Ewch i’r prif gynnwys

Amdanom ni

About us image

Rydym yn un o’r canolfannau mwyaf yn y DU ar gyfer seicoleg a niwrowyddoniaeth.

Rydym yn ymroddedig ac yn angerddol am addysgu a gwneud gwaith ymchwil ym maes seicoleg. Mae ein hysgol wedi hen sefydlu, mae ganddi lawer o adnoddau ac enw da yn rhyngwladol. Mae gennym ymagwedd gynhwysol tuag at addysg, ac rydym yn llwyr gefnogi ein myfyrwyr wrth iddynt gyflawni eu nodau dysgu.

Yn ôl Rhestr QS o Brifysgolion Gorau’r Byd, rydym ymysg y 40 o ysgolion seicoleg gorau yn y byd, a rhoddwyd ansawdd ein gwaith ymchwil yn yr ail safle yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) mwyaf diweddar, gan gryfhau ein safle fel sefydliad sy’n arwain y byd ym maes seicoleg.

Rydym yn cynnig y cyfle i fyfyrwyr ddysgu am ba mor eang yw maes seicoleg, wrth ennill cymhwyster a gydnabyddir gan Gymdeithas Seicolegol Prydain ar yr un pryd. Gall myfyrwyr hefyd gynnwys lleoliad proffesiynol yn rhan o hyn, a drefnir trwy ein rhwydwaith helaeth (sy’n bodoli eisoes) o bartneriaid sy’n cynnig lleoliad, gan gynnwys, er enghraifft, ysbytai lleol a chenedlaethol, unedau gofal, gwasanaethau seiciatrig fforensig a charchardai, yn ogystal â phrifysgolion cenedlaethol a rhyngwladol.

Oherwydd ein maint, gallwn gynnig addysgu arbenigol ar draws y rhan fwyaf o’r prif feysydd ym maes seicoleg, sydd wedi’u trefnu o dan bedair thema eang:

Mae myfyrwyr hefyd yn cymryd rhan yn ein gwaith ymchwil cyfredol, trwy brosiectau, seminarau, cynlluniau gwyliau a rhai cyfleoedd ar gyfer gwaith rhan-amser.

Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth. Rydym yn ymdrechu i ddangos yr arferion gorau ym mhob un o’n gweithgareddau.

Dyfarnwyd Gwobr Arian Athena SWAN i ni. Mae Siarter Athena SWAN yn cydnabod ac yn dathlu’r gwaith o gefnogi menywod ym mhynciau gwyddoniaeth, peirianneg a thechnoleg ym maes addysg uwch ac ymchwil.

Astudio

Rydym yn cynnig rhywle gwerth chweil ac ysgogol i astudio, ac mae Caerdydd yn brifddinas fywiog sy’n tyfu, sydd yng nghanol ardal o harddwch naturiol. Mae’r ddwy nodwedd hon yn cynnig cyfleoedd heb eu hail ar gyfer datblygiad personol a phroffesiynol.

P’un a ydych yn dod yma i astudio’r Rhaglen Seicoleg BSc fel myfyriwr israddedig, i ddatblygu eich addysg trwy astudio ar lefel ôl-raddedig, neu i ymuno neu ddod yn bartner â’n tîm o ymchwilwyr blaenllaw, byddwch yn gweithio gyda ni i lywio’r proffesiwn seicoleg a gwella bywydau cleifion.