Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Quantum dots image sensor

Synhwyrydd delweddu clyfar newydd wedi'i ddatblygu gan ddefnyddio dotiau cwantwm coloidaidd

4 Mawrth 2024

Mae'r ddyfais yn defnyddio technoleg ôl-troed carbon isel newydd sy'n dynwared yr ymennydd a'r system weledol ddynol.

Ysgol Pensaernïaeth Cymru yn cryfhau’r berthynas â’i phartner blaenoriaeth, Prifysgol Technoleg Dalian, trwy ymweliadau.

26 Chwefror 2024

Ymwelodd dwy garfan o gynrychiolwyr o Brifysgol Dalian ag Ysgol Pensaernïaeth Cymru yn gynnar yn 2024

Dr Diana Contreras Mojica yn rhannu mewnwelediadau adfer ar ôl trychineb yn ystod ymweliad â Chile

26 Chwefror 2024

Mae Dr Diana Contreras Mojica yn rhannu dadansoddiad data sy'n ymwneud â degfed pen-blwydd daeargryn Maule 2010.

Dr Diana Contreras Mojica yn cael ei ddewis i gymryd rhan yng Nghrwsibl GW4 2024 mawreddog.

26 Chwefror 2024

Mae Crucible GW4 2024 yn canolbwyntio ar fynd i'r afael â gwahaniaethau iechyd trwy ddulliau rhyngddisgyblaethol pwysig

Populous yn ariannu ysgoloriaeth ymchwil PhD ar ddylunio stadiymau a sut mae’n gallu ein helpu i gyrraedd sero net

26 Chwefror 2024

Bydd Populous, sef cwmni sy’n arwain y byd ym maes dylunio stadiymau, yn ariannu PhD llawn amser

Cytundeb partneriaeth newydd wedi'i lofnodi gyda'r Ysgol Cynllunio a Phensaernïaeth yn Delhi

26 Chwefror 2024

Bydd y cytundeb newydd yn cryfhau ein perthynas ac yn meithrin cyfnewid gwybodaeth ar draws ymchwil ac addysg.

Prifysgol Caerdydd yn cryfhau cydweithredu rhyngwladol ar ymchwil seiberddiogelwch a chyfnewid gwybodaeth

22 Chwefror 2024

The university welcomed the Governor of the State of Yucatan to Cardiff to promote international collaboration and knowledge sharing between Wales and Mexico.

Delwedd gyfansawdd o arsylwadau lluosog o glwstwr galaeth enfawr 3.8 biliwn o flynyddoedd golau o'r Ddaear a dynnwyd o'r gofod a thelesgopau ar y ddaear

Twll du yn ffurfio gleiniau serol ar linyn

21 Chwefror 2024

Astudiaeth yn helpu i daflu goleuni ar sut mae tyllau duon yn rheoli eu hamgylcheddau

Ymchwilydd yn profi dŵr mewn labordy

Gwobr fawreddog i dechnoleg drawsffurfiol sydd â’r potensial i drawsnewid triniaeth dŵr yn y DU a ledled y byd

21 Chwefror 2024

Cydweithrediad rhwng academia a diwydiant ymhlith 10 enillydd Her Darganfod Dŵr gyntaf Ofwat

Mae Prifysgol Caerdydd yn cydweithio â'r Athro Brian Cox i addysgu myfyrwyr ysgol am ddeallusrwydd artiffisial

16 Chwefror 2024

Cardiff University has teamed up with The Royal Society and Professor Brian Cox in the next instalment of Brian Cox School Experiment videos.