Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Exhibition edit 23

Lansio Arddangosfa Myfyrwyr Ysgol Pensaernïaeth Cymru 2023 ‘Adapt’ yn Adeilad Bute

1 Medi 2023

Cynhaliodd Ysgol Pensaernïaeth Cymru lansiad hynod lwyddiannus a bywiog ar ddydd Gwener Mehefin 23ain o'i Harddangosfa 2023, dan y teitl 'Adapt.'

Shifting Sands: New research by Cardiff University environmental scientists and international collaborators changes how we understand dust in Earth’s systems

1 Medi 2023

Mae'r Athro Adrian Chappell yn datgelu gwybodaeth newydd am sut mae allyriadau llwch yn symud yn dymhorol yn rhyngwladol ac yn effeithio ar gydbwysedd ynni a hinsawdd byd-eang.

Tai pâr cymdeithasol wedi'u hôl-ffitio gyda phaneli solar, inswleiddio, storfa fatris, system awyru a phwmp gwres ffynhonnell aer.

Addas at y dyfodol: ailfodelu cartrefi er mwyn gwthio y tu hwnt i sero net

1 Medi 2023

Mae ymchwilwyr yn gweithio gyda chymunedau ym Mryste ac Abertawe i ddylunio tai ynni-effeithlon a charbon isel ar y cyd

Supernova 1987A

Delweddau newydd Telesgop Gofod James Webb o dwll clo Uwchnofa 1987A yn gallu datgloi rhyfeddodau sêr sy’n ffrwydro, yn ôl seryddwyr

31 Awst 2023

Prif delesgop NASA yn datgelu strwythurau cilgantaidd nad ydym wedi’u gweld o’r blaen yn olion yr uwchnofa

Stock image of coronavirus

Deall cyffredinrwydd pob clefyd yn y DU

23 Awst 2023

Mae gwefan newydd yn amcangyfrif cyffredinrwydd y DU yn achos pob clefyd

Gofod arddangos Ysgol Pensaernïaeth Cymru yn adeilad Bute Prifysgol Caerdydd.

Y Brifysgol i gynnal symposiwm technegol CIBSE 2024 yn canolbwyntio ar ddarparu adeiladau a diffinio cyflawniad ar gyfer dyfodol sero net

22 Awst 2023

Event to welcome industry, academic and policy networks to Welsh School of Architecture

Cardiff Racing team pose with their car

Tîm Rasio Caerdydd yn cystadlu yn Formula Student UK

21 Awst 2023

Myfyrwyr Caerdydd yn gwella ar berfformiad y llynedd yn Formula Student UK

Ring Nebula captured by JWST / Ring Nebula wedi'i ddal gan JWST

Mae seryddwyr wedi canfod strwythurau “nad yw’r un telesgop wedi gallu eu gweld o’r blaen” mewn delweddau newydd sy’n dangos seren sydd wrthi’n marw

21 Awst 2023

Mae ymchwilwyr Caerdydd yn arwain y dadansoddiad o ddelweddau newydd o Nifwl y Fodrwy a dynnodd Telesgop Gofod James Webb (JWST)

dust cloud over city

Tywod sy’n symud

16 Awst 2023

Ymchwil newydd gan wyddonwyr amgylcheddol Prifysgol Caerdydd yn newid sut rydym yn deall llwch yn systemau'r Ddaear.

Young male child with back to photographer looking at tablet, wearing headphones

Diogelu pobl niwroamrywiol ifanc ar-lein

9 Awst 2023

Mae ymchwilwyr wedi sicrhau ysgoloriaeth o bwys gan Google i helpu pobl ifanc ag anhwylder diffyg canolbwyntio a gorfywiogrwydd (ADHD), awtistiaeth a dyslecsia i ymdrin â’r risgiau ar y rhyngrwyd yn well