Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Tynnu llun o grŵp o bobl ar deras to sy’n edrych dros Ddinas Llundain

Pontio’r blwch hygyrchedd ym maes gwyddor data

28 Mai 2024

Rhwydwaith ymchwil i fapio’r dirwedd a nodi anghenion mewn sectorau

Llun o Dr Giulio Fabbian wrth olygfan ar nendwr, gyda gorwel dinas fetropolitan y tu ôl iddo

Ymchwilydd o Brifysgol Caerdydd ymhlith arloeswyr yn y DU i ymchwilio i sêr cyntaf y bydysawd, y ffrwydradau mwyaf a mwy

23 Mai 2024

Dr Giulio Fabbian yn sicrhau Cymrodoriaeth Ernest Rutherford 2024 gan y Cyngor Cyfleusterau Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Llun oddi isod o don bwerus sy’n cwympo’n nerthol

Hwyrach mai signalau tanddwr a gynhyrchwyd yn sgil damweiniau awyren yn y môr agored fydd yr allwedd i ganfod lle gorffwys terfynol MH370

20 Mai 2024

Mae astudiaeth yn cynnig arbrofion i geisio deall rhagor am dynged yr awyren gan ddefnyddio technoleg hydroacwstig

Portread o'r Athro Syr Richard Catlow

Breinio anrhydedd uchaf y Gymdeithas Gemeg Frenhinol ar un o ymchwilwyr y Brifysgol

17 Mai 2024

Enwyd yr Athro Syr Richard Catlow yn un o gymrodyr er anrhydedd y Gymdeithas ar gyfer 2024

Arbrawf ar y gweill yn labordai Hwb Ymchwil Drosiadol Prifysgol Caerdydd

Prifysgol Caerdydd yn arwain ar un o bum canolfan i greu dyfodol cynaliadwy ar gyfer gweithgynhyrchu

16 Mai 2024

Bydd canolfan Prifysgol Caerdydd yn manteisio ar gyfle gweithgynhyrchu sylweddol sydd wedi’i nodi yn strategaeth lled-ddargludyddion cenedlaethol y DU

Llygredd plastig yn arnofio ar wyneb afon

Mae gwyddonwyr wedi datblygu dull newydd sy’n meintioli plastigau 'anweledig' mewn afonydd

9 Mai 2024

Mae’n bosibl y bydd y dull yn rhoi darlun mwy realistig o lygredd plastigau ac yn arwain at strategaethau glanhau sy’n defnyddio gwybodaeth yn well

Staff a myfyrwyr yn cael tynnu eu llun o amgylch bwrdd mewn labordy n

Mae QUEST yn chwilio am atebion i ddirgelion y bydysawd mewn labordy newydd yn y Brifysgol

8 Mai 2024

Mae’r labordy, a ariennir gan Sefydliad Wolfson a CCAUC, yn gartref i offerynnau unigryw i gynnal ymchwil ar ffiseg disgyrchiant

Chwalu rhwystrau amgylcheddol drwy waith celf

8 Mai 2024

Bu i’r gymuned noddfa leol, sy’n cynnwys ceiswyr lloches a ffoaduriaid, gydweithio ag academyddion yn ein hysgol ac artistiaid lleol i godi ymwybyddiaeth o’r materion amgylcheddol mwyaf dybryd sy’n ein wynebu.

CIBSE Technical Symposium 2024

Ysgol Pensaernïaeth Cymru i gynnal Symposiwm Technegol Sefydliad Siartredig y Peirianwyr Gwasanaethau Adeiladu (CIBSE) 2024.

7 Mai 2024

Dewisodd Sefydliad Siartredig y Peirianwyr Gwasanaethau Adeiladu (CIBSE) Gaerdydd i gynnal eu symposiwm technegol blynyddol.

Dr Lu Zhuo yn ennill Grant Cyfnewid Rhyngwladol y Gymdeithas Frenhinol ar gyfer ymchwil ar y cyd.

7 Mai 2024

Bydd prosiect Dr Zhou yn archwilio sut mae gwynt a dŵr yn effeithio ar bontydd a'r llethrau o'u cwmpas.