Ewch i’r prif gynnwys

PhD a MPhil

Female PhD student in boat

Mae ein graddau ymchwil yn rhoi rhwydd hynt i chi ymchwilio'n ddwfn i bwnc cyfoes, gan weithio gydag ymchwilwyr blaenllaw a chael defnyddio cyfleusterau o’r radd flaenaf.

Fel myfyriwr ôl-raddedig yn Ysgol y Biowyddorau, byddwch yn elwa ar weithio mewn amgylchedd hyfforddiant ac ymchwil rhagorol, gyda rhaglen wedi’i strwythuro a’i chefnogi’n dda er mwyn eich helpu i ddatblygu eich sgiliau ymchwilio’n annibynnol.

PhD

Rydym yn cynnig ysgoloriaethau PhD wedi’u hariannu’n llawn i gyfranogwyr o’r DU a’r UE drwy raglen PhD Biowyddorau, yn ogystal â chynnig cyfleoedd hunan-ariannu i fyfyrwyr o bedwar ban byd.

PhDs wedi’u hariannu’n llawn

Rydym yn cynnig nifer o ysgoloriaethau wedi’u hariannu’n llawn mewn nifer o feysydd ymchwil.

Ystyriwch ein cyfleoedd presennol am PhD.

Astudiaethau PhD wedi'u hariannu'n allanol ac wedi'u hunan-ariannu

Rydym yn cynnig goruchwyliaeth a/neu brosiectau ymchwil yn y meysydd canlynol i fyfyrwyr o’r DU, yr UE a thramor, sydd wedi’u hariannu’n allanol neu’u hunan-ariannu.

  • Biowyddorau Moleciwlaid
  • Biofeddygaeth
  • Organebau a’r Amgylchedd
  • Canser
  • Peirianneg Systemau Byw
  • Mecanweithiau Bywyd a Chlefyd
  • Niwrowyddoniaeth
  • Planed Gynaliadwy
  • Technolegau Newydd.

Rydym hefyd yn croesawu cynigion ymchwil gan fyfyrwyr wedi’u hunan-ariannu. Mae’n bwysig bod eich cais yn cyd-fynd â diddordebau ymchwil yr Ysgol, felly cyn cyflwyno cais, cysylltwch ag aelodau o staff o’r is-adran ymchwil berthnasol i drafod eich cynnig ymchwil posibl.

Rydym hefyd yn croesawu cynigion ymchwil gan fyfyrwyr sy'n cael eu hariannu'n allanol ac yn eu hariannu eu hunain.

Rhagor am ein cyfleoedd i ymchwilwyr ôl-raddedig.

MPhil

Mae ein MPhil yn cynnwys prosiect byrrach, gyda mwy o ffocws, na PhD, ac yn caniatáu i chi adeiladu ar brofiad academaidd a phroffesiynol i ddatblygu eich sgiliau ymchwil ymhellach.

Dylai ceisiadau am MPhil fod yn berthnasol i ddiddordebau ymchwil staff yn Ysgol y Biowyddorau.

Byddwn yn argymell Prifysgol Caerdydd i ddarpar fyfyrwyr ôl-raddedig. Mae amgylchedd dysgu cefnogol iawn a rhwydwaith da o ymchwilwyr yma. Ar ben hynny, mae Caerdydd yn ddinas wirioneddol wych i fyw ynddi.

Rachel Rowe

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni i gael mwy o wybodaeth:

Ymholiadau ôl-raddedig