Ewch i’r prif gynnwys

Ymgysylltu

Tim Rocky Shore
Geogelcio gyda Phartneriaeth Aber Hafren

Mae ein gweithgareddau ymgysylltu'n creu trafodaeth ac ymddiriedaeth rhwng ymchwil a chymdeithas. Mae’n gofalu bod canlyniadau ein gwaith yn mynd y tu hwnt i'r byd academaidd, busnes a llywodraeth, i gymunedau lleol.

Gallwch gymryd rhan yn ein rhaglen o ddarlithoedd cyhoeddus, arddangosiadau a gweithgareddau allgymorth i ysgolion y gellir eu cyflwyno mewn ystafell ddosbarth yn yr ysgol neu yn ein labordai. Mae pob gweithgaredd wedi'i deilwra i oed a gallu'r myfyrwyr, felly cânt eu hannog a'u difyrru drwyddi draw.

Rydym ni hefyd yn cyflwyno amrywiaeth eang o weithgareddau ymgysylltu cyhoeddus y gallwch gyfrannu iddynt.

Partneriaeth Aber Hafren

Partneriaeth Aber Hafren

Rydym yn gweithio gyda’r holl randdeiliaid i hyrwyddo dull cynaliadwy o gynllunio, rheoli a datblygu’r aber.

Diogelu ein Morfa Heli

Diogelu ein Morfa Heli

We have developed two wave tanks that we use to demonstrate topics like coastal management and coastal flooding.

Adnoddau Trosglwyddo Ynni CMT

Adnoddau Trosglwyddo Ynni CMT

Mae Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r Amgylchedd yn cyfrannu at adnoddau a hyfforddiant Canolfan y DU ar gyfer Hyfforddiant Meistr mewn Trosglwyddo Ynni (CMT).

Cysylltwch â ni

I gael rhagor o wybodaeth am ein digwyddiadau a gweithgareddau cymunedol, cysylltwch

Tîm Ymgysylltu Gwyddorau'r Ddaear a’r Amgylchedd