Ewch i’r prif gynnwys

Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol

Croeso i Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol Caerdydd.


Molecular model

Cyrsiau

Ein hymchwil sy’n llywio ac yn cefnogi ein graddau, gan ganiatáu i fyfyrwyr ymchwilio i wahanol agweddau o fferylliaeth.

Molecular model

Ymchwil

Mae ein hymchwil i wyddoniaeth fferyllol a’n hymchwil yn gysylltiedig ag iechyd yn rhychwantu’r continwwm cyfan, o ymchwil sylfaenol i wyddoniaeth drawsfudol gymwysedig ac ymarfer clinigol.

Chris teaching students

Amdanom ni

Mae gennym ni enw da rhyngwladol am ein haddysgu a’n hymchwil ac rydym ni’n arwain ym maes datblygu sgiliau clinigol.

Children planting flowers

Ymgysylltu

Rydym ni’n ymrwymo i ymgysylltu â’r cyhoedd i gyflenwi effaith gymdeithasol a diwylliannol, ysbrydoli pobl ifanc a hysbysu’r cyhoedd am faterion gwyddonol.

Scientist examining liquid in lab

Effaith

Rydym ni’n cydweithio gyda diwydiant, addysg, y llywodraeth a grwpiau cyhoeddus i sicrhau bod ein hymchwil yn cael effaith yn y byd real a’i fod o fudd i iechyd a lles dynol (cynnwys Saesneg).