Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Ymchwilydd ôl-raddedig benywaidd mewn labordy yn Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth Prifysgol Caerdydd.

Ysgoloriaeth i Raddedigion Bell Burnell i ffisegydd o Gaerdydd

11 Gorffennaf 2023

Nod y cyllid yw cynyddu cynrychiolaeth yn y gymuned ymchwil ffiseg

Cregyn ffosil microsgopig gwyn ar gefndir du.

Dŵr hallt iawn o Gefnfor India wedi helpu i roi diwedd ar oesoedd yr iâ, yn ôl astudiaeth

11 Gorffennaf 2023

Ymchwil yn amlygu cysylltiad rhwng ymddygiad y system hinsawdd fyd-eang

Cyflawni sero net gan ddefnyddio amonia

5 Gorffennaf 2023

Nod y boeler, y cyntaf o'i fath, yw dangos bod amonia yn opsiwn ymarferol i ddatgarboneiddio byd diwydiant a busnesau

People are holding banner signs while they are going to a demonstration against climate change - stock photo

Mae gan Millennials a Gen-Z gyfraddau uwch o bryder am yr hinsawdd

5 Gorffennaf 2023

Yn ôl ymchwil, mae pobl iau yn profi mwy o ofn, euogrwydd a dicter ynghylch effaith newid yn yr hinsawdd.

Mae dŵr yn cael ei arllwys i wydr

Proses newydd ar gyfer dŵr yfed glân yn cyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth arloesedd

4 Gorffennaf 2023

Ymchwilwyr o Gaerdydd yn yr Her Darganfod Dŵr

Llun artistig sy’n dangos signal gan donnau disgyrchiant ar ôl i ddau dwll du gyfuno â’i gilydd.

Bydd rhediad newydd sy’n arsylwi tonnau disgyrchiant yn datgelu rhagor o gyfrinachau'r bydysawd

22 Mehefin 2023

Mae arsylwi mathau o ffynonellau tonnau disgyrchiant sydd heb eu canfod hyd yn hyn yn fwy tebygol gan ddefnyddio cyfarpar a thechnegau dadansoddi newydd, yn ôl y prosiect ar y cyd â LIGO-Virgo-KAGRA

Llun o'r arbrawf Chwilio am Unrhyw Ronyn Golau (ALPS II) mewn twnnel.

Gobaith newydd yn y gwaith o chwilio am fater tywyll wrth i'r offeryn mwyaf sensitif o'i fath ddechrau ei arbrawf gwyddonol cyntaf

22 Mehefin 2023

Bydd arbrawf 'golau sy'n disgleirio drwy wal' yn ceisio cynhyrchu acsionau neu ronynnau sy’n debyg i acsionau

'Breuddwydion LIGO anfeidrol' Olew ar Canvas, 2016 Credyd llun: Penelope Rose Cowley ar gyfer Prifysgol Caerdydd

Caerdydd i gynnal digwyddiad seryddiaeth blaenllaw yn y DU

19 Mehefin 2023

Bydd NAM2023 yn datgelu'r canfyddiadau seryddiaeth diweddaraf yng nghanol rhaglen o ddigwyddiadau celf ac addysg

Mae dyn mewn sbectol a chôt wen mewn labordy cemeg yn edrych ar y camera

Arloeswr catalysis yn ennill Gwobr yr Amgylchedd

16 Mehefin 2023

Anrhydeddu'r Athro Stuart Taylor gan Y Gymdeithas Gemeg Frenhinol

Llun o Dîm Hwb BBaCh Canolfan Hartree ym Mhrifysgol Caerdydd o flaen baneri wedi'u brandio.

Arbenigwyr am helpu busnesau bach a chanolig i "dorri drwy’r dwlu" o ddeallusrwydd artiffisial a gwyddorau data i wireddu buddion i fusnesau

14 Mehefin 2023

Canolfan newydd i fusnesau bach a chanolig yn rhan o rwydwaith cymorth arloesedd digidol a thrawsnewid wedi’i hariannu gan Hartree Centre