Ewch i’r prif gynnwys

Cydweithio

Cewch ragor o wybodaeth am adnoddau ac offer sydd wedi’u datblygu gan staff ac ymchwilwyr yn Ysgol Busnes Caerdydd.

For business

We have a long history of collaboration with the local, national and international business community and are keen to develop new partnerships.

Ymgysylltu

Ewch ati i gysylltu, cydweithio a chyfrannu gyda’n rhwydwaith o bartneriaid BBaCh, busnesau cymdeithasol a phartneriaid elusennol a chorfforaethol.

Cronfa Ddata Bitcoin Prifysgol Caerdydd (CUBiD)

Mae Cronfa Ddata Bitcoin Prifysgol Caerdydd (CUBiD) yn cynnig mynediad llawn at ddata rhwydwaith Bitcoin mewn fformat syml, trefnus a hawdd ei ddefnyddio.

RemakerSpace

Mae RemakerSpace yn ganolfan nid-er-elw sy’n ymgysylltu â chymunedau a busnesau, sy'n cyfuno arbenigedd ymchwil â'r adnoddau ymarferol sydd eu hangen i gefnogi'r economi gylchol.

Rydym yn cynnig y sgiliau, yr adnoddau a'r wybodaeth i fusnesau a chymunedau i newid y ffordd rydym yn dylunio, defnyddio ac yn cael gwared ar gynhyrchion.

Wedi'i leoli ar Barc Ymchwil Gwyddorau Cymdeithasol Prifysgol Caerdydd, mae RemakerSpace yn cynnal bron i £600,000 o adnoddau a ariannwyd gan Gronfa Economi Gylchol Llywodraeth  Cymru i ymgysylltu, addysgu ac ysbrydoli pawb i greu atebion cylchol sy'n sail i gymdeithas y dyfodol.

Gallwn eich helpu i drwsio offer sydd wedi torri gyda'n pecynnau trwsio trydanol, ymestyn oes dillad gyda'n peiriannau gwnïo diwydiannol, defnyddio systemau rhith-realiti i ddelweddu gweithrediadau atgyweirio, neu hyd yn oed argraffu rhannau sbâr gyda'n hystod blaengar o argraffwyr 3D.

Yn seiliedig ar ein hymchwil sy'n arwain y byd ym maes ail-weithgynhyrchu cadwyni cyflenwi, rydym mewn sefyllfa dda i roi cyngor ac arweiniad i gwmnïau mawr a bach am y ffordd orau o ail-weithgynhyrchu yn eu gweithrediadau, er mwyn sicrhau buddion amgylcheddol ac economaidd.

Lansio RemakerSpace

Bydd drysau Canolfan RemakerSpace yn agor yn ystod Hydref 2022. Mae’r ganolfan wedi’i lleoli yn adeilad newydd sbarc | spark Prifysgol Caerdydd ar y Campws Arloesedd.

Ar hyn o bryd, rydym yn gorffen ffurfweddu ein hoffer, yn cyflogi staff ac yn paratoi i groesawu cymunedau i'r ganolfan. Unwaith y bydd y ganolfan ar agor, bydd y wefan hon yn cynnig gwybodaeth fanwl am ein hoffer a'n galluoedd ac yn galluogi defnyddwyr i drefnu eu hymweliad â'r cyfleuster.

Yn y cyfamser, mae croeso i chi ofyn unrhyw gwestiynau am ein gweithrediadau drwy ebostio remakerspace@caerdydd.ac.uk.

Pobl

A hithau’n cynnwys tîm amlddisgyblaethol o academyddion a gweithwyr cadwyni cyflenwi proffesiynol, mae Canolfan RemakerSpace yn cynnig cymaint o wybodaeth a sgiliau i gefnogi'r gwaith o nodi atebion ym meysydd cylcholdeb, ail-weithgynhyrchu ac estyn cylch bywyd cynhyrchion.

Cyn bo hir, byddwn yn cyflogi staff ychwanegol i reoli sut mae’r Ganolfan yn cael ei rheoli. Ewch i’n tudalen Swyddi i gael manylion cyfleoedd yn ein cyfleuster.

Cyfarwyddwr y Ganolfan

Yr Athro Aris A. Syntetos

Yr Athro Aris A. Syntetos

Distinguished Research Professor, DSV Chair

Email
syntetosa@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6572

Cyd-gyfarwyddwr y Ganolfan

Dr Daniel Eyers

Dr Daniel Eyers

Reader in Manufacturing Systems Management

Email
eyersdr@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4516

Staff DSV

Tuthill

Peter Tuthill

Solutions Design Engineer

Staff Prifysgol Caerdydd

Dr Thanos Goltsos

Dr Thanos Goltsos

Research Associate (EPSRC, Innovate UK, QIOPTIQ Ltd.)

Email
goltsosa@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 9325
Dr Andrew Treharne-Davies

Dr Andrew Treharne-Davies

Research Centre Manager (CAMSAC, the PARC Institute and ASTUTE 2020), Entrepreneurship and Innovation Services Manager

Email
daviesat4@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 9334
Dr Franck Lacan

Dr Franck Lacan

Research Associate

Email
lacan@caerdydd.ac.uk
Telephone
76267
Dr Timothy Ramjaun

Dr Timothy Ramjaun

Project Officer (ASTUTE 2020)

Email
ramjaunt@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2068 8547
Rebecca Travers

Rebecca Travers

Centre Manager, RemakerSpace

Email
traversr@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 208 79611