Ewch i’r prif gynnwys

Cyflwyniad i Fandarin i athrawon ysgolion uwchradd


 • CalendarEbrill, Mai, Mehefin, Gorffennaf
 • Clock outlineMwy nag un diwrnod

Dyddiau Iau yn Wythnosol I 17.30-18.30 I Ar-lein (Zoom)

Rhan 1: 11 Ebrill – 23 Mai
Rhan 2: 6 Mehefin – 18 Gorffennaf (14 wythnos)


Mae'r cyrsiau rhad ac am ddim hyn ar gyfer athrawon sy'n dymuno dysgu rhywfaint o Tsieinëeg Mandarin sylfaenol. Efallai y byddwch chi’n dewis un o’r opsiynau hyn er mwyn cefnogi’ch disgyblion gyda dysgu presennol neu yn y dyfodol, neu’n syml i ddarganfod yr iaith drosoch eich hun.

Mae'r cyrsiau hefyd yn gyfle i archwilio rhai o'r adnoddau a ddefnyddir gan diwtoriaid Sefydliad Confucius mewn dosbarthiadau ysgolion uwchradd, gan roi dealltwriaeth sylfaenol i chi o'r hyn sy'n cael ei ddysgu i'ch myfyrwyr.

Gofynion mynediad / Cofrestru
Os nad ydych chi wedi cwblhau'r sesiwn Blasu ar gyfer y cwrs hwn, fe anfonwn ni bedwar sesiwn wedi'u recordio atoch chi a bydd angen i chi eu gwylio er mwyn cael lle.

Cynnydd
Ar ôl cwblhau'r cwrs Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus,, cewch gyfle i ymuno â chwrs rhan-amser Tsieinëeg i Ddechreuwyr II Prifysgol Caerdydd i oedolion o fis Medi 2024. Bydd hyn yn cael ei ariannu'n llawn gan Sefydliad Confucius Caerdydd.


Ynglŷn â'r trefnydd

Cardiff Confucius Institute (School of Modern Languages) sy’n trefnu’r gweithgaredd hwn. Cysylltwch â Victoria Ucele yn ucelev@caerdydd.ac.uk i gael rhagor o fanylion.

Cadwch eich lle nawr

TicketMae'r gweithgaredd hwn yn rhad ac am ddim

Cynulleidfa

 • TickAthrawon

Themâu cwricwlwm

 • TickIeithoedd, llythrennedd a chyfathrebu

Math o weithgaredd

 • TickGweithdy

Diben

 • TickDysgu allgyrsiol neu annibynnol
 • TickDatblygiad proffesiynol (DPP) i athrawon
 • TickCefnogi themâu cwricwlwm

Rhannwch y digwyddiad hwn


Partneriaid

 • British Council Wales
 • Hanban
 • Welsh Government