Ewch i’r prif gynnwys

Adnoddau a gweithgareddau addysgol i athrawon, ysgolion a cholegau

Mae gennym ystod o adnoddau a gweithgareddau addysgol ar gyfer athrawon, teuluoedd a disgyblion ysgol o bob oed sy'n anelu at godi dyheadau a chefnogi addysgu'r cwricwlwm newydd yng Nghymru.

Filter results

1-10 o 102 o ganlyniadau chwilio ar gyfers

Diwrnod Agored i Israddedigion

 • CalendarDydd Gwener 5 Gorffennaf 2024, 09:00 - 16:00

Dewch i gael gwybod sut beth yw astudio yn un o brifysgolion Grŵp Russell, a hynny yng nghanol prifddinas Cymru.

Athrawon Cyfnod allweddol pump

Discover Economics ym Mhrifysgol Caerdydd

 • CalendarDydd Gwener 10 Mai 2024, 10:30 - 14:00

Cyfle i bobl ifanc gael gwybod rhagor am y ddisgyblaeth a'r cyfleoedd gyrfaol posibl yn sgil astudio economeg

Cyfnod allweddol pedwar Cyfnod allweddol pump

Cynhadledd llais Caerdydd

 • CalendarDydd Mawrth 9 Gorffennaf 2024, 09:30 - 14:30
 • cymraeg-iconAr gael yn Gymraeg yn unig

Cyflwyno disgyblion blwyddyn 10 i nifer o brif bynciau'r maes newyddiadurol a'r cyfryngau yn 2024

Athrawon Cyfnod allweddol pedwar

Cyflwyniad i Fandarin i athrawon ysgolion uwchradd

 • CalendarEbrill, Mai, Mehefin, Gorffennaf
 • Mwy nag un diwrnod

Cwrs 14 wythnos yn dechrau 11 Ebrill 2024

Athrawon

Cyflwyniad i Tsieina a diwylliant Tsieineaidd ar gyfer athrawon ysgolion uwchradd

 • CalendarEbrill, Mai, Mehefin, Gorffennaf
 • Mwy nag un diwrnod

Pum sesiwn galw heibio misol diwylliant Tsieina

Athrawon

Cyflwyniad i Tsieina a diwylliant Tsieineaidd ar gyfer athrawon ysgolion cynradd

 • CalendarEbrill, Mai, Mehefin, Gorffennaf
 • Mwy nag un diwrnod

Pum sesiwn galw heibio misol diwylliant Tsieina

Athrawon

Cyflwyniad I Fandarin i athrawon ysgolion cynradd

 • CalendarEbrill, Mai, Mehefin, Gorffennaf
 • Mwy nag un diwrnod

Cwrs 14 wythnos yn dechrau 11 Ebrill 2024 ar gyfer athrawon sy'n dymuno dysgu rhywfaint o Tsieinëeg Mandarin sylfaenol.

Athrawon

Bore Blasu Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol

 • CalendarDydd Mercher 8 Mai 2024, 09:30 - 12:00

Darlithoedd blasu a gweithgareddau rhyngweithiol ar wahanol bynciau gwleidyddiaeth a chysylltiadau rhyngwladol, ar gyfer pob myfyriwr sydd â photensial academaidd waeth beth fo'u cefndir neu brofiad personol.

Cyfnod allweddol pedwar Cyfnod allweddol pump

Sesiynau bywyd yn Tsieina am ysgolion uwchradd

 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outlineHyblyg

Er mwyn dathlu Blwyddyn y Ddraig eleni, mae tiwtoriaid Sefydliad Confucius Caerdydd wedi recordio amrywiaeth o fideos ar ‘Bywyd yn Tsieina’ er mwyn i athrawon eu defnyddio gyda’u disgyblion.

Cyfnod allweddol tri Cyfnod allweddol pedwar Cyfnod allweddol pump

Gŵyl Flwyddyn Newydd Tsieineaidd 2024 ar gyfer ysgolion cynradd

 • CalendarDydd Gwener 9 Chwefror 2024, 09:00 - 15:00

Dathlu flwyddyn y Ddraig Tsieineaidd gyda'ch disgyblion mewn sesiynau rhyngweithiol gyda thiwtoriaid Sefydliad Confucius Caerdydd.

Athrawon Sylfaen Cyfnod allweddol dau