Ewch i’r prif gynnwys

Ymgysylltu

Tim Rocky Shore
Geogelcio gyda Phartneriaeth Aber Hafren

Mae ein gweithgareddau ymgysylltu'n creu trafodaeth ac ymddiriedaeth rhwng ymchwil a chymdeithas. Mae’n gofalu bod canlyniadau ein gwaith yn mynd y tu hwnt i'r byd academaidd, busnes a llywodraeth, i gymunedau lleol.

Gallwch gymryd rhan yn ein rhaglen o ddarlithoedd cyhoeddus, arddangosiadau a gweithgareddau allgymorth i ysgolion y gellir eu cyflwyno mewn ystafell ddosbarth yn yr ysgol neu yn ein labordai. Mae pob gweithgaredd wedi'i deilwra i oed a gallu'r myfyrwyr, felly cânt eu hannog a'u difyrru drwyddi draw.

Rydym ni hefyd yn cyflwyno amrywiaeth eang o weithgareddau ymgysylltu cyhoeddus y gallwch gyfrannu iddynt.

Partneriaeth Aber Afon Hafren

Partneriaeth Aber Afon Hafren

We work with local stakeholders to promote a sustainable approach to the planning, management, and development of the estuary.

Diogelu ein Morfa Heli

Diogelu ein Morfa Heli

We have developed two wave tanks that we use to demonstrate topics like coastal management and coastal flooding.

Cysylltwch â ni

I gael rhagor o wybodaeth am ein digwyddiadau a gweithgareddau cymunedol, cysylltwch

Tîm Ymgysylltu Gwyddorau'r Ddaear a’r Amgylchedd