Ewch i’r prif gynnwys

Ynglŷn â ni

Rydym yn dod ag arbenigedd rhagorol sy’n arwain y byd ym maes mapio’r ymennydd ynghyd â’r diweddaraf o ran delweddu’r ymennydd a symbylu’r ymennydd.

Ein gweledigaeth yw deall yr ymennydd ac ymddygiad mewn iechyd a chlefydau drwy ddulliau delweddu a gwybyddol datblygedig.

Yn hwb i niwroddelweddu, rydym yn cynnig mynediad i gyfuniad o gyfleusterau ac arbenigedd sy’n unigryw yn Ewrop. Mae’r ganolfan yn chwarae rôl allweddol yn yr ymdrech fyd-eang i gael gwell dealltwriaeth o achosion cyflyrau niwrolegol a seiciatrig fel dementia, sgitsoffrenia a sglerosis ymledol, er mwyn cynnig gwybodaeth hanfodol fydd yn arwain at ddatblygu triniaethau gwell.

Adeilad

Adeilad

Darganfyddwch mwy am yr hwb hwn ar gyfer niwroddelweddu, sy’n cynnig mynediad i gyfuniad o gyfleusterau ac arbenigedd sy’n unigryw yn Ewrop.

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni

Dysgwch sut i gysylltu â’n tîm ac archebu lle parcio os ydych chi'n cymryd rhan yn un o'n hastudiaethau.

Swyddi

Swyddi

Ymunwch â chymuned amlddisgyblaethol, fywiog a deinamig sy'n meithrin ymchwil sy'n arwain y byd.

Ymgysylltu â’r cyhoedd

Ymgysylltu â’r cyhoedd

Explore our list of public engagement activities which you can get involved in

Ein harianwyr

Ein harianwyr

Dysgwch fwy am y sefydliadau a ariennir y prosiect Prifysgol blaenllaw hwn.