Ewch i’r prif gynnwys

Cyfrifeg a chyllid

Mae ein hadran cyfrifeg a chyllid yn cynnal ymchwil ar draws ystod eang o bynciau.

Mae ein hymchwil yn canolbwyntio ar nifer o feysydd ymarferol. Ymhlith y rhain mae gweithrediad a phatrymau y farchnadoedd ariannol, gweithrediadau rheoleiddio cyrff proffesiynol megis Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Cymru a Lloegr (ICAEW), rheolaeth sefydliadau, a pherfformiad sefydliadau.

Ymhlith y pynciau penodol o ddiddordeb a archwilir yn eang gan ein hymchwilwyr mae:

  • adroddiadau ariannol
  • rheoleiddio ariannol
  • gweithgaredd y farchnad gyfalaf
  • microstrwythur y farchnad
  • archwilio a gwaith sy’n ymwneud ag archwilio
  • materion llywodraethu corfforaethol
  • materion cyfrifeg a rhywedd
  • hanes cyfrifeg
  • cyfrifeg reoli a rheolaeth.

Cysylltiadau pwysig

Picture of Susan Bartlett

Yr Athro Susan Bartlett

Head of Accounting and Finance, Reader in Accounting and Finance

Telephone
+44 29208 75193
Email
Bartlett@caerdydd.ac.uk
Picture of Carla Edgley

Yr Athro Carla Edgley

Athro Cyfrifeg a Chyllid, Dirprwy Bennaeth Adran (Dysgu ac Addysgu)

Telephone
+44 29208 76567
Email
EdgleyCR@caerdydd.ac.uk
No picture for Louise Macniven

Dr Louise Macniven

Darllenydd mewn Cyfrifeg a Chyllid, Dirprwy Bennaeth Adran (Dysgu ac Addysgu), Cyfarwyddwr Recriwtio a Derbyn Israddedigion

Telephone
+44 29208 75715
Email
Macniven@caerdydd.ac.uk