Ewch i’r prif gynnwys

Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg

Mae Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg yn ganolfan o ragoriaeth academaidd sy'n fyd enwog am ei arbenigedd ymchwil a dysgu, ymgysylltu diwydiannol, datrysiadau cynaliadwy ac effaith gymdeithasol.

Mae Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg yn cynnwys saith o ysgolion academaidd sy’n gweithio gyda'i gilydd i ddod o hyd i atebion cynaliadwy i rai o heriau mwyaf y byd. Mae ein dull rhyngddisgyblaethol yn hwyluso ymchwil ac addysgu, arloesedd a rhagoriaeth, ymgysylltu diwydiannol ac effaith ar gymdeithas.

Mae detholiad eang o gyrsiau gennym ar eich cyfer sydd wedi'u teilwra ar gyfer eich diddordebau a'ch uchelgeisiau gyrfaol.

Mae ein hymchwil byd-eang yn cael ei gydnabod am ei ansawdd a'i effaith.

Rydym yn Brifysgol ryngwladol flaenllaw gyda ffocws ar ddefnyddio ein sgiliau, gwybodaeth ac arbenigedd er budd Cymru a'r byd.

Newyddion

Arbenigwr yn ymuno â'r Tasglu Ynni Cerbydau Trydan

18 Ionawr 2021

Yr Athro Liana Cipcigan yn rhoi cyngor i WG1

Infographic representing big data

Positive response to new CPD modules

14 Ionawr 2021

Public sector workers praise the benefits of CPD modules.

Infographic representing big data

Positive response to new CPD modules

14 Ionawr 2021

Public sector workers praise the benefits of CPD modules.