Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Mae clinigydd yn edrych ar ddata MRI ar sgrîn cyfrifiadur

Creu hidlyddion ar gyfer delweddau meddygol y dyfodol

7 Chwefror 2024

Mae ymchwilwyr yn datblygu cyfres o safonau i wella dibynadwyedd a dilysrwydd data a dynnir o ddelweddau meddygol

Delwedd haniaethol o fwg gwyn, llwyd a du yn chwyrlïo o gwmpas ac ynghlwm wrth ei gilydd

Mae hanes 66 miliwn o flynyddoedd o garbon deuocsid yn dangos bod yr hinsawdd yn hynod o ensitif i nwyon tŷ gwydr

7 Chwefror 2024

Mae arbenigwyr o Brifysgol Caerdydd yn helpu i fapio newidiadau mewn carbon deuocsid yn yr atmosffer, a hynny mewn amser dwfn

A replica globe of planet Earth balances on the corner of a white pl

Adroddiad yn rhybuddio bod dynoliaeth yn wynebu moment hollbwysig, wrth i ni weld cynnydd yn y siawns o fygythiadau a chyfleoedd sy’n gysylltiedig â throbwyntiau yn system y Ddaear

7 Chwefror 2024

Arbenigwyr ym Mhrifysgol Caerdydd yn cyfrannu at yr asesiad mwyaf cynhwysfawr o drobwyntiau a gynhaliwyd erioed

Delwedd cysyniadol o fap y DU a chysylltir y pwyntiau gan linellau golau.

Bydd Prifysgol Caerdydd yn cyfrannu ei harbenigedd i gynllun ar lefel y DU gyfan sy’n ymchwilio i ddeallusrwydd artiffisial

6 Chwefror 2024

Bydd Canolfannau a ariennir gan yr EPSRC yn datblygu deallusrwydd artiffisial (DA) ac yn mynd i’r afael â heriau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol cymhleth

Professor Graham Hutchings

Yr Athro Graham Hutchings yn ennill gwobr catalysis moleciwlaidd newydd

5 Chwefror 2024

Mae ein Hathro Regius wedi ennill Gwobr Darlithio Catalysis Moleciwlaidd

Mae podlediad Pensaernïaeth i Blant a grëwyd gan diwtor dylunio WSA wedi cael ei lawrlwytho’n fwy na 1500 o weithiau

31 Ionawr 2024

Mae Pensaernïaeth i Blant yn gyfres o bodlediadau wythnosol, sy’n cael ei lansio bob dydd Sadwrn, ac ar hyn o bryd mae ganddi dros 30 pennod o sgyrsiau craff am sawl math o addysgeg ddysgu.

Ehangodd Prifysgol Caerdydd faes sgiliau digidol ac arloesi yn 2023 drwy gynnal digwyddiadau allgymorth llwyddiannus

31 Ionawr 2024

Mae’r Sefydliad Arloesedd Trawsnewid Digidol wedi cynnal cyfres o ddigwyddiadau allgymorth, yn canolbwyntio ar feithrin sgiliau digidol, hyrwyddo arloesedd ac entrepreneuriaeth.

Eirioli dros gydraddoldeb rhwng y rhywiau ym myd mathemateg: Llais yn Nhŷ’r Cyffredin

19 Ionawr 2024

Mae myfyrwraig PhD o Ysgol Mathemateg Prifysgol Caerdydd yn gwneud gwahaniaeth ym myd mathemateg ar ôl iddi gynrychioli Cyngor y Gwyddorau Mathemategol a Chymdeithas Fathemategol Llundain.

Consortiwm Prifysgol Caerdydd yn ennill grant newydd ar gyfer archwilio mannau dysgu cymdeithasol ar gampysau prifysgolion

19 Ionawr 2024

Bydd Dr Hiral Patel yn rhannu Grant y Fforwm Dylunio Prifysgolion ochr yn ochr â’i chydweithiwr o Brifysgol Caerdydd, Dr Katherine Quinn

Delwedd lloeren o storm dywod ar y Ddaear

Gwybodaeth heb fod yn gywir ynghylch effeithiau llwch ar yr hinsawdd ac ar iechyd, yn ôl canfyddiadau astudiaeth

17 Ionawr 2024

Tîm dan arweiniad Caerdydd yn datblygu model amgen sy'n dangos cylch byd-eang a thymhorol gwirioneddol allyriadau llwch