bryste)Hybu’r defnydd o lipidau’n rhan o waith ailadeiladu archaeolegol a phalaeoamgylcheddol
12 Medi 2023Yr Athro Martin Bell (Prifysgol Reading)Geoarchaeoleg Aber Hafren – etifeddiaeth John Allen

Parcio

Rydym yn annog aelodau o gymuned y brifysgol (gan gynnwys ymwelwyr) i deithio i'r brifysgol gan ddefnyddio dulliau teithio cynaliadwy.

Fodd bynnag, rydym yn cydnabod nad yw hynny'n bosibl bob amser, ac y bydd angen i rai ymwelwyr deithio i'r campws mewn cerbydau modur.

Rydym yn annog defnyddio cerbydau trydan neu hybrid at y diben hwn lle bynnag y bo modd. Mae ein meysydd parcio yn cael eu rheoli gan dechnoleg camerâu ANPR a/neu batrolio ar droed.

Nid yw parcio i ymwelwyr ar gael yn ystod Diwrnodau Agored na digwyddiadau mawr eraill ar y campws.

Mae parcio PAYG y gellir ei archebu ymlaen llaw ar gael i'w ddefnyddio gan ymwelwyr (yn ogystal â staff a chontractwyr) rhwng 07:00-00:00 (hanner nos) o ddydd Llun i ddydd Gwener, ac eithrio gwyliau banc.

Cysylltu â ni

Os bydd gennych chi gwestiynau ynghylch y digwyddiad hwn, cysylltwch â’r Athro Dianne Edwards gan ebostio edwardsd2@caerdydd.ac.uk.

Os hoffech chi gymryd rhan mewn sesiwn holi ac ateb yn Gymraeg, ebostiwch edwardsd2@caerdydd.ac.uk o leiaf bythefnos cyn y digwyddiad.