Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil

Student helping a study participant prepare for a brain scan

Mae ymchwil yn y Ganolfan yn ein galluogi i ddefnyddio ymchwil dulliau arloesol wrth ymdrin â chwestiynau seicolegol a chlinigol allweddol.

Themâu

Dysgwch mwy am y pynciau ymchwil rydym yn eu harchwilio, gan gynnwys niwrowyddoniaeth wybyddol a rhai sy'n gysylltiedig â chwsg.

Prosiectau

Yma, cewch wybod am y prosiectau sydd ar y gweill ar hyn o bryd.

Cyhoeddiadau

Edrychwch ar ein cyhoeddiadau.

Get involved

Sign up to take part in one of our many world-leading brain imaging studies.

Child and adolescent study

Information about our child and adolescent study, and how your child can take part.

Hyrwyddo gwyddoniaeth agored ac ailgynhyrchu

Mae cydnabyddiaeth gynyddol bod y strwythur cymhelliant mewn niwrowyddoniaeth a seicoleg yn tanseilio ailgynhyrchu drwy annog bias cyhoeddi, arwyddion arwyddocâd, pŵer ystadegol isel, gogwydd ôl-ddoethineb, diffyg dyblygu a diffyg rhannu data.

Ynghyd â 'n partneriaid allanol, gan gynnwys y Ganolfan ar gyfer Gwyddoniaeth Agored, rydym yn ymrwymedig i ddatblygu atebion sy’n gwobrwyo arferion gorau yn seiliedig ar ddamcaniaeth gwyddoniaeth, gan gynnwys y fenter Adroddiadau Cofrestredig a chanllawiau Hyrwyddedd a Hygyrchedd Agored (TOP).