Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Dr Lu Zhuo yn ennill Grant Cyfnewid Rhyngwladol y Gymdeithas Frenhinol ar gyfer ymchwil ar y cyd.

7 Mai 2024

Bydd prosiect Dr Zhou yn archwilio sut mae gwynt a dŵr yn effeithio ar bontydd a'r llethrau o'u cwmpas.

Llawer o bobl yn gwisgo festiau gwelededd uchel yn archwilio ffos fforio yng Nghanada

Caerdydd yn ymuno â chanolfan sy’n werth £2.6 miliwn i hyfforddi cenhedlaeth newydd o arbenigwyr adnoddau mwynau

7 Mawrth 2024

Mae canolfan a ariennir gan NERC yn dod ag arbenigedd o ddiwydiant a'r byd academaidd ynghyd i alluogi'r DU i drawsnewid i ynni cynaliadwy

Argraff arlunydd o goedwig hynafol Calamophyton

Coedwig gynharaf y Ddaear wedi’i datgelu mewn ffosilau yng Ngwlad yr Haf

7 Mawrth 2024

Ffosiliau boncyffion a changhennau 390 miliwn blwydd oed wedi cael eu darganfod ar arfordir Dyfnaint a Gwlad yr Haf

Dr Diana Contreras Mojica yn rhannu mewnwelediadau adfer ar ôl trychineb yn ystod ymweliad â Chile

26 Chwefror 2024

Mae Dr Diana Contreras Mojica yn rhannu dadansoddiad data sy'n ymwneud â degfed pen-blwydd daeargryn Maule 2010.

Dr Diana Contreras Mojica yn cael ei ddewis i gymryd rhan yng Nghrwsibl GW4 2024 mawreddog.

26 Chwefror 2024

Mae Crucible GW4 2024 yn canolbwyntio ar fynd i'r afael â gwahaniaethau iechyd trwy ddulliau rhyngddisgyblaethol pwysig

Delwedd haniaethol o fwg gwyn, llwyd a du yn chwyrlïo o gwmpas ac ynghlwm wrth ei gilydd

Mae hanes 66 miliwn o flynyddoedd o garbon deuocsid yn dangos bod yr hinsawdd yn hynod o ensitif i nwyon tŷ gwydr

7 Chwefror 2024

Mae arbenigwyr o Brifysgol Caerdydd yn helpu i fapio newidiadau mewn carbon deuocsid yn yr atmosffer, a hynny mewn amser dwfn

A replica globe of planet Earth balances on the corner of a white pl

Adroddiad yn rhybuddio bod dynoliaeth yn wynebu moment hollbwysig, wrth i ni weld cynnydd yn y siawns o fygythiadau a chyfleoedd sy’n gysylltiedig â throbwyntiau yn system y Ddaear

7 Chwefror 2024

Arbenigwyr ym Mhrifysgol Caerdydd yn cyfrannu at yr asesiad mwyaf cynhwysfawr o drobwyntiau a gynhaliwyd erioed

Delwedd lloeren o storm dywod ar y Ddaear

Gwybodaeth heb fod yn gywir ynghylch effeithiau llwch ar yr hinsawdd ac ar iechyd, yn ôl canfyddiadau astudiaeth

17 Ionawr 2024

Tîm dan arweiniad Caerdydd yn datblygu model amgen sy'n dangos cylch byd-eang a thymhorol gwirioneddol allyriadau llwch

Delwedd a dynnwyd o loeren o ranbarth Mbale yn Uganda yn ystod llifogydd 2022.

Mae amrywiadau eithafol rhwng sychder a llifogydd yn dinistrio cymunedau sydd â'r risg fwyaf o effeithiau newid hinsawdd, yn ôl ymchwil newydd

14 Tachwedd 2023

Archwiliodd ymchwilwyr amlder a maint llifogydd a pheryglon sychder mewn chwe gwlad dros bedwar degawd

hazards

Cardiff University researchers lead new project improving household hazard preparedness for citizens in low income countries

8 Medi 2023

Dr Joel C Gill, lecturer in sustainable geoscience and principal investigator of the ‘Improving Household Preparedness in Multi-Hazard Contexts’ project, has been funded by the global safety charity, Lloyd’s Register Foundation.