Ewch i’r prif gynnwys

Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg

Mae Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg yn cynnwys saith o ysgolion academaidd sy’n gweithio gyda'i gilydd i ddod o hyd i atebion cynaliadwy i rai o heriau mwyaf y byd. Mae ein dull rhyngddisgyblaethol yn hwyluso ymchwil ac addysgu, arloesedd a rhagoriaeth, ymgysylltu diwydiannol ac effaith ar gymdeithas.

Mae detholiad eang o gyrsiau gennym ar eich cyfer sydd wedi'u teilwra ar gyfer eich diddordebau a'ch uchelgeisiau gyrfaol.

Mae ein hymchwil byd-eang yn cael ei gydnabod am ei ansawdd a'i effaith.

Rydym yn Brifysgol ryngwladol flaenllaw gyda ffocws ar ddefnyddio ein sgiliau, gwybodaeth ac arbenigedd er budd Cymru a'r byd.

Newyddion

Read Construction accepting BIM ISO Award

Cwmni wedi derbyn ardystiad gyda chefnogaeth myfyriwr KESS 2

23 Awst 2019

Y myfyriwr peirianneg Alan Rawdin wedi helpu Read Construction i ennill ardystiad safonau BIM.

Matt and Elly

Penseiri Arbor i arwain uned ddylunio MArch II sy'n mynd i'r afael â'r argyfwng hinsoddol

20 Awst 2019

MArch II uned i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd

Winning team at Harbin Competition

Yr Ysgol Peirianneg yn rhan o dîm sy’n ennill yr ail wobr mewn cystadleuaeth o fri.

19 Awst 2019

Roedd tri aelod o’r Ysgol Peirianneg yn rhan o dîm a enillodd yr ail wobr mewn cystadleuaeth ryngwladol o fri.