Ewch i’r prif gynnwys

Adnoddau a gweithgareddau addysgol i athrawon, ysgolion a cholegau

Mae gennym ystod o adnoddau a gweithgareddau addysgol ar gyfer athrawon, teuluoedd a disgyblion ysgol o bob oed sy'n anelu at godi dyheadau a chefnogi addysgu'r cwricwlwm newydd yng Nghymru.

Filter results

1-10 o 93 o ganlyniadau chwilio ar gyfers

Rhaglen Haf Safon Uwch Atodol Ffiseg 2023

 • CalendarDydd Llun 19 Mehefin 2023, 10:00 - Dydd Mercher 19 Ebrill 2023, 16:30

Ymunwch â ni ar gyfer ein rhaglen ddibreswyl 3 diwrnod, wedi'i hanelu at fyfyrwyr UG sy'n ystyried dilyn gradd ffiseg.

Cyfnod allweddol pump

Diwrnod Agored i Israddedigion

 • CalendarDydd Sadwrn 1 Gorffennaf 2023, 09:00 - 16:00
 • cymraeg-iconAr gael yn Gymraeg

Bydd ein Diwrnod Agored yn rhoi cyfle i chi brofi sut beth yw astudio a byw yng Nghaerdydd, drwy archwilio ein campws a'n dinas a chwrdd â'n staff a'n myfyrwyr.

Cyfnod allweddol pump

Diwrnod Agored i Israddedigion

 • CalendarDydd Gwener 30 Mehefin 2023, 09:00 - 16:00
 • cymraeg-iconAr gael yn Gymraeg

Bydd ein Diwrnod Agored yn rhoi cyfle i chi brofi sut beth yw astudio a byw yng Nghaerdydd, drwy archwilio ein campws a'n dinas a chwrdd â'n staff a'n myfyrwyr. Dysgwch fwy am ein llety, a gwrandewch ar ein sgyrsiau rhagarweiniol a'n cyflwyniadau

Cyfnod allweddol pump

Cystadleuaeth Llunio Fy Stryd

 • CalendarDydd Llun 2 Ionawr 2023, 08:00 - Dydd Gwener 28 Ebrill 2023, 17:00

Mae Ysgol Pensaernïaeth Cymru (WSA) yn cynnal cystadleuaeth Siapio Fy Stryd yn flynyddol. Cynlluniwyd y gystadleuaeth i gyflwyno dysgwyr ifanc i syniadau am y cartref, lle a chymuned.

Cyfnod allweddol dau

Darganfod Economeg

 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outlineHyd at 2 awr
 • cymraeg-iconAr gael yn Gymraeg

Mae ein gweithdai Darganfod Economeg yn rhoi cipolwg ar astudio economeg ac yn cyflwyno'ch myfyrwyr i'r amrywiaeth o yrfaoedd a phrentisiaethau yn y maes.

Cyfnod allweddol pedwar Cyfnod allweddol pump

Darganfod Mwslimiaid ym Mhrydain ar gyfer CA3

 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outlineHyblyg

Mae Darganfod Mwslimiaid ym Mhrydain: ar gyfer Cyfnod Allweddol 3 yn gyfres o adnoddau addysgu am ddim sy'n ymchwilio i sut beth yw bod yn Fwslim ym Mhrydain heddiw.

Athrawon Cyfnod allweddol dau Cyfnod allweddol tri Cyfnod allweddol pedwar Cyfnod allweddol pump Addysg bellach

Ein Gofod Ein Dyfodol

 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outlineHyblyg

Prosiect a ariennir gan Horizon 2020 Ewropeaidd sy’n dod â gwyddor y gofod i’r ystafell ddosbarth, gan hybu diddordeb myfyrwyr mewn gyrfaoedd sy’n ymwneud â’r gofod.

Athrawon Teuluoedd Cyfnod allweddol dau Cyfnod allweddol tri Cyfnod allweddol pedwar

Y Prosiect Mentora ym maes Ffiseg

 • CalendarChwefror, Mawrth, Ebrill, Hydref, Tachwedd, Rhagfyr
 • Hyd at 2 awr
 • cymraeg-iconAr gael yn Gymraeg

Trwy’r Prosiect Mentora ym maes Ffiseg, mae myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig hyfforddedig yn gweithio gydag ysgolion uwchradd ledled Cymru, gan fentora ac ysbrydoli ffisegwyr y dyfodol.

Cyfnod allweddol tri Cyfnod allweddol pedwar

Archfygiau - adnodd addysgol i gynyddu ymwybyddiaeth o'r byd microbaidd sydd ynon ni, arnon ni ac o'n hamgylch ni

 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outlineHyblyg
 • cymraeg-iconAr gael yn Gymraeg

Adnodd addysgol i gynyddu ymwybyddiaeth o'r byd microbaidd sydd ynon ni, arnon ni ac o'n hamgylch ni - cynhyrchiad ar y cyd gan wyddonwyr ym mhrifysgol Caerdydd a Bryste ynghyd ag athrawon ysgol a'u disgyblion o bob cwr o Gymru. Dewch i wybod rhagor

Athrawon Teuluoedd Cyfnod allweddol dau Cyfnod allweddol tri Cyfnod allweddol pedwar Cyfnod allweddol pump

Gweithgareddau Parc Geneteg Cymru ar gyfer ysgolion a cholegau

 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outlineHyblyg
 • cymraeg-iconAr gael yn Gymraeg

Mae Parc Geneteg Cymru yn cynnig ystod o ddigwyddiadau, gweithdai a chynadleddau i ddysgwyr iau ac athrawon gyda’r bwriad o’u hysbrydoli i ddysgu rhagor am geneteg yn ogystal â’r opsiynau gyrfaol sydd ar gael ym maes gwyddoniaeth.

Athrawon Cyfnod allweddol pedwar Cyfnod allweddol pump Addysg bellach