Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Ymchwil newydd yn defnyddio dysgu creadigol i wella ymatebion i drychineb

23 Chwefror 2022

Astudiaeth newydd yn cynnig golwg ar barodrwydd ar gyfer argyfwng trychineb ac ymateb iddo.

EZB House

Mae tîm o fyfyrwyr ymchwil wedi derbyn gwobr yn y gystadleuaeth Architecture at Zero

17 Chwefror 2022

Cafodd y tîm ganmoliaeth am ei brosiect tŷ EZB.

Bydd academydd o Gaerdydd yn pennu datganiad meincnodi pwnc

16 Chwefror 2022

Penodwyd Dr Jonathan Gillard i'r Bwrdd Cynghori ar gyfer Datganiad Meincnodi Mathemateg, Ystadegau ac Ymchwil Weithredol yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd (QAA)

Agustin Valera-Medina

Peiriannydd o Gaerdydd yn cael ei benodi fel Cyfarwyddwr Green Ammonia Working Group UK

14 Chwefror 2022

Dr Agustin Valera-Medina i arwain gweithgor sy'n cefnogi ynni sy'n seiliedig ar nitrogen

Indoor Air Quality in Primary Schools

Prosiect Ansawdd Aer Dan Do EPSRC IAA mewn Ysgolion Cynradd yn cyflwyno’i weithdai cyntaf mewn ysgolion

1 Chwefror 2022

Mae tîm y prosiect wedi cynllunio a chyflwyno nifer o weithdai gyda disgyblion o'r Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2.

Gwyddonwyr yn nodi 'parth Goldilocks' daearegol ar gyfer ffurfio dyddodion metel

31 Ionawr 2022

Gallai ymchwil newydd arwain at gloddio metelau mewn modd targedig a fydd yn hanfodol ar gyfer ein trosglwyddo i economi werdd

Gwyrddio trefol 'ddim yn ateb i bob problem' o ran ymdrin â thywydd eithafol, yn ôl astudiaeth

26 Ionawr 2022

Mae ymchwil newydd yn awgrymu na fydd strategaethau megis toeau gwyrdd a pharciau â llystyfiant yn gallu lliniaru tonnau gwres a llifogydd ar yr un pryd

Datod dirgelion y planhigion tir cyntaf

25 Ionawr 2022

Dau bapur gan yr Athro Dianne Edwards yn awgrymu bodolaeth grŵp newydd pwysig o blanhigion tir cynnar oedd cyn hyn yn anhysbys.

CEPT library construction workers

Yr Athro Aseem Inam yn cyhoeddi rhifyn arbennig o gyfnodolyn ar newid trefol

17 Ionawr 2022

Yr Athro Inam yw golygydd gwadd rhifyn arbennig o'r cyfnodolyn Urban Planning.

Cynorthwy-ydd Ymchwil Ôl-Ddoethurol yn ennill gwobr i unigolion ar ddechrau eu gyrfa

14 Ionawr 2022

Yn dilyn pleidlais, Sophie Cox yw enillydd Medal Ramsay y Grŵp Astudiaethau Tectonig.