Ewch i’r prif gynnwys

Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg

Mae Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg yn ganolfan o ragoriaeth academaidd sy'n fyd enwog am ei arbenigedd ymchwil a dysgu, ymgysylltu diwydiannol, datrysiadau cynaliadwy ac effaith gymdeithasol.

Mae Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg yn cynnwys saith o ysgolion academaidd sy’n gweithio gyda'i gilydd i ddod o hyd i atebion cynaliadwy i rai o heriau mwyaf y byd. Mae ein dull rhyngddisgyblaethol yn hwyluso ymchwil ac addysgu, arloesedd a rhagoriaeth, ymgysylltu diwydiannol ac effaith ar gymdeithas.

Mae detholiad eang o gyrsiau gennym ar eich cyfer sydd wedi'u teilwra ar gyfer eich diddordebau a'ch uchelgeisiau gyrfaol.

Mae ein hymchwil byd-eang yn cael ei gydnabod am ei ansawdd a'i effaith.

Rydym yn Brifysgol ryngwladol flaenllaw gyda ffocws ar ddefnyddio ein sgiliau, gwybodaeth ac arbenigedd er budd Cymru a'r byd.

Newyddion

Stock image of air pollution

Mae llygredd aer yn arwain at gynnydd yn y defnydd o drydan, mae astudio'n awgrymu

24 Medi 2020

Dywed gwyddonwyr fod aer aflan yn sbarduno newid mewn ymddygiad sy'n gyrru pobl dan do i ddefnyddio mwy o drydan

Constructing Excellence in Wales Awards

Prosiect ôl-ffitio Abertawe ar y rhestr fer yng Ngwobrau Rhagoriaeth Adeiladu Cymru

23 Medi 2020

Mae gan WSA ddau brosiect partneriaeth ar y rhestr fer yng ngwobrau CEW 2020.

STEM Ambassadors event

Collaborative gaming project to inspire young people into future STEM careers

17 Medi 2020

Students from the School of Computer Science and Informatics are inspiring the next generation of young people to take an interest in coding through an exciting new project called Impact Games.