Ewch i’r prif gynnwys

Digwyddiad Lansio Rhwydwaith Biostatistics

Dydd Gwener, 26 Gorffennaf 2024
Calendar 09:30-14:00

Cysylltu

Arbedwch i'ch calendr

A PowerPoint slide advertising the Biostatistics Network Launch Event in English and Welsh, including a QR code to scan to register to attend the event. Details of the HEFCW Research Culture Grant 2024 funding is noted.

Digwyddiad Lansio Rhwydwaith Biostatistics

Dyddiad: Dydd Gwener, 26 Gorffennaf 2024

Amser: 09:30 i 14:00

Lleoliad: Adeilad Bute, Ystafell 0.15

Dyddiad Cau Cofrestru: 26 Mehefin 2024

Mae'r digwyddiad hwn yn agored i Staff ac Ymchwilwyr Ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae gan Brifysgol Caerdydd gyfoeth o arbenigedd bioystadegau ar draws disgyblaethau amrywiol. Fodd bynnag, mae diffyg cydlyniant yn rhwystro cydweithio a chydnabyddiaeth allanol o'r arbenigedd hwn.

Bydd y digwyddiad lansio hwn, a ariennir gan Grant Diwylliant Ymchwil CCAUC 2024, yn dod â staff a PGRs o Goleg y Gwyddorau Biolegol Bywyd (CBLS) a Choleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg (CPSE) ynghyd ar gyfer gweithdy hanner diwrnod cynhyrchiol i'w sefydlu a Rhwydwaith Bioystadegau Newydd.

Rydym yn rhagweld y bydd y Rhwydwaith Biostatistics yn defnyddio arbenigedd a oedd wedi'i wahanu'n flaenorol ac yn meithrin ymdeimlad o gymuned draws-golegol.

Darperir lluniaeth a chinio.

Nodau’r digwyddiad yw:

  • Sefydlu strwythur a llywodraethu'r Rhwydwaith.
  • Datblygu rhestr o arbenigedd biostatistical ac ymchwil.
  • Ar y cyd, dylunio gwefan hawdd ei defnyddio sy'n wynebu tuag allan i arddangos arbenigedd y Rhwydwaith.
  • Trefnu cyfarfodydd/digwyddiadau yn y dyfodol i gynnal momentwm ac adeiladu cymuned bioystadegau cryf, cysylltiedig.

Cofrestrwch i fynychu trwy'r ffurflen ar-lein ganlynol: Lansio Rhwydwaith Biostatistics fel y gallwn gadarnhau niferoedd ar gyfer arlwyo.

Dyddiad cau ar gyfer cofrestru: 26 Mehefin 2024.

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi yno!

Yn gywir

Dr Sarah Christofides and Dr William Kay

Gweld Digwyddiad Lansio Rhwydwaith Biostatistics ar Google Maps
Ystafell 0.15
Bute Building
Rhodfa'r Brenin Edward VII
Caerdydd
CF10 3NB

Rhannwch y digwyddiad hwn


Digwyddiadau yn y gyfres hon

Continuing Professional Development (CPD); Research engagement and impact; Staff Association; Staff wellbeing; Student voice; Student wellbeing