Ewch i’r prif gynnwys

Cyflwyniad i Tsieina a diwylliant Tsieineaidd ar gyfer athrawon ysgolion uwchradd


 • CalendarEbrill, Mai, Mehefin, Gorffennaf
 • Clock outlineMwy nag un diwrnod

Dydd Mawrth yn Fisol I 5.30-6.30pm I Ar-lein (Zoom)

12 Mawrth 2024
16 Ebrill 2024
14 Mai 2024
4 Mehefin 2024
2 Gorffennaf 2024

Mae ein sesiynau misol Cyflwyniad i Tsieina a Diwylliant Tsieina sy’n rhad ac am ddim yn caniatáu ichi ddysgu mwy am wlad a diwylliannau Tsieina.

Nod y cyrsiau hyn yw eich cyflwyno i bum maes allweddol o ddiwylliant Tsieineaidd a rhoi o leiaf un wers lawn i chi i'w defnyddio gyda disgyblion. Ar ôl pob sesiwn, cewch fynediad i sleidiau powerpoint ac adnoddau/gweithgareddau a baratowyd gan diwtoriaid Sefydliad Confucius Caerdydd.

Y pynciau a gwmpesir yn y cwrs hwn yw:

 • Gwyliau Tsieineaidd I
  Gŵyl cychod draig a gŵyl Qingming
 • Celf a chrefft Tsieineaidd
 • Iechyd a lles Tsieineaidd
 • Bwyd Tsieineaidd
 • Gwyliau Tsieineaidd II
  Gŵyl canol yr Hydref a’r flwyddyn newydd Tsieineaidd

Sylwer bod y sesiynau hyn wedi'u cynllunio fel cyflwyniad i Tsieina yn hytrach na chael ffocws ieithyddol. Mae hyn yn caniatáu i athrawon ddefnyddio'r cyflwyniadau a'r adnoddau yn annibynnol gyda'ch disgyblion, heb gymorth tiwtor Tsieinëeg.


Ynglŷn â'r trefnydd

Cardiff Confucius Institute (School of Modern Languages) sy’n trefnu’r gweithgaredd hwn. Cysylltwch â Victoria Ucele yn ucelev@caerdydd.ac.uk i gael rhagor o fanylion.

Cadwch eich lle nawr

TicketMae'r gweithgaredd hwn yn rhad ac am ddim

Cynulleidfa

 • TickAthrawon

Themâu cwricwlwm

 • TickIeithoedd, llythrennedd a chyfathrebu

Math o weithgaredd

 • TickGweithdy

Diben

 • TickDysgu allgyrsiol neu annibynnol
 • TickDatblygiad proffesiynol (DPP) i athrawon
 • TickCefnogi themâu cwricwlwm

Rhannwch y digwyddiad hwn


Partneriaid

 • British Council Wales
 • Hanban
 • Welsh Government