Ewch i’r prif gynnwys

Cyrsiau

Mae ein graddau poblogaidd, sydd wedi'u hachredu, yn rhoi cyfle i fyfyrwyr gael profiad addysgu sy'n cael ei arwain gan ymchwil, a hynny ar draws amrywiol ddisgyblaethau Gwyddorau'r Ddaear a'r Môr.

Gweithiwch mewn amgylchedd dysgu cefnogol ac ysbrydoledig gyda'n staff cyfeillgar sy'n arbenigwyr yn eu meysydd gydag awch am ddysgu.

Mae ein cyfleusterau gwych ar gael i gefnogi eich astudiaeth, sy'n cynnwys labordai TG, technoleg flaengar a'n llong hymchwil ein hunain.

Israddedigion

Israddedigion

Mae dosbarthiadau yn yr awyr agored, gwaith ymarferol a gwaith labordy i gyd yn rhan o’n profiad dysgu arloesol sydd wedi’i seilio ar ymchwil.

Cyrsiau ôl-radd a addysgir

Cyrsiau ôl-radd a addysgir

Mae ein rhaglenni gradd meistr yn mynd i'r afael â materion amgylcheddol, polisi ac ymchwil gyfoes.

Ymchwil ôl-raddedig

Ymchwil ôl-raddedig

Mae ein cymuned ôl-radd amrywiol yn cael ei chefnogi gan dros 40 o wyddonwyr sy’n flaenllaw mewn gwaith ymchwil rhyngwladol.

Straeon ein graddedigion

Straeon ein graddedigion

Mae ein graddau agor drysau i amrywiaeth eang o yrfaoedd cyffrous a boddhaus.

Fieldwork

Fieldwork

Our range of local and international field work courses provide valuable hands-on experience of practical skills in earth and environmental sciences.