Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Llun o ystlum trwyn pedol mwyaf yn hedeg mewn ardal goediog

Mae ymchwilwyr wedi dangos sut y bydd ystlumod yn dychwelyd adref i glwydo

15 Ionawr 2024

Hwyrach y bydd yr astudiaeth hon, y gyntaf o'i math ym maes ystlumod, yn helpu ymdrechion cadwraeth yn achos rhywogaethau sydd â "risg sylweddol" y bydd y boblogaeth yn dirywio

Merch ifanc yn gwisgo baner yr Undeb Ewropeaidd dros ei chefn

Prifysgol Caerdydd yn benthyg ei harbenigedd i brosiect newydd Horizon Europe

9 Ionawr 2024

Ymchwilwyr i gefnogi cynllun adfer NextGenerationEU

Diwrnod Mathemateg ym myd Diwydiant yn tynnu sylw at bŵer mathemateg ym meysydd cymhwyso yn y byd go iawn

8 Ionawr 2024

Yn ystod y Diwrnod Mathemateg ym myd Diwydiant cyntaf inni erioed ei gynnal, rhoddwyd cyhoeddusrwydd i’r rôl y mae mathemateg yn ei chwarae mewn ymchwil ac arloesedd a ysgogir gan ddiwydiant, ac a daflodd goleuni ar y cyfraniadau o bwys a wneir gan ein Hysgol.

1af yn y DU ar gyfer peirianneg drydanol ac electronig The Guardian University Guide 2024

8 Ionawr 2024

Mae Prifysgol Caerdydd ar y blaen yn nhablau’r DU am Beirianneg Drydanol ac Electronig (EEE) yn Guardian University Guide 2024.

Coeden Nadolig gydag anrhegion

Teganau Nadolig yn chwarae rhan mewn darganfyddiad gwyddonol

21 Rhagfyr 2023

Y teganau sydd o fudd i’r ddealltwriaeth wyddonol — o ddoliau sy'n datblygu ein sgiliau cymdeithasol, i gydraddoldeb mewn gemau fideo

Dr Alberto Rodan Martinez at the IChem Awards

Ymchwilwyr yn cael eu cydnabod yng Ngwobrau Byd-eang IChemE 2023

20 Rhagfyr 2023

Mae Gwobrau Sefydliad y Peirianwyr Cemegol (IChemE) yn cael eu cydnabod yn eang fel gwobrau peirianneg gemegol mwyaf mawreddog y byd.

Plant ysgol gynradd yn gwenu ar y camera gyda llungopïau o ddyluniadau golau Nadolig.

Tiwtor dylunio pensaernïaeth yn helpu plant i oleuo Soho, Llundain ar gyfer y Nadolig

20 Rhagfyr 2023

Prosiect Goleuadau Nadolig Plant Soho yn cychwyn ar ei drydedd flwyddyn gan ganolbwyntio eleni ar olau, hunaniaeth lle, a ffasiwn

Dyfarnu Medal Griffiths i ymchwilwyr am eu hastudiaeth ar drosglwyddo COVID-19

14 Rhagfyr 2023

Yn ddiweddar dyfarnwyd Medal Griffiths, a gyflwynir gan y Gymdeithas Ymchwil Weithredol, i dîm o ymchwilwyr o Brifysgol Caerdydd am eu cyfraniad i faes systemau iechyd.

Yr Ysgol Peirianneg yn sicrhau o gyllid i wneud ymchwil ar y cyd i’r broses cywasgu hydrogen yn y system drawsyrru genedlaethol

13 Rhagfyr 2023

Mae’r Ysgol Peirianneg yn falch o gyhoeddi ei bod wedi sicrhau grant gan Gronfa Arloesedd Strategol Ofgem i gynnal prosiect ymchwil arloesol gwerth £43.7 miliwn ym maes rhwydweithiau nwy hydrogen.

Ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa yn rheoli offer y Sefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd yn labordai Canolfan Ymchwil Drosi Prifysgol Caerdydd.

Prifysgol Caerdydd ac IQE yn cyhoeddi eu bod wedi ymestyn eu partneriaeth strategol

11 Rhagfyr 2023

Bydd y cytundeb newydd yn buddsoddi mewn talent ac yn datblygu ymchwil ar ffyrdd newydd o ddatblygu’r rhain