Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion ac erthyglau arbennig

Darllenwch y newyddion diweddaraf o bob rhan o'r ysgol neu mynnwch gip ar ein herthyglau arbennig.

Gwobr cyflawniad oes i athro Ysgol Busnes Caerdydd

1 Rhagfyr 2023

Mae Rick Delbridge, Athro Dadansoddi Sefydliadol, wedi ennill Gwobr Cyflawniad Oes Richard Whipp.

Mynd i'r afael â heriau cynhyrchiant yn ystod Wythnos Genedlaethol Cynhyrchiant

30 Tachwedd 2023

Mae Prifysgol Caerdydd yn cefnogi Wythnos Genedlaethol Cynhyrchiant, menter sy'n ceisio codi ymwybyddiaeth a chynnig atebion i fynd i'r afael â heriau cynhyrchiant y DU.

Chwalu’r hud o amgylch Deallusrwydd Artiffisial (AI)

13 Tachwedd 2023

Mewn sesiwn friffio dros frecwast yn Ysgol Busnes Caerdydd yn ddiweddar trafodwyd y defnydd o ddeallusrwydd artiffisial (AI).

Arweinwyr y gynhadledd gwrth-gaethwasiaeth yn ymladd yn erbyn caethwasiaeth fodern

1 Tachwedd 2023

Daeth arbenigwyr ac ymarferwyr at ei gilydd i fynd i’r afael â mater brys a chymhleth caethwasiaeth fodern yng Nghynhadledd Atal Caethwasiaeth Cymru 2023.

30ish Award winners, Rashi and Harsh

Gwobrau dathlu cynfyfyrwyr ysbrydoledig

30 Hydref 2023

Mae dau gynfyfyriwr o Ysgol Busnes Caerdydd wedi cael eu cydnabod yn ail Wobrau Cynfyfyrwyr (tua) 30. Maent hefyd wedi sefydlu cwmnïau llwyddiannus.

Dengue research team - people in an office next to a screen with people on a virtual call

Prosiect ymchwil rhyngwladol yn ceisio mynd i’r afael â thwymyn deng

27 Hydref 2023

Mae Ysgol Busnes Caerdydd wedi ymuno â'r Sefydliad Cyfrifiadura ym Mhrifysgol Campinas (UNICAMP) ym Mrasil i gynnal gwaith ymchwil i frwydro yn erbyn twymyn deng.

The recycling symbol - with environment signs around it implying the circular economy

Egluro’r economi gylchol

23 Hydref 2023

Yr economi gylchol oedd canolbwynt digwyddiad briffio diweddar a gynhaliwyd gan Ysgol Busnes Caerdydd.

Peiriannydd Benywaidd yn Gweithio ar Beiriant Trwm

Daeth incymau uchel yn fwy derbyniol i’r gweithwyr ar y cyflogau isaf yn sgîl cyflwyno’r isafswm cyflog yn y DU, yn ôl astudiaeth

19 Hydref 2023

Mae rhoi cyd-destun clir i weithwyr gyfeirio ato o ran cyflogau yn lleddfu pryderon ynghylch mathau o anghydraddoldeb, yn ôl academyddion

Dr Hakan Karaosman

Academydd wedi'i enwi yn rhestr Vogue Business 100 Innovators

15 Hydref 2023

Mae Dr Hakan Karaosman wedi’i enwi ar restr ‘Vogue Business 100 Innovators 2023’ fel Arweinydd Meddwl Cynaliadwyedd.

Book cover showing an image of the sea with a rubber ring and with the text: The Power and Influence of Experts

Llyfr newydd ar effaith a dylanwad arbenigwyr

4 Hydref 2023

Mae llyfr newydd gan academyddion Ysgol Busnes Caerdydd yn archwilio'r dirywiad yn effaith a dylanwad arbenigwyr.