Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Tynnu llun o dri dyn a menyw o flaen wal oriel

Mae Tîm o Brifysgol Caerdydd wedi ennill un o Wobrau Horizon ar ôl datblygu dull gwyrddach o gynhyrchu Neilon

12 Mehefin 2024

Mae'r Gymdeithas Gemeg Frenhinol yn cydnabod cam sylweddol tîm y Brifysgol tuag at uchelgais sero net y sector cemegol

Ffotograff agos o'r llysywen Ewropeaidd gyffredin (Anguilla anguilla) ar wely afon creigiog wedi'i orchuddio â llystyfiant

Teils ag iddyn nhw wead yn helpu llyswennod sydd mewn perygl i oresgyn rhwystrau a wnaed gan bobl mewn afonydd, yn ôl astudiaeth

10 Mehefin 2024

Gwyddonwyr yn arsylwi bod pysgod rheidden-asgellog yn defnyddio techneg nofio anghymesur newydd i fanteisio'n llawn ar gyflymder afonydd

Professor Deborah Kays

Dewch i gwrdd â Phennaeth newydd ein Hysgol

3 Mehefin 2024

Cardiff graduate Professor Deborah Kays appointed Head of School

Entrepreneuriaid ifanc yn llwyddo yn 14eg Seremoni Wobrwyo flynyddol Cychwyn Busnes a Chwmnïau Llawrydd y Myfyrwyr

29 Mai 2024

Mae pob un o’r deuddeg entrepreneur ifanc yn ennill cyfran o'r wobr gwerth £18,000.

Tynnu llun o grŵp o bobl ar deras to sy’n edrych dros Ddinas Llundain

Pontio’r blwch hygyrchedd ym maes gwyddor data

28 Mai 2024

Rhwydwaith ymchwil i fapio’r dirwedd a nodi anghenion mewn sectorau

Prifysgol Caerdydd yn cynnal lansiad ar gyfer Hwb BCS Cymru newydd sbon

24 Mai 2024

Lansiwyd y BCS Hub cyntaf yn swyddogol yn Abacws ac mae'n gobeithio rhoi hwb i'r sector TG ledled Cymru.

Llun o Dr Giulio Fabbian wrth olygfan ar nendwr, gyda gorwel dinas fetropolitan y tu ôl iddo

Ymchwilydd o Brifysgol Caerdydd ymhlith arloeswyr yn y DU i ymchwilio i sêr cyntaf y bydysawd, y ffrwydradau mwyaf a mwy

23 Mai 2024

Dr Giulio Fabbian yn sicrhau Cymrodoriaeth Ernest Rutherford 2024 gan y Cyngor Cyfleusterau Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Llun oddi isod o don bwerus sy’n cwympo’n nerthol

Hwyrach mai signalau tanddwr a gynhyrchwyd yn sgil damweiniau awyren yn y môr agored fydd yr allwedd i ganfod lle gorffwys terfynol MH370

20 Mai 2024

Mae astudiaeth yn cynnig arbrofion i geisio deall rhagor am dynged yr awyren gan ddefnyddio technoleg hydroacwstig

Portread o'r Athro Syr Richard Catlow

Breinio anrhydedd uchaf y Gymdeithas Gemeg Frenhinol ar un o ymchwilwyr y Brifysgol

17 Mai 2024

Enwyd yr Athro Syr Richard Catlow yn un o gymrodyr er anrhydedd y Gymdeithas ar gyfer 2024

Arbrawf ar y gweill yn labordai Hwb Ymchwil Drosiadol Prifysgol Caerdydd

Prifysgol Caerdydd yn arwain ar un o bum canolfan i greu dyfodol cynaliadwy ar gyfer gweithgynhyrchu

16 Mai 2024

Bydd canolfan Prifysgol Caerdydd yn manteisio ar gyfle gweithgynhyrchu sylweddol sydd wedi’i nodi yn strategaeth lled-ddargludyddion cenedlaethol y DU