Ewch i’r prif gynnwys

Cydweithio

Cewch ragor o wybodaeth am adnoddau ac offer sydd wedi’u datblygu gan staff ac ymchwilwyr yn Ysgol Busnes Caerdydd.

For business

We have a long history of collaboration with the local, national and international business community and are keen to develop new partnerships.

Ymgysylltu

Ewch ati i gysylltu, cydweithio a chyfrannu gyda’n rhwydwaith o bartneriaid BBaCh, busnesau cymdeithasol a phartneriaid elusennol a chorfforaethol.

Cronfa Ddata Bitcoin Prifysgol Caerdydd (CUBiD)

Mae Cronfa Ddata Bitcoin Prifysgol Caerdydd (CUBiD) yn cynnig mynediad llawn at ddata rhwydwaith Bitcoin mewn fformat syml, trefnus a hawdd ei ddefnyddio.

RemakerSpace

Mae RemakerSpace yn fenter nid-er-elw Ysgol Busnes Caerdydd a Sefydliad PARC sy'n ymroddedig i alluogi'r economi gylchol a dod â darfod darfodiad arfaethedig trwy ymestyn cylch bywyd cynhyrchion. Rydym yn gweithio gyda grwpiau cymunedol, busnesau a darparwyr addysg i yrru'r economi gylchol yng Nghymru a thu hwnt.

Wedi'i leoli ar Barc Ymchwil Gwyddorau Cymdeithasol Prifysgol Caerdydd, mae RemakerSpace yn cynnal bron i £600,000 o adnoddau a ariannwyd gan Gronfa Economi Gylchol Llywodraeth Cymru i ymgysylltu, addysgu ac ysbrydoli pawb i greu atebion cylchol sy'n sail i gymdeithas y dyfodol.

Gallwn eich helpu i drwsio offer sydd wedi torri gyda'n pecynnau trwsio trydanol, ymestyn oes dillad gyda'n peiriannau gwnïo diwydiannol, defnyddio systemau rhith-realiti i ddelweddu gweithrediadau atgyweirio, neu hyd yn oed argraffu rhannau sbâr gyda'n hystod blaengar o argraffwyr 3D.

Rydym yn gweithio gydag ysgolion, colegau a phrifysgolion i ddarparu amlygiad yn y byd go iawn i'r economi gylchol yn ymarferol.

Yn seiliedig ar ein hymchwil sy'n arwain y byd ym maes ail-weithgynhyrchu cadwyni cyflenwi, rydym mewn sefyllfa dda i roi cyngor ac arweiniad i gwmnïau mawr a bach am y ffordd orau o ail-weithgynhyrchu yn eu gweithrediadau, er mwyn sicrhau buddion amgylcheddol ac economaidd.

Amdanom ni

Mae Remakerspace yn ymroddedig i yrru’r economi gylchol yng Nghymru a thu hwnt, a’i nod yw cynyddu ymwybyddiaeth o fanteision ailddefnyddio, atgyweirio ac ailbwrpasu er mwyn ymestyn cylchoedd oes cynnyrch.

Mae gan y Ganolfan ystod eang o gyfleusterau, gan gynnwys labordy argraffu 3D o safon y diwydiant, gydag amrywiaeth eang o dechnolegau proses Gweithgynhyrchu Adiol uwch. Mae gennym hefyd ofod delweddu, sy'n cynnwys clustffonau realiti rhithwir o'r radd flaenaf i gefnogi ein defnyddwyr wrth ddylunio ac atgyweirio gyda phrototeipio rhithwir. Ategir y cyfleusterau uwch hyn gan ‘weithdy’ llawn stoc ac amrywiaeth o offer a chyfarpar traddodiadol, gan gynnwys gwaith coed, offer atgyweirio a phrofi trydanol a pheiriannau gwnïo diwydiannol a domestig!

Rydym yn cydweithio â thri grŵp ffocws ac yn darparu’r sgiliau a’r offer sydd eu hangen i ddatblygu cyfleoedd newydd yn seiliedig ar wasanaethau ail-weithgynhyrchu ac atgyweirio:

  • Cymunedau: Rhoi mynediad i gyfleusterau ail-weithgynhyrchu ar gyfer grwpiau cymunedol Cymreig, elusennau, awdurdodau lleol a sefydliadau trydydd sector eraill
  • Dysgwyr: Rhoi mynediad i gyfleusterau ail-weithgynhyrchu i gyfoethogi profiadau myfyrwyr (ysgolion, colegau, prifysgolion) yn yr economi gylchol
  • Busnesau yng Nghymru (neu gyda chadwyni cyflenwi yng Nghymru): Cynnig hyfforddiant, cefnogaeth, a rhwydweithio o ran cysyniadau am ail-weithgynhyrchu a’r economi gylchol yn ehangach
Remakerspace Workshop
Remakerspace 3d image lab

Pobl

Mae RemakerSpace, sy’n dîm amlddisgyblaethol o academwyr, ymarferwyr ac arbenigwyr technegol, yn cynnig ystod lawn o wybodaeth a sgiliau i gefnogi atebion sy'n cwmpasu’r economi gylchol, gweithgynhyrchu o’r newydd ac ymestyn cylch oes cynnyrch.

Cyfarwyddwr y Ganolfan

Yr Athro Aris A. Syntetos

Yr Athro Aris A. Syntetos

Distinguished Research Professor, DSV Chair

Email
syntetosa@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6572

Cyd-gyfarwyddwr y Ganolfan

Dr Daniel Eyers

Dr Daniel Eyers

Reader in Manufacturing Systems Management

Email
eyersdr@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4516

Staff Prifysgol Caerdydd

Dr Thanos Goltsos

Dr Thanos Goltsos

Research Associate (EPSRC, Innovate UK, QIOPTIQ Ltd.)

Email
goltsosa@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 9325
Dr Andrew Treharne-Davies

Dr Andrew Treharne-Davies

Research Centre Manager (CAMSAC, the PARC Institute and ASTUTE 2020), Entrepreneurship and Innovation Services Manager

Email
daviesat4@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 9334
Dr Franck Lacan

Dr Franck Lacan

Research Associate

Email
lacan@caerdydd.ac.uk
Telephone
76267
Rebecca Travers

Rebecca Travers

Centre Manager, RemakerSpace

Email
traversr@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 208 79611

Staff DSV

Peter Tuthill

Peter Tuthill

Solutions Design Engineer (DSV), PARC Coordinator

Email
peter.tuthill@dsv.com
Antonis Siakallis

Antonis Siakallis

Logistics Manufacturing Services Manager (DSV), PARC Coordinator

Email
antonis.siakallis@dsv.com
Maria-Roza Toufekoula

Maria-Roza Toufekoula

RemakerServices Data Scientist (DSV), PARC Coordinator

Email
maria-roza.toufekoula@dsv.com
David Watson

David Watson

Director, Logistics Manufacturing Services (LMS), DSV