Ewch i’r prif gynnwys

Chwilio am fêl i drechu arch-fygiau

18 Hydref 2012

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Honey needed for superbug fight
(o’r chwith) Yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru mae gwenynwraig yr Ardd, Lynda Christie; myfyriwr ar leoliad diwydiannol yn yr Ardd, Adelaide Griffiths; Yr Athro Les Baillie; Jenny Hawkins, sy’n astudio microbioleg yng Nghaerdydd; a Dr Natasha de Vere. Llun: James Davies

Mae tîm o ymchwilwyr Prifysgol wedi adnewyddu eu cais i wenynwyr yn y DG anfon eu mêl atynt mewn ymdrech i orchfygu arch-fygiau ysbyty fel MRSA.

Mae'r tîm, dan arweiniad yr Athro Les Baillie o Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol Cymru a Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, yn ymchwilio i weld a allai mêl a'i wneuthurwr – y wenynen fach – fod yn dal y gyfrinach ar gyfer brwydro yn erbyn arch-fygiau ysbyty fel MRSA a Clostridium difficile.

Nod y prosiect, sy'n cael ei sbarduno gan briodoleddau mêl Manuka, yw darganfod pa blanhigion brodorol ym Mhrydain sydd â chyfansoddion tebyg trwy ddadansoddi samplau o fêl wedi'u casglu o bob cwr o'r DG.

"Mae'r canlyniadau cychwynnol wedi dangos fod gan sawl mêl o Gymru rinweddau gwrthfacterol ac rydym wrthi'n darganfod eu proffil DNA," meddai'r Athro Baillie o'r Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol.

"Er bod y canlyniadau cynnar yn addawol rydym yn dal i chwilio am samplau eraill o bob cwr o'r DG fel bod gennym well cyfle i gael hyd i gyfansoddion therapiwtig.

"Felly, rydym yn apelio ar wenynwyr o bob rhan o'r DG i anfon samplau atom ynghyd â rhestr, os oes modd, o'r planhigion y mae'r gwenyn yn ymweld â nhw.

Mae'r ymchwil yn cael ei ariannu gan y Gymdeithas Ficrobioleg Gymhwysol, Cronfa Gymdeithasol Ewrop a Llywodraeth Cymru.

Dylai'r sawl sydd am gyfrannu at y prosiect anfon 200g o fêl at: Miss Jenny Hawkins, Ysgol Fferylliaeth Cymru, Adeilad Redwood, Rhodfa'r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3NB.

Cynhaliwyd y prosiect hwn yn rhannol drwy'r rhaglen Ysgoloriaeth Sgiliau'r Economi Wybodaeth (KESS), sy'n rhaglen ymchwil a sgiliau lefel uwch gydweithredol a gefnogir gan Raglen Gydgyfeirio ESF Gorllewin Cymru a'r Cymoedd Llywodraeth Cymru.

Rhannu’r stori hon