Ewch i’r prif gynnwys

Erthyglau arbennig

Ymchwiliwch yn fanylach i'r ffordd rydyn ni'n gweld pethau.

Archwiliwch erthyglau sy'n dangos pwy ydym ni, beth rydym yn ei wneud, a beth rydym am ei gyflawni drwy addysgu, ymchwil ac ymgysylltu.

Mae'r nodweddion hyn yn cynrychioli amrywiaeth ein cymuned. Maent yn datgelu ein cymhellion, yn adlewyrchu gweithgareddau cyfredol a pharhaus, ac yn darparu llwyfan ar gyfer gwahanol brofiadau a rhagolygon.

Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2024

Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2024

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod 2024, rydyn ni’n falch o roi sylw i waith ymchwil gwerth cyhoeddus menywod yn Ysgol Busnes Caerdydd.

Pum ffordd o ddeall pam mae'r Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau’n amrywio ar draws ardaloedd o fewn Prydain

Pum ffordd o ddeall pam mae'r Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau’n amrywio ar draws ardaloedd o fewn Prydain

Mae Suzanna Nesom yn rhannu prif ganfyddiadau ei hymchwil PhD, sy’n archwilio anghydraddoldeb rhwng y rhywiau mewn marchnadoedd llafur ym Mhrydain.

Cyfrifeg a chyllid cynaliadwy

Cyfrifeg a chyllid cynaliadwy

Dyma'r Athro Jill Atkins yn rhoi esboniad o’i gwaith ymchwil gwerth cyhoeddus sy'n canolbwyntio ar gyfrifeg a chyllid cynaliadwy ac yn benodol.

Y Porth Cymunedol: Ysgol Busnes Caerdydd yn partneru gyda Threlluest (Grangetown)

Y Porth Cymunedol: Ysgol Busnes Caerdydd yn partneru gyda Threlluest (Grangetown)

Mae Ysgol Busnes Caerdydd wedi datblygu partneriaeth hirdymor gyda thrigolion a busnesau yn Nhrelluest yn rhan o'r Porth Cymunedol, prosiect ymgysylltu blaenllaw Prifysgol Caerdydd.

Fy mhrofiad i o fod yn fyfyriwr ôl-raddedig rhyngwladol

Fy mhrofiad i o fod yn fyfyriwr ôl-raddedig rhyngwladol

Mae Maheen Sajid, myfyrwraig ryngwladol o Bacistan, yn rhannu ei phrofiad o fod yn astudio Marchnata Strategol (MSc) yn Ysgol Busnes Caerdydd, oedd meddai yn brofiad trawsnewidiol...

Dewch yn un o arweinyddion y dyfodol drwy’r rhaglen MBA rhan-amser yng Nghaerdydd

Dewch yn un o arweinyddion y dyfodol drwy’r rhaglen MBA rhan-amser yng Nghaerdydd

Cewch addysg fydd yn newid eich gyrfa, a hynny ochr yn ochr â’ch ymrwymiadau eraill drwy ein cwrs sydd wedi’i achredu gan AMBA. Dyma Gyfarwyddwr y Rhaglen MBA yng Nghaerdydd, Dr Saloomeh Tabari, yn dweud mwy wrthym...

Mae talu'r Cyflog Byw yn dda i fusnes

Mae talu'r Cyflog Byw yn dda i fusnes

Mae ymchwil a gynhaliwyd gan academyddion Ysgol Busnes Caerdydd wedi amlygu’r manteision busnes niferus o dalu’r Cyflog Byw i weithwyr.

Caffael Cyhoeddus ar ôl Brexit

Caffael Cyhoeddus ar ôl Brexit

Mae Dr Anthony Flynn, Uwch Ddarlithydd mewn Rheoli Cadwyni Cyflenwi, yn ymchwilio i Fil Caffael newydd y DU, gan dynnu sylw at y tebygrwydd a'r gwahaniaethau o'r cyfnod cyn Brexit...

Perchenogaeth gan weithwyr

Perchenogaeth gan weithwyr

Mae ymchwil Dr Jonathan Preminger a Dr Dimitrinka Stoyanova Russell yn archwilio a yw perchnogaeth gan weithwyr (EO) yn gwneud gwahaniaeth i amodau gwaith a phrofiadau yn y gwaith.

 Sut y gwnaeth angerdd am gynaliadwyedd siapio fy llwybr gyrfaol

Sut y gwnaeth angerdd am gynaliadwyedd siapio fy llwybr gyrfaol

Ar ôl cwblhau MSc mewn Rheoli Cadwyni Cyflenwi yn Gynaliadwy, dechreuodd Amy yrfa yn y diwydiant ffasiwn moethus. Mae hi’n dychwelyd yn fuan i Ysgol Busnes Caerdydd i gychwyn PhD.

Ailddiffinio ffasiwn

Ailddiffinio ffasiwn

Mae ymchwil Dr Hakan Karaosman yn edrych ar ail-lunio’r diwydiant ffasiwn ar gyfer dyfodol mwy cynaliadwy a theg.

Diwrnod Rhyngwladol Y Menywod 2023

Diwrnod Rhyngwladol Y Menywod 2023

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod 2023, rydym yn taflu goleuni ar ymchwil gwerth cyhoeddus menywod yn Ysgol Busnes Caerdydd.