Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Creu dyfodol gwell

1 Awst 2012

Bydd egin beirianwyr yn cael y cyfle i ddylunio ac adeiladu eu tyrbin gwynt eu hunain wrth i Brifysgol Caerdydd fynd â’i gwaith i’r gymuned yn ystod Eisteddfod Genedlaethol 2012.

Green energy solutions

1 Awst 2012

Mae Fusion IP, cwmni masnacheiddio’r brifysgol sy’n troi ymchwil y brifysgol yn fusnes, wedi cyhoeddi cwmni portffolio newydd, Fault Current Limited ("FCL"), a ffurfiwyd o dan ei gytundeb cyfyngol â Phrifysgol Caerdydd.

Dyfodol tai ym Mhrydain

31 Gorffennaf 2012

Un o gyn-fyfyrwyr y Brifysgol ar restr fer gwobr bensaernïol fawreddog.

Projecting the future

26 Gorffennaf 2012

Students project creations on to iconic University buildings.

Taro Aur gan y Brifysgol

24 Gorffennaf 2012

Dr Alun Isaac yn lansio llyfr ar Fwynglawdd Aur Dolaucothi.

A catalyst for change

18 Gorffennaf 2012

Major investment as Cardiff Catalysis Institute becomes Chancellor’s Research Institute.

Ysgol Haf yn taro tant â myfyrwyr

13 Gorffennaf 2012

Mae myfyrwyr sy’n astudio mathemateg a gwyddoniaeth Safon Uwch ac Uwch yr Alban wedi dod i Brifysgol Caerdydd i fynychu Ysgol Haf Sefydliad Sgiliau Electronig y DU yr wythnos hon.

Adolygiad o dynnu nwy siâl

29 Mehefin 2012

Gall ffracio fod yn ddiogel os ceir arferion gorau a rheoli effeithiol.

Tirlithriad yn Wganda

29 Mehefin 2012

Yn ystod taith i Wganda ar ran Vale fôr Africa gwelodd yr Athro Tim Wess, Dirprwy Is-ganghellor Ystadau, olion y tirlithriadau a ddinistriodd dri phentref ar lechweddau Mynydd Elgon.

Darganfod y crater ardrawiad hynaf erioed

28 Mehefin 2012

Gwyddonydd o Gaerdydd yn helpu i ddatgelu tystiolaeth o wrthdrawiad yn yr Ynys Las.