Ewch i’r prif gynnwys

Yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth

Rydym yn falch o fod ymhlith y 10 prifysgol orau ar gyfer ffiseg (prifysgolion gorau'r DU 2024 The Guardian), gyda 99% o'n hymchwil yn arwain y byd neu'n rhagorol yn rhyngwladol (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil, 2021).

Cyrsiau

Mae ein cyrsiau yn cynnig her ddeallusol ac yn rhoi i chi sgiliau ymarferol a’r gallu i ddatrys problemau bywyd go iawn.

Mae ein staff a'n myfyrwyr yma i ddweud wrthych chi am astudio yn Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth Prifysgol Caerdydd.
From left to right: Dr Chris North, Prof Haley Gomez, Sarah Roberts and Dr Edward Gomez, part of the public engagement team at the School of Physics and Astronomy.

Estyn Allan

Rydym ni’n credu’n angerddol mewn cysylltu â chymunedau a helpu aelodau o’r cyhoedd i ymgysylltu â gwyddoniaeth.

Physics and Astronomy graduates group shot

Gyrfaoedd a chyflogadwyedd

Mae gan ein graddedigion y sgiliau a gwybodaeth sydd angen ar gyfer amrywiaeth eang o lwybrau gyrfa.

Rainbow flag

Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ymhlith ein staff a’n myfyrwyr.


Right quote

Mae aelodau'r staff yn awyddus iawn i gymryd rhan a helpu pan fo angen. Mwynheais y flwyddyn hon yn fawr, ac rwy’n falch iawn fy mod wedi dewis astudio’r MSc hwn.

Simon Shelford MSc Astroffiseg, 2015-16

Newyddion