Ewch i’r prif gynnwys

Pobl

Rydym yn gartref i grŵp bywiog o ôl-raddedigion, cymrodorion ymchwil a ariennir yn allanol a gwyddonwyr ôl-ddoethuriaeth.

Rydym hefyd yn cynnwys academyddion, rheolwyr labordy a staff cymorth craidd, ac ategir y grŵp hwn ymhellach gan ymchwilwyr ymweld, cydweithwyr, partneriaid diwydiannol ac interniaid rydym yn rhannu ein coridorau ac i gyfnewid syniadau a gwybodaeth gyda hwy.

Ymagwedd amlddisgyblaethol

Daw'r Ganolfan o dan fframwaith yr Ysgol Seicoleg, ond rydym yn cydnabod pwysigrwydd meddwl yn arloesol ac yn greadigol, a byddwn yn cyflawni hyn drwy ddwyn ynghyd staff a myfyrwyr o Ysgolion eraill yn y Brifysgol, gan gynnwys yr Ysgol Biowyddorau, Ysgol Gyfrifiadureg, Ysgol Peirianneg, Ysgol Feddygaeth, Ysgol Optometreg a Gwyddorau Gweledigaeth, a'r Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth.

Tîm rhyngwladol

Mae’r ystod eang o arbenigedd wedi ei leoli o dan un to yn cyfrannu at ein cymuned fywiog, amlddisgyblaethol sydd gennym yma yn y Ganolfan. Rydym hefyd yn uned ymchwil rhyngwladol iawn, gyda staff a myfyrwyr yn dod o fwy na 30 o wledydd gwahanol ledled y byd.

Rheoli

Mae’r Ganolfan dan arweiniad tîm o arbenigwyr ymroddedig i ragoriaeth ymchwil.

Staff craidd

Darganfyddwch fwy am y staff gwasanaethau proffesiynol sy’n cefnogi ein gwaith.

Academyddion

Pori drwy ein staff academaidd.

Academyddion clinigol a chydweithwyr

Darganfod mwy am yr athrawon, uwch-ddarlithwyr, cymrodyr ac ymgynghorwyr hyn.

Cymrodyr a staff ôl-ddoethurol

Cyfarfod ein Cymrodyr a Staff Ôl-ddoethurol.

Myfyrwyr PhD

Cwrdd â’n myfyrwyr ôl-raddedig a darganfod mwy am eu gwaith ymchwil.