Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Ffotograff o gonsol chwarae retro Dragon 32

Amgueddfa cyfrifiadura retro dros dro

12 Mawrth 2024

Prifysgol Caerdydd yn arddangos technoleg gwbl weithredol o’r 1960au hyd heddiw

Llawer o bobl yn gwisgo festiau gwelededd uchel yn archwilio ffos fforio yng Nghanada

Caerdydd yn ymuno â chanolfan sy’n werth £2.6 miliwn i hyfforddi cenhedlaeth newydd o arbenigwyr adnoddau mwynau

7 Mawrth 2024

Mae canolfan a ariennir gan NERC yn dod ag arbenigedd o ddiwydiant a'r byd academaidd ynghyd i alluogi'r DU i drawsnewid i ynni cynaliadwy

Argraff arlunydd o goedwig hynafol Calamophyton

Coedwig gynharaf y Ddaear wedi’i datgelu mewn ffosilau yng Ngwlad yr Haf

7 Mawrth 2024

Ffosiliau boncyffion a changhennau 390 miliwn blwydd oed wedi cael eu darganfod ar arfordir Dyfnaint a Gwlad yr Haf

Lleoliad UKRI ar gyfer myfyriwr ffiseg

7 Mawrth 2024

Aziza yw’r dinesydd cyntaf o wledydd Cyngor Cydweithrediad y Gwlff (GCC) i ymuno ag asiantaeth ariannu ymchwil llywodraeth y DU

Myfyrio ar Fuddugoliaeth: dathlu ein llwyddiannau yn 2023

6 Mawrth 2024

Our school proudly celebrates numerous achievements, each highlighting our dedication to excellence, innovation, and societal influence.

Quantum dots image sensor

Synhwyrydd delweddu clyfar newydd wedi'i ddatblygu gan ddefnyddio dotiau cwantwm coloidaidd

4 Mawrth 2024

Mae'r ddyfais yn defnyddio technoleg ôl-troed carbon isel newydd sy'n dynwared yr ymennydd a'r system weledol ddynol.

Dathlu ymchwil ac arloesedd yn y Brifysgol yn nigwyddiad Ewropeaidd Dydd Gŵyl Dewi

3 Mawrth 2024

Mae’r brifysgol wedi arddangos enghreifftiau o’i hymchwil ac arloesi blaenllaw yn rhaglen Dydd Gŵyl Dewi Brwsel 2024.

Dr Fernando Lozides and Joseph Liu at INTERACT 2023

Llwyddiant un o raddedigion Caerdydd gyda meddalwedd ar gyfer dysgwyr awtistig

28 Chwefror 2024

Yn ei flwyddyn olaf gweithiodd Joseph Liu gydag athrawon o Gaerdydd i ddatblygu meddalwedd a allai newid y ffordd y mae dysgwyr awtistig yn cyfathrebu yn yr ystafell ddosbarth.

Ysgol Pensaernïaeth Cymru yn cryfhau’r berthynas â’i phartner blaenoriaeth, Prifysgol Technoleg Dalian, trwy ymweliadau.

26 Chwefror 2024

Ymwelodd dwy garfan o gynrychiolwyr o Brifysgol Dalian ag Ysgol Pensaernïaeth Cymru yn gynnar yn 2024

Dr Diana Contreras Mojica yn rhannu mewnwelediadau adfer ar ôl trychineb yn ystod ymweliad â Chile

26 Chwefror 2024

Mae Dr Diana Contreras Mojica yn rhannu dadansoddiad data sy'n ymwneud â degfed pen-blwydd daeargryn Maule 2010.