Ewch i’r prif gynnwys

Cyrsiau

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o raglenni gradd ar lefel israddedig ac ar lefel ôl-raddedig.

Mae ein gwaith ymchwil a’n hymagwedd wedi ei harwain gan heriau at addysgu ac ymchwil yn golygu y byddwch yn dysgu gan academyddion sydd ar flaen y gad yn eu disgyblaethau - yn arloeswyr yn eu meysydd astudio. Rydym hefyd yn dryllio’r seilos academaidd i annog rhagor o waith rhyngddisgyblaethol, gan gydnabod bod problemau busnes a chymdeithasol cyfredol yn gofyn am ffordd newydd o feddwl ac ymdrech ac arbenigedd cyfunol er mwyn eu datrys.

Mae cystadleuaeth frwd am leoedd ac mae’r safonau mynediad yn heriol, gan adlewyrchu safon uchel ein darpariaeth a llwyddiant ein graddedigion. Gan hynny, byddwch yn cael eich croesawu i gymuned amrywiol, fywiog ac ysgogol o fyfyrwyr sy'n annog dysgu rhwng cyfoedion yn ogystal â'r hyfforddiant ffurfiol y byddwch yn ei gael.

Mae llawer o'n cyrsiau wedi'u hachredu a byddant yn eich eithrio rhag gorfod talu i nifer o gyrff aelodaeth yn y diwydiant. Mae hyn yn un ffordd arall o blith nifer rydym yn ei defnyddio er mwyn rhoi’r holl fanteision y byddwch chi eu hangen i ffurfio gyrfa lwyddiannus yn y sector o'ch dewis.

Nodwch, mae'r tudalennau isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Israddedig

Israddedig

Mae ein rhaglenni gradd i israddedigion yn cydbwyso theori a gwaith ymarferol er mwyn eich helpu i ddod i'r brig yn y farchnad swyddi.

MBA Caerdydd

MBA Caerdydd

Ewch i’r afael â heriau arweinyddiaeth go iawn wrth ystyried effaith fasnachol, gymdeithasol ac amgylcheddol busnesau byd-eang.

MBA Caerdydd gyda Deallusrwydd Artiffisial

MBA Caerdydd gyda Deallusrwydd Artiffisial

Mae MBA Caerdydd gyda Deallusrwydd Artiffisial yn cyfuno cynhwysion craidd ein rhaglen MBA flaenllaw gyda'r cyfle i ddeall technolegau ac offer deallusrwydd artiffisial.

The Cardiff MBA with Media

The Cardiff MBA with Media

This Cardiff MBA with Media combines the core ingredients of the long established MBA programme with the opportunity to understand the distinct management challenges of the media industry.

Graddau meistr arbenigol

Graddau meistr arbenigol

Mae ein hystod o raglenni meistr arbenigol yn denu carfan o fyfyrwyr rhyngwladol.

Ymchwil ôl-raddedig

Ymchwil ôl-raddedig

Ymunwch â'n cymuned dynamig ac arloesol i gael cydweithio gyda staff sydd ar flaen y gad yn eu disgyblaethau.

Addysg Weithredol

Addysg Weithredol

Mae ein darpariaeth addysg weithredol drawsnewidiol yn cael ei harwain gan ymchwil, ei gyrru gan ymarferwyr ac yn cyflawni effaith real a mesuradwy.