Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil

Mae ein gwaith ymchwil a gydnabyddir yn rhyngwladol yn gwneud darganfyddiadau newydd ac yn cael effaith gadarnhaol ar ein byd.

Cefnogir ein hymrwymiad i ragoriaeth drwy grwpiau ymchwil cryf, y cyfleusterau diweddaraf a phartneriaethau allweddol.

Ystyriodd Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014 fod 94% o’n hallbynnau ymchwil yn rhagorol yn rhyngwladol neu’n arwain y byd, gan olygu ein bod yn 4ydd yn y DU am Systemau’r Ddaear a Gwyddorau Amgylcheddol.

Mae ein hymchwilwyr yn mynd i'r afael â rhai o'r heriau mwyaf sylweddol sy’n wynebu gwaith ymchwil ym maes Gwyddorau’r Ddaear, gan gynnwys:

  • deall prosesau magmatig a hydrothermol
  • dynameg y biosffer, yr hydrosffer a’r geosffer
  • chwilio am adnoddau naturiol
  • newid byd-eang
  • yr Anthroposen
  • esblygiad hirdymor y Ddaear a’i systemau planedol.

Research ship collecting marine samples

Grwpiau a chanolfannau ymchwil

Dod ag arbenigedd ar draws yr Ysgol ynghyd i weithio ar brosiectau ymchwil o bwys.

A disused quarry

Effaith

Mae ein gwaith ymchwil yn mynd i'r afael â heriau mawr sy'n wynebu cymdeithas, yr economi a'r amgylchedd.

The Guiding Light, our research vessel

Cyfleusterau

Mae ein hymchwil ym mhob maes Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr yn seiliedig ar ein cyfleusterau a’n cyfarpar blaengar.

North Atlantic Circulation

Newyddion

I gael y newyddion diweddaraf o'r Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Môr