Ewch i’r prif gynnwys

Cyrsiau

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o raglenni gradd ar lefel israddedig ac ar lefel ôl-raddedig.

Mae ein gwaith ymchwil a’n hymagwedd wedi ei harwain gan heriau at addysgu ac ymchwil yn golygu y byddwch yn dysgu gan academyddion sydd ar flaen y gad yn eu disgyblaethau - yn arloeswyr yn eu meysydd astudio. Rydym hefyd yn dryllio’r seilos academaidd i annog rhagor o waith rhyngddisgyblaethol, gan gydnabod bod problemau busnes a chymdeithasol cyfredol yn gofyn am ffordd newydd o feddwl ac ymdrech ac arbenigedd cyfunol er mwyn eu datrys.

Mae cystadleuaeth frwd am leoedd ac mae’r safonau mynediad yn heriol, gan adlewyrchu safon uchel ein darpariaeth a llwyddiant ein graddedigion. Gan hynny, byddwch yn cael eich croesawu i gymuned amrywiol, fywiog ac ysgogol o fyfyrwyr sy'n annog dysgu rhwng cyfoedion yn ogystal â'r hyfforddiant ffurfiol y byddwch yn ei gael.

Mae llawer o'n cyrsiau wedi'u hachredu a byddant yn eich eithrio rhag gorfod talu i nifer o gyrff aelodaeth yn y diwydiant. Mae hyn yn un ffordd arall o blith nifer rydym yn ei defnyddio er mwyn rhoi’r holl fanteision y byddwch chi eu hangen i ffurfio gyrfa lwyddiannus yn y sector o'ch dewis.

Nodwch, mae'r tudalennau isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Israddedig

Israddedig

Mae ein rhaglenni gradd i israddedigion yn cydbwyso theori a gwaith ymarferol er mwyn eich helpu i ddod i'r brig yn y farchnad swyddi.

MBA Caerdydd

MBA Caerdydd

Ewch i’r afael â heriau arwain ac ystyried effaith economaidd, gymdeithasol ac amgylcheddol busnesau byd-eang.

MBA Caerdydd gyda Deallusrwydd Artiffisial

MBA Caerdydd gyda Deallusrwydd Artiffisial

Mae MBA Caerdydd gyda Deallusrwydd Artiffisial yn cyfuno cynhwysion craidd ein rhaglen MBA flaenllaw gyda'r cyfle i ddeall technolegau ac offer deallusrwydd artiffisial.

Ymchwil ôl-raddedig

Ymchwil ôl-raddedig

Ymunwch â'n cymuned dynamig ac arloesol i gael cydweithio gyda staff sydd ar flaen y gad yn eu disgyblaethau.

Addysg Weithredol

Addysg Weithredol

Mae ein darpariaeth addysg weithredol drawsnewidiol yn cael ei harwain gan ymchwil, ei gyrru gan ymarferwyr ac yn cyflawni effaith real a mesuradwy.