Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil, arloesedd ac ymgysylltu

Mae gan yr Adran Economeg draddodiad o gynhyrchu ymchwil a gydnabyddir yn rhyngwladol ar draws disgyblaethau.

Un o brif genhadaeth ein gwaith yw cyfrannu at Heriau Mawr ein hamser a meysydd thematig y Strategaeth Gwerth Cyhoeddus.

Yn ystod cyfnod diweddaraf y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) (2014-2020), rydym wedi bod yn ymwneud â phrosiectau ymchwil a ariennir, ac rydym wedi cyhoeddi cyhoeddiadau effaith uchel o ansawdd uchel mewn cyfnodolion academaidd a gydnabyddir yn rhyngwladol. Mae canlyniadau ein gweithgareddau ymchwil ac ymgysylltu wedi arwain at ddatblygu llawer o achosion effaith.

O ystyried ehangder ein hymchwil, mae llawer o'n hymchwilwyr yn ymwneud yn helaeth â gwaith sy'n berthnasol i bolisi, gan gyfrannu at ddadleuon drwy drafodaethau polisi a rolau cynghori yn Nhŷ'r Arglwyddi, Banc Lloegr, Banque de France, Banc Gwlad Groeg, y Swyddfa Ystadegau Gwladol, Llywodraeth Cymru, Pwyllgor Polisi Ariannol Cysgodol y Sefydliad Materion Economaidd ac Academi Gwyddorau Gwlad Pwyl.

Grwpiau a chanolfannau

Rydym hefyd yn gartref i nifer o grwpiau a chanolfannau ymchwil, sy'n darparu'r amgylchedd delfrydol ar gyfer datblygu syniadau a damcaniaethau newydd yn ogystal â hyrwyddo synergeddau. Ymhlith y rhain y mae:

Grwpiau ymchwil cydweithredol

Mae academyddion yn yr adran Economeg hefyd yn gweithio gyda chydweithwyr ar draws y Brifysgol ac yn cymryd rhan mewn grwpiau ymchwil rhyngddisgyblaethol, megis y Sefydliad Ymchwil Trosedd a Diogelwch, Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd Cymru, Data a Dulliau (WISERD) a Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy.

Mae llawer o'n hymchwilwyr yn cydweithio ac yn gysylltiedig â sefydliadau ymchwil cenedlaethol a rhyngwladol: Sefydliad Economeg Lafur IZA, y Sefydliad Cenedlaethol dros Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (NIESR), Prifysgol Masaryk - labordy MUEEL.