Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion ac erthyglau arbennig

Darllenwch y newyddion diweddaraf o bob rhan o'r ysgol neu mynnwch gip ar ein herthyglau arbennig.

Dr Lotfi visiting shrimp farm workers. They are sat in a circle and she is making notes.

Ymchwil sy’n ceisio gwella cynaliadwyedd y gadwyn gyflenwi berdys

8 Gorffennaf 2024

Prif ffocws taith ymchwil Dr Maryam Lotfi Bangladesh oedd deall cynaliadwyedd cymdeithasol y gadwyn gyflenwi berdys, a cheisio ei gwella.

Democrateiddio Darogan: gwella galluoedd dadansoddol mewn gwledydd sy'n datblygu

5 Gorffennaf 2024

Mae Athro Bahman Rostami-Tabar, yn rhoi’r offer i unigolion mewn gwledydd sy’n datblygu i’w galluogi i wneud penderfyniadau gwybodus a chynllunio ar gyfer dyfodol ansicr mewn cyfres o weithdai am ddim.

Cardiff University Main Building

Anrhydedd Pen-blwydd y Brenin ar gyfer academydd i gydnabod ei wasanaethau i wrth-hiliaeth

1 Gorffennaf 2024

Cafodd yr Athro Emmanuel Ogbonna ei urddo’n Gadlywydd Urdd yr Ymerodraeth Brydeinig (CBE)

RemakerSpace yn dathlu amrywiaeth drwy alluogi pobl i fod yn greadigol

27 Mehefin 2024

Yn ddiweddar, cynhaliodd RemakerSpace gyfres o weithdai creadigol er mwyn ymgysylltu â merched ifanc o grwpiau ethnig lleiafrifol.

The Welsh flag in a speech bubble

Modiwl cyfrwng Cymraeg newydd sydd yn canolbwyntio ar reoli busnes ar gyfer busnesau bach a chanolig

6 Mehefin 2024

Mae’r modiwl cyfrwng Cymraeg cyntaf o’i faith erioed sy'n archwilio rheoli busnesau bach wedi’i lansio yn Ysgol Busnes Caerdydd.

Dr Maryam Lotfi yn cael ei dewis ar gyfer rhaglen fawreddog Crwsibl Cymru

31 Mai 2024

Mae Dr Maryam Lotfi wedi ennill lle nodedig yng Nghrwsibl Cymru 2024, sef rhaglen ddatblygu ar gyfer arweinwyr ymchwil y dyfodol.

Entrepreneuriaid ifanc yn llwyddo yn 14eg Seremoni Wobrwyo flynyddol Cychwyn Busnes a Chwmnïau Llawrydd y Myfyrwyr

29 Mai 2024

Mae pob un o’r deuddeg entrepreneur ifanc yn ennill cyfran o'r wobr gwerth £18,000.

An illustration of the Earth with a pound sign and a recycle sign

Adroddiad newydd yn tynnu sylw at gaffael gwerth cymdeithasol

23 Mai 2024

Mae adroddiad newydd yn taflu goleuni ar y broses allweddol o integreiddio gwerth cymdeithasol ac arferion caffael.

Professor Maneesh Kumar

Gwobrau Cyfoethogi Bywyd y Myfyrwyr 2024

22 Mai 2024

Mae Ysgol Busnes Caerdydd yn dathlu’r rhai sy’n mynd yr ail filltir i fyfyrwyr yng Ngwobrau Cyfoethogi Bywyd y Myfyrwyr.

Professor Kevin Holland

Athro o Ysgol Busnes Caerdydd yn ennill Gwobr Cyflawniad Oes BAFA

16 Mai 2024

Mae Kevin Holland, Athro Cyfrifeg a Threthiant yn Ysgol Busnes Caerdydd, wedi ennill Gwobr Cyflawniad Oes.