Ewch i’r prif gynnwys

Cydweithio

Cewch ragor o wybodaeth am adnoddau ac offer sydd wedi’u datblygu gan staff ac ymchwilwyr yn Ysgol Busnes Caerdydd.

For business

We have a long history of collaboration with the local, national and international business community and are keen to develop new partnerships.

Ymgysylltu

Ewch ati i gysylltu, cydweithio a chyfrannu gyda’n rhwydwaith o bartneriaid BBaCh, busnesau cymdeithasol a phartneriaid elusennol a chorfforaethol.

Cronfa Ddata Bitcoin Prifysgol Caerdydd (CUBiD)

Mae Cronfa Ddata Bitcoin Prifysgol Caerdydd (CUBiD) yn cynnig mynediad llawn at ddata rhwydwaith Bitcoin mewn fformat syml, trefnus a hawdd ei ddefnyddio.

RemakerSpace

Mae RemakerSpace yn ganolfan nid-er-elw sy’n ymgysylltu â chymunedau a busnesau, sy'n cyfuno arbenigedd ymchwil â'r adnoddau ymarferol sydd eu hangen i gefnogi'r economi gylchol.

Rydym yn cynnig y sgiliau, yr adnoddau a'r wybodaeth i fusnesau a chymunedau i newid y ffordd rydym yn dylunio, defnyddio ac yn cael gwared ar gynhyrchion.

Wedi'i leoli ar Barc Ymchwil Gwyddorau Cymdeithasol Prifysgol Caerdydd, mae RemakerSpace yn cynnal bron i £600,000 o adnoddau a ariannwyd gan Gronfa Economi Gylchol Llywodraeth  Cymru i ymgysylltu, addysgu ac ysbrydoli pawb i greu atebion cylchol sy'n sail i gymdeithas y dyfodol.

Gallwn eich helpu i drwsio offer sydd wedi torri gyda'n pecynnau trwsio trydanol, ymestyn oes dillad gyda'n peiriannau gwnïo diwydiannol, defnyddio systemau rhith-realiti i ddelweddu gweithrediadau atgyweirio, neu hyd yn oed argraffu rhannau sbâr gyda'n hystod blaengar o argraffwyr 3D.

Yn seiliedig ar ein hymchwil sy'n arwain y byd ym maes ail-weithgynhyrchu cadwyni cyflenwi, rydym mewn sefyllfa dda i roi cyngor ac arweiniad i gwmnïau mawr a bach am y ffordd orau o ail-weithgynhyrchu yn eu gweithrediadau, er mwyn sicrhau buddion amgylcheddol ac economaidd.

Agor RemakerSpace

Bydd drysau Canolfan RemakerSpace yn agor yn ystod gwanwyn 2022. Mae’r ganolfan wedi’i lleoli yn adeilad newydd sbarc | spark Prifysgol Caerdydd ar y Campws Arloesedd.

Ar hyn o bryd, rydym yn gorffen ffurfweddu ein hoffer, yn cyflogi staff ac yn paratoi i groesawu cymunedau i'r ganolfan. Unwaith y bydd y ganolfan ar agor, bydd y wefan hon yn cynnig gwybodaeth fanwl am ein hoffer a'n galluoedd ac yn galluogi defnyddwyr i drefnu eu hymweliad â'r cyfleuster.

Yn y cyfamser, mae croeso i chi ofyn unrhyw gwestiynau am ein gweithrediadau drwy ebostio remakerspace@caerdydd.ac.uk.

Pobl

Yn cynnwys tîm amlddisgyblaethol o academyddion a gweithwyr proffesiynol yn y gadwyn gyflenwi, mae RemakerSpace yn cynnig ystod lawn o wybodaeth a sgiliau i gefnogi'r gwaith o ddatblygu atebion sy'n cwmpasu cylcholdeb, ail-weithgynhyrchu ac estyniad cylch bywyd cynnyrch.

Cyn bo hir byddwn yn cyflogi staff ychwanegol i reoli gweithrediad y Ganolfan - ewch i Swyddi - Prifysgol Caerdydd i gael manylion cyfleoedd yn ein cyfleuster ym Mhrifysgol Caerdydd.

Yr Athro Aris A. Syntetos

Yr Athro Aris A. Syntetos

Distinguished Research Professor, DSV Chair

Email
syntetosa@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6572
Dr Daniel Eyers

Dr Daniel Eyers

Reader in Manufacturing Systems Management

Email
eyersdr@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4516
Tuthill

Peter Tuthill

Solutions Design Engineer