Ewch i’r prif gynnwys

Sefydliad Arloesedd Diogelwch, Troseddu a Chudd-wybodaeth

Cipolygon, deallusrwydd ac arloesedd wedi’u harwain gan dystiolaeth er byd diogel.

certificate

Cymhlethdod ac eglurder

Mae ein hymchwil yn ein helpu i ddeall heriau cymhleth diogelwch heddiw yn fyd-eang ac yn lleol.

people

Tystiolaeth a gwybodaeth arbennig

Mae ein gwaith yn drylwyr ac yn greadigol, ac rydym yn defnyddio cysyniadau a dulliau arloesol i sicrhau gwybodaeth newydd.

globe

Effaith a gweithredu

Mae gennym enw da drwy’r byd am wella’r ymateb i broblemau diogelwch yn y byd go iawn, gan gynnwys trawsnewid polisïau ac ymarfer.

Gair am ein gwaith

Society and communication network concept

Amdanom ni

Mae gennym arbenigedd sy’n rhychwantu pob disgyblaeth berthnasol mewn cynllunio, gwneud a throsi ymchwil newydd ym maes trosedd a diogelwch.

Image of programming code

Ymchwil

Rydym yn dod ag arbenigedd rhyngddisgyblaethol o’r radd flaenaf ynghyd er mwyn cael cipolygon, tystiolaeth a gwybodaeth newydd i reoli heriau troseddu a diogelwch allweddol ein hoes.

Worldwide connections

Effaith

Mae ein gwaith yn creu sylfaen dystiolaeth sy’n cael ei defnyddio gan lunwyr polisïau ledled y wlad a thrwy’r byd i gyd ym meysydd diogelwch, troseddu a chudd-wybodaeth.

Ein hunedau ymchwil

Two policemen stood talking in a city centre.

Sefydliad y Prifysgolion ar Wyddorau'r Heddlu

Datblygu'r sylfaen dystiolaeth ar gyfer celf, crefft a gwyddoniaeth plismona.

OSCAR

Gwybodaeth Dwyllodrus, Cyfathrebu Strategol a Rhaglen Ymchwil Ffynhonnell Agored

Nodi a dadansoddi ymgyrchoedd dadwybodaeth a gweithrediadau gwybodaeth.

Grŵp Dadansoddeg a Gwyddor Gwybodaeth Wasgaredig

Datgloi potensial data mawr a data cyflym mewn sefyllfaoedd rheng flaen.

Grŵp Ymchwilio i Drais

Cyflwyno newid polisi a chamau ymarferol i leihau trais a niwed sy'n gysylltiedig ag alcohol.

Roedd ymchwil y Brifysgol o gymorth o ran helpu swyddogion gwrthderfysgaeth a phartneriaid eraill i ddeall y bygythiad a chynnig gwybodaeth allweddol am ymyriadau tactegol a strategol.
Uwch Swyddog Gwrthderfysgaeth y Llywodraeth

Newyddion diweddaraf