Ewch i’r prif gynnwys

Amdanom ni

Nodwch, mae'r fideo uchod ar gael yn Saesneg yn unig.

Gyda gwyddonwyr Daearyddiaeth rhyngwladol cydnabyddedig ar draws y ddisgyblaeth yn ymchwilio ac yn dysgu gyda'i gilydd, mae Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Môr Caerdydd yn meithrin ymchwil o safon fyd-eang sy'n gwella profiad y myfyriwr.

Campws Parc Cathays
Y Prif Adeilad yw canolbwynt campws Parc Cathays.

Cafodd Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Môr ei sefydlu yn 1891. Wedi ei lleoli ym Mhrif Adeilad eiconig y Brifysgol yng nghalon Canolfan Ddinesig Caerdydd, ein cymydog yw Amgueddfa Genedlaethol Cymru, gyda'i chasgliad daearegol gwych.

Mae'r Ysgol yn cynnwys staff o dros 55 o academwyr, yn cynnwys dau o Gymrodyr y Gymdeithas Frenhinol. Pennaeth yr Ysgol ar hyn o bryd yw yr Athro Ian Hall.

Dysgwch mwy amdanom ni a'n gwaith trwy ddarllen ein proffiliau staff sydd yn Saesneg, ymchwil a chyfleusterau.

Mae Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Môr yn rhagori ym meysydd dysgu ac ymchwil, yn darparu gofod cefnogol ac ysbrydoledig i ddysgu am esblygiad y Ddaear, ei fywyd a sut mae'n gweithio.

Yr Athro Ian Hall Pennaeth Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a’r Amgylchedd
Athro Ymchwil