Ewch i’r prif gynnwys

Adnoddau a gweithgareddau addysgol i athrawon, ysgolion a cholegau

Mae gennym ystod o adnoddau a gweithgareddau addysgol ar gyfer athrawon, teuluoedd a disgyblion ysgol o bob oed sy'n anelu at godi dyheadau a chefnogi addysgu'r cwricwlwm newydd yng Nghymru.

Mae bron pob un o'n gweithgareddau a'n hadnoddau yn rhad ac am ddim. Yn ystod pandemig y coronafeirws (COVID-19) gallwch gael mynediad at ddigwyddiadau rhithwir ac adnoddau ar-lein i gefnogi eich dull dysgu cyfunol.
Filter results

1-10 o 90 o ganlyniadau chwilio ar gyfers

Cystadleuaeth Llunio Fy Stryd

 • CalendarDydd Llun 2 Ionawr 2023, 08:00 - Dydd Gwener 28 Ebrill 2023, 17:00

Mae Ysgol Pensaernïaeth Cymru (WSA) yn cynnal cystadleuaeth Siapio Fy Stryd yn flynyddol. Cynlluniwyd y gystadleuaeth i gyflwyno dysgwyr ifanc i syniadau am y cartref, lle a chymuned.

Cyfnod allweddol dau

Darganfod Economeg

 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outlineHyd at 2 awr
 • cymraeg-iconAr gael yn Gymraeg

Mae ein gweithdai Darganfod Economeg yn rhoi cipolwg ar astudio economeg ac yn cyflwyno'ch myfyrwyr i'r amrywiaeth o yrfaoedd a phrentisiaethau yn y maes.

Cyfnod allweddol pedwar Cyfnod allweddol pump

Darganfod Mwslimiaid ym Mhrydain ar gyfer CA3

 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outlineHyblyg

Mae Darganfod Mwslimiaid ym Mhrydain: ar gyfer Cyfnod Allweddol 3 yn gyfres o adnoddau addysgu am ddim sy'n ymchwilio i sut beth yw bod yn Fwslim ym Mhrydain heddiw.

Athrawon Cyfnod allweddol dau Cyfnod allweddol tri Cyfnod allweddol pedwar Cyfnod allweddol pump Addysg bellach

Ein Gofod Ein Dyfodol

 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outlineHyblyg

Prosiect a ariennir gan Horizon 2020 Ewropeaidd sy’n dod â gwyddor y gofod i’r ystafell ddosbarth, gan hybu diddordeb myfyrwyr mewn gyrfaoedd sy’n ymwneud â’r gofod.

Athrawon Teuluoedd Cyfnod allweddol dau Cyfnod allweddol tri Cyfnod allweddol pedwar

Y Prosiect Mentora ym maes Ffiseg

 • CalendarChwefror, Mawrth, Ebrill, Hydref, Tachwedd, Rhagfyr
 • Hyd at 2 awr
 • cymraeg-iconAr gael yn Gymraeg

Trwy’r Prosiect Mentora ym maes Ffiseg, mae myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig hyfforddedig yn gweithio gydag ysgolion uwchradd ledled Cymru, gan fentora ac ysbrydoli ffisegwyr y dyfodol.

Cyfnod allweddol tri Cyfnod allweddol pedwar

Archfygiau - adnodd addysgol i gynyddu ymwybyddiaeth o'r byd microbaidd sydd ynon ni, arnon ni ac o'n hamgylch ni

 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outlineHyblyg
 • cymraeg-iconAr gael yn Gymraeg

Adnodd addysgol i gynyddu ymwybyddiaeth o'r byd microbaidd sydd ynon ni, arnon ni ac o'n hamgylch ni - cynhyrchiad ar y cyd gan wyddonwyr ym mhrifysgol Caerdydd a Bryste ynghyd ag athrawon ysgol a'u disgyblion o bob cwr o Gymru. Dewch i wybod rhagor

Athrawon Teuluoedd Cyfnod allweddol dau Cyfnod allweddol tri Cyfnod allweddol pedwar Cyfnod allweddol pump

Gweithgareddau Parc Geneteg Cymru ar gyfer ysgolion a cholegau

 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outlineHyblyg
 • cymraeg-iconAr gael yn Gymraeg

Mae Parc Geneteg Cymru yn cynnig ystod o ddigwyddiadau, gweithdai a chynadleddau i ddysgwyr iau ac athrawon gyda’r bwriad o’u hysbrydoli i ddysgu rhagor am geneteg yn ogystal â’r opsiynau gyrfaol sydd ar gael ym maes gwyddoniaeth.

Athrawon Cyfnod allweddol pedwar Cyfnod allweddol pump Addysg bellach

Ehangu cyfranogiad ac allgymorth cymunedol

 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outlineHyblyg
 • cymraeg-iconAr gael yn Gymraeg

Yma yn nhîm allgymorth Prifysgol Caerdydd rydyn ni’n credu y dylai addysg fod ar gael i bawb ac mae ein tîm yn canolbwyntio ar y rheiny sydd heb gynrychiolaeth ddigonol mewn addysg uwch neu sydd wedi bod o dan anfantais addysgol neu y tarfwyd ar

Athrawon Teuluoedd Cyfnod allweddol pedwar Cyfnod allweddol pump Addysg bellach

Adnoddau Gŵyl Canol Hydref Tsieina i blant

 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outlineHyblyg

Gweithgareddau ar-lein i ddisgyblion ysgolion cynradd ac uwchradd eu gwneud yn y dosbarth neu gartref i ddathlu Gŵyl Canol Hydref.

Athrawon Teuluoedd Sylfaen Cyfnod allweddol dau Cyfnod allweddol tri Cyfnod allweddol pedwar

Brain Bee Cymru

 • CalendarMedi, Rhagfyr
 • 2-4 awr

The Wales Brain Bee aims to motivate teenagers to learn more about the brain than they would ordinarily within the A-level Biology curriculum. This activity is to inspire students to consider a career in neuroscience.

Athrawon Cyfnod allweddol pump