Ewch i’r prif gynnwys

Cyfres o ddarlithoedd cyhoeddus

Mae ein Cyfres o Ddarlithoedd Cyhoeddus yn ddigwyddiadau rhad ac am ddim sy’n denu cynulleidfa amrywiol gan gynnwys y cyhoedd, disgyblion ysgolion uwchradd a gweithwyr proffesiynol. Nod y gyfres yw agor meysydd o ddiddordeb yn y Ddaear a gwyddorau amgylcheddol a chyflwyno ymchwil newydd yn y maes hwn i'r cyhoedd.

Mordeithiau darganfyddiadau mawr

Bydd y darlithoedd misol yn rhedeg rhwng Hydref 2021 a Mai 2022 ac fe'u cynhelir yn Darlithfa Wallace (Ystafell 0.13), Prif Adeilad, Prifysgol Caerdydd, Park Place, Caerdydd, CF10 3AT rhwng 18.30 - 20.00.

Bydd modd prynu tocynnau ar-lein drwy Eventbrite.

Bydd modd prynu tocynnau ar-lein drwy Eventbrite cyn bo hir. I'r rhai nad ydynt yn gallu ymuno â ni'n bersonol, bydd y rhan fwyaf o'r darlithoedd yn cael eu cofnodi a gellir eu gweld ar sianel YouTube Gwyddorau’r Ddaear yng Nghaerdydd.

Mae gan wyddonwyr daearol y fraint a’r pleser o archwilio pob rhan o’r byd, o’r pegynau i’r trofannau, o uchelfannau i ddyfnderoedd y môr a hyd yn oed y tu hwnt, wrth iddynt chwilio am y wybodaeth sy’n mynd i’r afael â heriau pwysig sy’n ymwneud â hanes y blaned.  Yn y gyfres hon, bydd arbenigwyr a gydnabyddir yn rhyngwladol mewn amrywiaeth o ddisgyblaethau yn cyflwyno adroddiadau am eu hanturiaethau yn y maes, ynghyd â’u hynt, eu helynt a’u boddhad yn y labordy wrth iddynt wneud y darganfyddiadau sydd wedi trawsnewid ein gwyddoniaeth.

DyddiadSiaradwr GwaddPwnc
12/10/2021Dr Chris Berry (Prifysgol Caerdydd)Chwilio am y coedwigoedd cyntaf: deng mlynedd ar hugain o deithiau byd-eang
09/11/2021Dr Jenny Pike (Prifysgol Caerdydd)Ffosiliau bach, cwestiynau mawr: mewnwelediadau o waddodion cefnfor
14/12/2021Yr Athro Derek Briggs (Prifysgol Iâl)Yn dilyn creaduriaid y Cambrian: mae ffosiliau anghyffredin yn datgelu bywyd mewn cefnforoedd hynafol
11/01/2022Yr Athro Syr Peter Crane (Prifysgol Iâl / Sefydliad Oak Spring Garden)Dechrau blodau
08/02/2022

Yr Athro Fonesig Jane Francis (Arolwg Antarctig Prydain)

O'r Tŷ Gwydr i'r Tŷ Iâ: ffosiliau coedwig a deinosor yng nghanol llenni iâ ym Mhegwn y De
08/03/2022Yr Athro Chris Jackson (Prifysgol Manceinion)Sut i weld i mewn i losgfynydd
05/04/2022

Yr Athro Stephen Brusatte (Prifysgol Caeredin)

Olrhain cynnydd a chwymp deinosoriaid
10/05/2022Yr Athro Monica Grady (Prifysgol Agored)Teithiau mewn gofod ac amser

Archebwch nawr ar Eventbrite

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y digwyddiad hwn, cysylltwch â'r Athro Dianne Edwards ar edwardsd2@cardiff.ac.uk.

Os oes angen i chi gael y sesiynau Holi ac Ateb yn Gymraeg, ebostiwch edwardsd2@caerdydd.ac.uk o leiaf bythefnos cyn y digwyddiad.