Ewch i’r prif gynnwys

Cofleidio ymgysylltiad cymunedol

Rydym yn defnyddio ein hystod eang o arbenigedd i gefnogi a chyflwyno prosiectau effeithiol a arweinir gan y gymuned ochr yn ochr â gwirfoddolwyr myfyrwyr a staff.

Gyda’n gilydd rydym yn chwarae rhan bwysig o ran llunio prosiectau sy’n ceisio mynd i’r afael â thlodi ac anghydraddoldebau cymdeithasol, rhoi hwb i’r economi a gwella iechyd, addysg a lles.

Mae ein hymchwilwyr academaidd yn gweithio ar draws disgyblaethau ac yn estyn allan y tu hwnt i'r byd academaidd i ddeall a mynd i'r afael yn well â'r heriau mawr sy'n wynebu cymdeithas, yr economi a'r amgylchedd. Mae ein staff ymchwil a'n myfyrwyr yn archwilio dulliau newydd yn barhaus i ymgysylltu â'r gymuned ar ymchwil sy'n cael effaith ystyrlon ar fywydau pobl. Maent yn gweithio'n benodol gyda grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol.

Rhagor o wybodaeth am ein prosiectau cymunedol lleol

Porth Cymunedol

Ein cymysgedd cyfoethog o waith parhaus gyda thrigolion a busnesau Grangetown yn cynhyrchu canlyniadau go iawn ac yn cyflwyno cyfleoedd newydd.

A person pushing a wheelbarrow.

Presgripsiynu cymdeithasol gwyrdd

Rydym yn ymchwilio ffyrdd o wella iechyd a lles pobl drwy gysylltiad â natur.

Disgyblion o Ysgol Gynradd Llanishen Fach

Pharmabees

Sut rydym yn creu dinas sy'n groesawgar i wenyn ac yn helpu'r frwydr yn erbyn archfygiau.

A group of people standing on the Caerau Hillfort site in front of a view of Cardiff

Palu ymlaen gydag archaeoleg yng Nghaerau a Threlái

Mae prosiect Treftadaeth CAER yn cysylltu cymunedau lleol â gorffennol cyfareddol Bryngaer Caerau.