Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion ac erthyglau arbennig

Darllenwch y newyddion diweddaraf o bob rhan o'r ysgol neu mynnwch gip ar ein herthyglau arbennig.

Mae dyn yn sefyll y tu ôl i lectern yn annerch pobl yn ystod digwyddiad

Academyddion a gwleidyddion blaenllaw yn trafod yr heriau polisi mwyaf allweddol sy'n wynebu Cymru

12 Rhagfyr 2023

Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru yn myfyrio ar 10 mlynedd o lwyddiant

Yr Athro Debbie Foster yn cael ei chydnabod yn genedlaethol ar restr Disability Power 100

11 Rhagfyr 2023

Mae Debbie Foster, Athro Cysylltiadau Cyflogaeth ac Amrywiaeth yn Ysgol Busnes Caerdydd, wedi cael ei henwi yn Disability Power 100 fel un o'r 100 o bobl anabl mwyaf dylanwadol yn y DU.

Dathlu ugain mlynedd o'r Cyflog Byw

10 Rhagfyr 2023

Nododd Ysgol Busnes Caerdydd Wythnos Cyflog Byw 2023 gyda sesiwn friffio brecwast a oedd yn amlygu'r rôl ganolog y mae Prifysgol Caerdydd a Chaerdydd fel dinas yn ei chwarae yn y fenter hon.

Arbenigwyr yn trin a thrafod ymchwil arloesol ym maes technoleg ariannol

7 Rhagfyr 2023

Daeth Cynhadledd Technoleg Ariannol Caerdydd â mwy na 100 o arbenigwyr ynghyd i drafod ymchwil arloesol ym mhob un o feysydd technoleg ariannol.

Llwyddiant RemakerSpace yn arwain at greu grŵp crefftau newydd

6 Rhagfyr 2023

Arweiniodd llwyddiant sesiynau rhagarweiniol RemakerSpace, a gafodd eu llunio i hyrwyddo a chefnogi’r gwaith o ymestyn cylch bywyd cynnyrch a'r economi gylchol, at greu grŵp crefftau newydd.

A map of UK with a paper plane and boat

Darlithydd Economeg yn derbyn dyfarniad ymchwil fawreddog

4 Rhagfyr 2023

Dyfarnwyd Cymrodoriaeth Ymchwil gan ADR DU i Dr Ezgi Kaya, Uwch Ddarlithydd mewn Economeg yn Ysgol Fusnes Caerdydd.

Gwobr cyflawniad oes i athro Ysgol Busnes Caerdydd

1 Rhagfyr 2023

Mae Rick Delbridge, Athro Dadansoddi Sefydliadol, wedi ennill Gwobr Cyflawniad Oes Richard Whipp.

Myfyrwyr yn trawsnewid theori yn ymarfer yng ngwersyll haf Bremen

1 Rhagfyr 2023

Mae grŵp o fyfyrwyr Ysgol Busnes Caerdydd wedi cymryd rhan mewn prosiectau’r byd go iawn mewn cydweithrediad â chwmnïau Almaeneg a'r DU yn rhan o wersyll haf.

Mynd i'r afael â heriau cynhyrchiant yn ystod Wythnos Genedlaethol Cynhyrchiant

30 Tachwedd 2023

Mae Prifysgol Caerdydd yn cefnogi Wythnos Genedlaethol Cynhyrchiant, menter sy'n ceisio codi ymwybyddiaeth a chynnig atebion i fynd i'r afael â heriau cynhyrchiant y DU.