Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil

Deilliodd prosiect Gwenyn Fferyllol Prifysgol Caerdydd o gydweithio gyda Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru i nodi cyffuriau sy'n deillio o blanhigion y gellid eu defnyddio i drin pathogenau ysbytai sy'n gwrthsefyll gwrthfiotigau.

Meddyginiaethau hynafol

Meddyginiaethau hynafol, ail-werthuso meddyginiaethau traddodiadol ar gyfer therapïau gwrthfacterol y dyfodol.

Iechyd gwenyn

Micro-feillion fel gorchudd to gwyrdd i wella porthiant, a lleihau heintiau bacterol mewn nythfeydd gwenyn trefrol.

Torri'r côd

Gan ddefnyddio'r wybodaeth o'r prosiect hwn, mae'n bosibl creu mêl arbennig drwy arwain gwenyn i blanhigion gydag elfennau gwrthfacterol cryf.

Darganfod cyffuriau

Darganfod cyfansoddion gwrthfacterol newydd y gellid eu defnyddio i fynd i'r afael ag archfygiau syn gwrthsefyll gwrthfiotigau mewn ysbytai.

Yr amgylchedd

Cacennau, Jam a Gwenyn! yn gweithio gyda Sefydliad y Menywod i gynnal gwlad werdd a dymunol.

Lles

Creu gardd beillio er lles yn Ysbyty Ystrad Mynach.

Ail-wylltio Ysbyty Ystrad Fawr

Dysgwch am ein prosiect cyffrous newydd yn Ysbyty Ystrad Fawr.

Creu llain i beillwyr ym Mhafiliwn Grange

Mae tîm Pharmabees wedi bod yn cydweithio gyda rhaglen y Porth Cymunedol a thrigolion Grangetown i greu man cymunedol gyda phwyslais ar les ac amgylcheddaeth.

Glasu Cathays

Mae ein prosiect newydd cyffrous yn dod â gwyrddni i Cathays ac yn monitro'r newid amgylcheddol.

Yn y newyddion

Welsh - Challenge Cardiff Winter 2016

Pumed rhifyn ein cylchgrawn ymchwil, sy’n rhoi gwybodaeth am yr effaith y mae ein gwaith ymchwil yn ei chael.