Ewch i’r prif gynnwys

Adnoddau a gweithgareddau addysgol i athrawon, ysgolion a cholegau

Mae gennym ystod o adnoddau a gweithgareddau addysgol ar gyfer athrawon, teuluoedd a disgyblion ysgol o bob oed sy'n anelu at godi dyheadau a chefnogi addysgu'r cwricwlwm newydd yng Nghymru.

Mae bron pob un o'n gweithgareddau a'n hadnoddau yn rhad ac am ddim. Yn ystod pandemig y coronafeirws (COVID-19) gallwch gael mynediad at ddigwyddiadau rhithwir ac adnoddau ar-lein i gefnogi eich dull dysgu cyfunol.
Filter results

1-10 o 91 o ganlyniadau chwilio ar gyfers

Rhaglen Ffiseg Safon UG yr Haf

 • CalendarDydd Llun 13 Mehefin 2022, 10:00 - Dydd Mercher 15 Mehefin 2022, 16:30

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi y byddwn yn cynnal ein gweithdy dibreswyl 3-diwrnod poblogaidd i ddisgyblion Safon UG unwaith eto ym mis Mehefin, a hynny wyneb-yn-wyneb. Mae’r gweithdy ar gyfer y rhai sy'n ystyried astudio ar gyfer gradd ym maes

Cyfnod allweddol pump

Y Prosiect Mentora ym maes Ffiseg

 • CalendarChwefror, Mawrth, Ebrill, Hydref, Tachwedd, Rhagfyr
 • Hyd at 2 awr
 • cymraeg-iconAr gael yn Gymraeg

Trwy’r Prosiect Mentora ym maes Ffiseg, mae myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig hyfforddedig yn gweithio gydag ysgolion uwchradd ledled Cymru, gan fentora ac ysbrydoli ffisegwyr y dyfodol.

Cyfnod allweddol tri Cyfnod allweddol pedwar

Evolve @ Caerdydd 2022

 • CalendarDydd Llun 21 Mawrth 2022, 09:00 - Dydd Gwener 13 Mai 2022, 17:00

Cyfres o weminarau am ddim yw Darganfod Caerdydd sy’n ceisio cefnogi darpar fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd cyn iddynt ddechrau yn y brifysgol. Mae’r hyn rydym yn ei gynnig yn amrywio o wybodaeth am breswylfeydd a digwyddiadau cymdeithasol i gyngor

Cyfnod allweddol pump

Archfygiau - adnodd addysgol i gynyddu ymwybyddiaeth o'r byd microbaidd sydd ynon ni, arnon ni ac o'n hamgylch ni

 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outlineHyblyg
 • cymraeg-iconAr gael yn Gymraeg

Adnodd addysgol i gynyddu ymwybyddiaeth o'r byd microbaidd sydd ynon ni, arnon ni ac o'n hamgylch ni - cynhyrchiad ar y cyd gan wyddonwyr ym mhrifysgol Caerdydd a Bryste ynghyd ag athrawon ysgol a'u disgyblion o bob cwr o Gymru. Dewch i wybod rhagor

Athrawon Teuluoedd Cyfnod allweddol dau Cyfnod allweddol tri Cyfnod allweddol pedwar Cyfnod allweddol pump

Parc Geneteg Cymru yn cychwyn Sioe Deithiol Geneteg a Genomeg ar gyfer Ysgolion

 • CalendarDydd Llun 18 Hydref 2021, 08:00 - Dydd Iau 31 Mawrth 2022, 08:00
 • cymraeg-iconAr gael yn Gymraeg

Yn y Sioe Deithiol bydd sgyrsiau yn rhad ac am ddim i ddisgyblion bioleg/gwyddoniaeth blwyddyn 12 a 13 yn eich ysgol neu goleg

Cyfnod allweddol pump

Gweithgareddau Parc Geneteg Cymru ar gyfer ysgolion a cholegau

 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outlineHyblyg
 • cymraeg-iconAr gael yn Gymraeg

Mae Parc Geneteg Cymru yn cynnig ystod o ddigwyddiadau, gweithdai a chynadleddau i ddysgwyr iau ac athrawon gyda’r bwriad o’u hysbrydoli i ddysgu rhagor am geneteg yn ogystal â’r opsiynau gyrfaol sydd ar gael ym maes gwyddoniaeth.

Athrawon Cyfnod allweddol pedwar Cyfnod allweddol pump Addysg bellach

Ehangu cyfranogiad ac allgymorth cymunedol

 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outlineHyblyg
 • cymraeg-iconAr gael yn Gymraeg

Yma yn nhîm allgymorth Prifysgol Caerdydd rydyn ni’n credu y dylai addysg fod ar gael i bawb ac mae ein tîm yn canolbwyntio ar y rheiny sydd heb gynrychiolaeth ddigonol mewn addysg uwch neu sydd wedi bod o dan anfantais addysgol neu y tarfwyd ar

Athrawon Teuluoedd Cyfnod allweddol pedwar Cyfnod allweddol pump Addysg bellach

Adnoddau Gŵyl Canol Hydref Tsieina i blant

 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outlineHyblyg

Gweithgareddau ar-lein i ddisgyblion ysgolion cynradd ac uwchradd eu gwneud yn y dosbarth neu gartref i ddathlu Gŵyl Canol Hydref.

Athrawon Teuluoedd Sylfaen Cyfnod allweddol dau Cyfnod allweddol tri Cyfnod allweddol pedwar

Brain Bee Cymru

 • CalendarMedi, Rhagfyr
 • 2-4 awr

The Wales Brain Bee aims to motivate teenagers to learn more about the brain than they would ordinarily within the A-level Biology curriculum. This activity is to inspire students to consider a career in neuroscience.

Athrawon Cyfnod allweddol pump

Snot Shop: bioffiseg llysnafedd

 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outline2-4 awr

Mae'r gweithgaredd rhyngweithiol hwn yn esbonio sut mae'r system anadlol yn gweithio, ochr yn ochr â datblygu sgiliau labordy gan gynnwys sut i ddefnyddio cyfarpar sylfaenol, sgiliau llaw, sgiliau dadansoddi, dilyn gweithdrefnau gwyddonol a sut i

Athrawon Cyfnod allweddol dau Cyfnod allweddol tri