Ewch i’r prif gynnwys

Trio Sci Cymru

Menter newydd gan Lywodraeth Cymru i roi hwb i bynciau STEM yng Nghymru.

European Social Fund

Byddwn yn gweithio gyda myfyrwyr ysgol ar draws Cymoedd de Cymru i gyflwyno raglenni allgymorth STEM arloesol.

Mae Trio Sci Cymru yn cael ei arwain gan Academi Wyddoniaeth Genedlaethol Llywodraeth Cymru, mewn cydweithrediad a phrifysgolion Caerdydd, Abertawe, Aberystwyth a Bangor. Mae'n cael ei ariannu gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop ac Academi Wyddoniaeth Genedlaethol Llywodraeth Cymru.

Dros gyfnod o dair blynedd, byddwn yn ymgysylltu â 2,790 o ddisgyblion cyfnod allweddol 3, gan gynnig cyfle unigryw iddynt gymryd rhan mewn tair rhaglen arloesol cyfoethogi STEM.

Trio Sci Cymru video

Prosiectau

Gwenyn apothecari

Bydd y prosiect, o dan arweiniad yr Athro Les Baillie o'r Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol, yn cyflwyno disgyblion i raglen hynod lwyddiannus Pharmabees. Byddant yn dysgu am bwysigrwydd gwenyn a pheillwyr eraill, eiddo meddyginiaethol mêl a'i botensial i drin archfygiau ysbyty sy'n gwrthsefyll gwrthfiotigau.

Bydd disgyblion ym Mlwyddyn 8 yn dod yn 'dditectifs mêl', gan helpu fferyllwyr i nodi'r planhigion sy'n gyfrifol am weithgarwch gwrthfacterol mêl y Brifysgol. Ym Mlwyddyn 9, byddant yn ynysu cyfansoddion gwrthfacterol o'r planhigion. Drwy'r gweithgareddau hyn bydd y myfyrwyr yn datblygu gwerthfawrogiad o'r broses darganfod cyffuriau a'r wyddoniaeth sy'n sail i feddyginiaeth.

Cemeg yn y trydydd dimensiwn

Bydd y prosiect, o dan arweiniad Dr David Willock o'r Ysgol Cemeg, yn defnyddio sinema symudol 3D i gynnig i ddisgyblion y cyfle i gamu i mewn i amrywiaeth o systemau cemegol. Bydd y gweithdai yn cyfuno cemeg gyfrifiadurol gyda'r uwch-daflunydd 3D i ddod â chemeg yn fyw ar y lefel atomig.

Bydd myfyrwyr yn dysgu sut mae priodweddau deunyddiau bob dydd yn gysylltiedig â strwythur atomig. Bydd gweithdai yn seiliedig ar themâu'r amgylchedd, plastigau a darganfod cyffuriau. Byddant yn cynnwys proffiliau gyrfa pobl sydd wedi astudio'r pwnc.

Mae'r rhaglen yn dod i ben gyda myfyrwyr yn dylunio eu harbrofion cemeg cyfrifiadurol eu hunain. Byddant hefyd yn cael cyfle i ddadansoddi data a gafwyd gan efelychu uwch-gyfrifiadurol.

UniverseLab

Mae'r prosiect cael ei oruchwylio gan Dr Paul Roche o'r Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth. Mae'n defnyddio gofod i ennyn diddordeb myfyrwyr mewn gwyddoniaeth, trwy gyfuniad o sioeau 3D, rhith-wirionedd a realiti estynedig, telesgopau robotig a gweithdai ymarferol.

Wrth archwilio'r Bydysawd o'u hystafelloedd dosbarth, bydd y disgyblion yn gweld sut mae gofodwyr yn byw ac yn gweithio ar yr Orsaf Ofod Rhyngwladol, ac yn cynllunio i archwilio'r Blaned Mawrth yn y dyfodol. Bydd y Telesgopau Faulkes sy'n cael eu rheoli o bell yn tynnu lluniau o blanedau, sêr a galaethau, y bydd y disgyblion yn eu monitro dros y tair blynedd nesaf.

Yn y gweithdai bydd y disgyblion yn astudio craterau, meteoritau a ffosiliau, ac yn dysgu am ddiflaniad y deinosoriaid, tra byddant hefyd yn sganio'r awyr i chwilio am asteroidau, comedau ac uwchnofâu newydd.

Pobl

Staff academaidd

Yr Athro Les Baillie

Yr Athro Les Baillie

Professor of Microbiology

Email
bailliel@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5535
Yr Athro Paul Roche

Yr Athro Paul Roche

MSc Astrophysics Programme Coordinator

Email
paul.roche@astro.cf.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2068 7197

Dr Liam Thomas

Apothecary Bees Project Manager

Dr David Willock

Dr David Willock

Senior Lecturer in Physical Chemistry

Email
willockdj@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4779

Staff cysylltiedig

Kelly Gale

Swyddog Gweithrediadau

Sajan Miah

Programme Digital / Technical Officer

Steven Morris

Apothecary Bees Project Manager

Sarah Roberts

Sarah Roberts

Universelab Project Officer

Email
robertss38@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2068 8949

Lucy Simmonds

Programme Financial Officer - Financial Claims

Rhys Thomas

Rhys Thomas

Research, Innovation and Engagement Assistant

Email
thomasr115@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 20876017

Cysylltwch â ni

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni:

Trio Sci Cymru