Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Llun o haid o ystlumod trwyn pedol mawr ynghrog o do ogof

Dod o hyd i fannau clwydo ystlumod bellach ddim fel chwilio am “nodwydd mewn tas wair”

24 Ebrill 2024

Algorithm yn helpu ecolegwyr a chadwraethwyr i ddod o hyd i fannau clwydo a fydd yn cynnal poblogaethau a chynefinoedd ystlumod

Myfyriwr yn gwisgo sbectol haul, hwdi coch o Brifysgol Caerdydd a jîns yn cael ei lun wedi’i dynnu y tu allan i adeilad Canolfan Bywyd y Myfyrwyr ar Blas y Parc, Caerdydd

Meithrin cymuned seiber amrywiol a chynhwysol

16 Ebrill 2024

Cydnabod myfyriwr ôl-raddedig mewn seremoni wobrwyo yn y DU

Ymchwil sy’n torri tir newydd yn gosod trap i ddal pryfed tywod a allai fod yn farwol

11 Ebrill 2024

Darganfu gwyddonwyr yr ensym penodol y mae pryfed tywod yn ei ddefnyddio er mwyn creu fferomon(au) i ddenu partneriaid

Gwobr Arian Athena Swan yn Fuddugoliaeth i’n Hysgol

11 Ebrill 2024

Our school has proudly received the Silver Athena Swan award, marking a significant milestone in our ongoing efforts to promote equality, diversity, and inclusion (EDI) within the field of mathematics.

Cyfarwyddwr Ymchwil yn cyd-arwain yr ail encil i fenywod mewn mathemateg gymhwysol

4 Ebrill 2024

Cafodd Encil i Fenywod mewn Mathemateg Gymhwysol (RWAM) 2024, a gynhaliwyd yn y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Gwyddorau Mathemategol yng Nghaeredin, ei drefnu gan ein Cyfarwyddwr Ymchwilydd, yr Athro Angela Mihai, mewn cydweithrediad â’r Athro Apala Majumdar o Brifysgol Strathclyde.

Dwy fenyw ifanc ac un dyn ifanc yn cael eu llun wedi’i dynnu gyda'u gwobrau yn STEM for BRITAIN 2024 yn San Steffan.

Myfyriwr doethuriaeth yn ennill gwobr efydd ar gyfer ffiseg yn STEM for BRITAIN 2024

28 Mawrth 2024

Cyflwynodd Sama Al-Shammari ei hymchwil i Aelodau Seneddol yn y digwyddiad yn San Steffan

Gwella bioamrywiaeth yng ngerddi Trevithick: menter gymunedol

25 Mawrth 2024

Mae gerddi Trevithick ar dir yr Ysgol wedi dod yn hafan i fywyd gwyllt lleol, diolch i ymdrechion ein technegwyr peirianneg a’n gwirfoddolwyr brwdfrydig.

Cychwyn ar antur: grymuso Indonesia trwy fodelu mathemategol

25 Mawrth 2024

Yn ddiweddar teithiodd carfan o bum ymchwilydd, o'n hysgol, ar draws Indonesia i gefnogi cydweithrediadau ymchwil parhaus ac i sefydlu partneriaethau newydd.

Tri ffotograff o Gymrodyr Turing Prifysgol Caerdydd – yr Athro Monjur Mourshed, Dr Jenny Kidd a’r Athro Steven Schockaert (o’r chwith i’r dde)

Prifysgol Caerdydd yn sicrhau tair Cymrodoriaeth Turing

21 Mawrth 2024

Ymchwilwyr yn ymuno â charfan newydd i helpu i dyfu ecosystem gwyddor data a deallusrwydd artiffisial y DU

Dod â ffigurau hanesyddol yn fyw gyda deallusrwydd artiffisial (AI)

20 Mawrth 2024

Mae tîm o ymchwilwyr o'r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg yn dod ag arbenigwyr o ddisgyblaethau amrywiol at ei gilydd i drafod y posibilrwydd o gymhwyso deallusrwydd artiffisial mewn amgueddfeydd ac archifau.