Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Professor Graham Hutchings

Yr Athro Graham Hutchings yn ennill gwobr catalysis moleciwlaidd newydd

5 Chwefror 2024

Mae ein Hathro Regius wedi ennill Gwobr Darlithio Catalysis Moleciwlaidd

Mae podlediad Pensaernïaeth i Blant a grëwyd gan diwtor dylunio WSA wedi cael ei lawrlwytho’n fwy na 1500 o weithiau

31 Ionawr 2024

Mae Pensaernïaeth i Blant yn gyfres o bodlediadau wythnosol, sy’n cael ei lansio bob dydd Sadwrn, ac ar hyn o bryd mae ganddi dros 30 pennod o sgyrsiau craff am sawl math o addysgeg ddysgu.

Ehangodd Prifysgol Caerdydd faes sgiliau digidol ac arloesi yn 2023 drwy gynnal digwyddiadau allgymorth llwyddiannus

31 Ionawr 2024

Mae’r Sefydliad Arloesedd Trawsnewid Digidol wedi cynnal cyfres o ddigwyddiadau allgymorth, yn canolbwyntio ar feithrin sgiliau digidol, hyrwyddo arloesedd ac entrepreneuriaeth.

Eirioli dros gydraddoldeb rhwng y rhywiau ym myd mathemateg: Llais yn Nhŷ’r Cyffredin

19 Ionawr 2024

Mae myfyrwraig PhD o Ysgol Mathemateg Prifysgol Caerdydd yn gwneud gwahaniaeth ym myd mathemateg ar ôl iddi gynrychioli Cyngor y Gwyddorau Mathemategol a Chymdeithas Fathemategol Llundain.

Consortiwm Prifysgol Caerdydd yn ennill grant newydd ar gyfer archwilio mannau dysgu cymdeithasol ar gampysau prifysgolion

19 Ionawr 2024

Bydd Dr Hiral Patel yn rhannu Grant y Fforwm Dylunio Prifysgolion ochr yn ochr â’i chydweithiwr o Brifysgol Caerdydd, Dr Katherine Quinn

Delwedd lloeren o storm dywod ar y Ddaear

Gwybodaeth heb fod yn gywir ynghylch effeithiau llwch ar yr hinsawdd ac ar iechyd, yn ôl canfyddiadau astudiaeth

17 Ionawr 2024

Tîm dan arweiniad Caerdydd yn datblygu model amgen sy'n dangos cylch byd-eang a thymhorol gwirioneddol allyriadau llwch

Llun o ystlum trwyn pedol mwyaf yn hedeg mewn ardal goediog

Mae ymchwilwyr wedi dangos sut y bydd ystlumod yn dychwelyd adref i glwydo

15 Ionawr 2024

Hwyrach y bydd yr astudiaeth hon, y gyntaf o'i math ym maes ystlumod, yn helpu ymdrechion cadwraeth yn achos rhywogaethau sydd â "risg sylweddol" y bydd y boblogaeth yn dirywio

Merch ifanc yn gwisgo baner yr Undeb Ewropeaidd dros ei chefn

Prifysgol Caerdydd yn benthyg ei harbenigedd i brosiect newydd Horizon Europe

9 Ionawr 2024

Ymchwilwyr i gefnogi cynllun adfer NextGenerationEU

Diwrnod Mathemateg ym myd Diwydiant yn tynnu sylw at bŵer mathemateg ym meysydd cymhwyso yn y byd go iawn

8 Ionawr 2024

Yn ystod y Diwrnod Mathemateg ym myd Diwydiant cyntaf inni erioed ei gynnal, rhoddwyd cyhoeddusrwydd i’r rôl y mae mathemateg yn ei chwarae mewn ymchwil ac arloesedd a ysgogir gan ddiwydiant, ac a daflodd goleuni ar y cyfraniadau o bwys a wneir gan ein Hysgol.

1af yn y DU ar gyfer peirianneg drydanol ac electronig The Guardian University Guide 2024

8 Ionawr 2024

Mae Prifysgol Caerdydd ar y blaen yn nhablau’r DU am Beirianneg Drydanol ac Electronig (EEE) yn Guardian University Guide 2024.