Ewch i’r prif gynnwys

Rheoli, cyflogaeth a sefydliadau

Mae ein Hadran Rheoli, Cyflogaeth a Sefydliadau (MEO) yn cynnal ymchwil academaidd o'r radd flaenaf, yn cyflwyno addysgu arloesol ac yn ymgysylltu ag ystod eang o randdeiliaid.

Gan ddilyn ein huchelgais Gwerth Cyhoeddus, nod yr adran MEO yw gwella amodau cymdeithasol ac economaidd trwy ymchwil ac addysgu rhyngddisgyblaethol. Mae hyn wedi canolbwyntio ar bum her fawr flaenllaw – gwaith da, llywodraethu da, arloesedd cyfrifol, economïau teg a chynaliadwy a sefydliadau'r dyfodol.

Ymchwil

Ymchwil

Ein nod yw gwella amodau cymdeithasol ac economaidd drwy fynd i’r afael â heriau o bwys.

Ymgysylltu

Ymgysylltu

Gan weithio gydag ystod o wahanol randdeiliaid rydyn ni’n cynyddu ein cyfraniad i'n cymunedau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol i'r eithaf.

Addysgu

Addysgu

Ein nod yw meithrin a datblygu'r genhedlaeth nesaf o ddinasyddion, gweithwyr proffesiynol ac arweinwyr.

Uchafbwyntiau

Uchafbwyntiau

Cymrwch olwg ar rai o'r gweithgareddau sy'n cefnogi ein dyheadau Gwerth Cyhoeddus.

Cysylltiadau pwysig

Picture of Jean Jenkins

Yr Athro Jean Jenkins

Head of Management, Employment and Organisation Section, Professor of Employment Relations

Telephone
+44 29208 75338
Email
JenkinsJ1@caerdydd.ac.uk
Picture of Michael Marinetto

Dr Michael Marinetto

Darllenydd mewn Rheolaeth

Telephone
+44 29208 75658
Email
MarinettoM@caerdydd.ac.uk
Picture of David Nash

Dr David Nash

Uwch-ddarlithydd Cysylltiadau Cyflogaeth, Dirprwy Bennaeth Adran (Dysgu ac Addysgu)

Telephone
+44 29208 76865
Email
NashD@caerdydd.ac.uk

Cewch ragor o wybodaeth am staff ein hadran, edrychwch ar ein rhestr staff gyflawn.