Ewch i’r prif gynnwys

Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol

Rydym yn un o ysgolion fferylliaeth gorau'r DU. Mae ein haddysgu yn cael ei lywio a'i gefnogi gan ein hymchwil a gydnabyddir yn rhyngwladol ac mae'n caniatáu i fyfyrwyr archwilio gwahanol agweddau ar fferylliaeth fodern.

Cyrsiau

Ein hymchwil sy’n llywio ac yn cefnogi ein graddau, gan ganiatáu i fyfyrwyr ymchwilio i wahanol agweddau o fferylliaeth.

Ymchwil yn yr Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol

Mae ein hymchwil i wyddoniaeth fferyllol a’n hymchwil yn gysylltiedig ag iechyd yn rhychwantu’r continwwm cyfan, o ymchwil sylfaenol i wyddoniaeth drawsfudol gymwysedig ac ymarfer clinigol.

Discover how we teach the Pharmacists of the future so that they are ready for their chosen career.
Chris yn addysgu myfyrwyr

Amdanom ni

Mae gennym ni enw da rhyngwladol am ein haddysgu a’n hymchwil ac rydym ni’n arwain ym maes datblygu sgiliau clinigol.

Children planting flowers

Ymgysylltu

Rydym ni’n ymrwymo i ymgysylltu â’r cyhoedd i gyflenwi effaith gymdeithasol a diwylliannol, ysbrydoli pobl ifanc a hysbysu’r cyhoedd am faterion gwyddonol.

Scientist examining liquid in lab

Effaith ymchwil yr Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol

Rydym ni’n cydweithio gyda diwydiant, addysg, y llywodraeth a grwpiau cyhoeddus i sicrhau bod ein hymchwil yn cael effaith yn y byd real a’i fod o fudd i iechyd a lles dynol (cynnwys Saesneg).