Ymchwil ôl-raddedig

Mae ein graddau ôl-raddedig yn seiliedig ar waith ymchwil annibynnol llawn amser, gyda goruchwyliwr academaidd i'ch arwain wrth i chi ddarganfod meysydd newydd a chyffrous.

Wedi’i danategu gan nawdd allanol sylweddol, mae ein hamgylchedd ymchwil bywiog yn darparu myfyrwyr PhD a MPhil gyda chyfleoedd i weithio gyda arbenigwyr y byd ac i ddefnyddio chyfarpar ymchwil o ansawdd uchel.

Bob blwyddyn, byddwn yn recriwtio tua 15 o fyfyrwyr ar gyfer graddau PhD, a byddant yn cael budd o gyfrannu at gyfarfodydd yr Ysgol, cyfleoedd addysgu a phrofiadau hyfforddiant sgiliau hanfodol.

Ysgoloriaeth ymchwil

Mae gennym ddau fath o Ysgoloriaeth PhD:

Bydd disgrifiadau o brosiectau PhD DTP a nad ydyw'n DTp yn cael eu hysbysebu ar dudalennau gwe ymchwil ôl-raddedig pan fyddant ar gael. Mae teitlau’r prosiectau wedi’i rhannu yn ôl grŵp ymchwil: Solid, Living a Changing Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr.

Meysydd ymchwil

O berfeddion y Ddaear, drwy'r crwst, i'r moroedd ac i'r ddaear, mae ansawdd rhyngwladol ein hallbwn ymchwil wedi ei gymeradwyo gan ein safle yn 4ydd yn y DU ar gyfer ein disgyblaeth ymchwil (REF 2014).

Mae ein hymchwilwyr wedi eu rhannu'n dri grŵp ymchwil:

  • Solid: Gwyddorau Daear a'r Môr sy'n archwilio prosesau hydrothermol a magmatig, geoddynameg a datblygiad a gwaddodeg basnau gwaddodol
  • Living: Gwyddorau Daear a Môr sy'n ystyried prosesau wyneb y Ddaear, yn cynnwys i mewn ac o dan ei moroedd lle esblygodd bywyd ac sydd wedi cael effaith sylweddol ar amgylcheddau dros filiynau o flynyddoedd.
  • Changing: Gwyddorau Daear a Môr sy'n ystyried achosion a chanlyniadau'r newidiadau yn systemau'r Ddaear, yn y môr, yn yr amgylchedd ac ar y tir. O'r gorffennol daearyddol i'r presennol ac i'r dyfodol.

Ymholiadau

I holi am Ymchwil Ôl-raddedig, anfonwch e-bost neu ffonio +44 (0)29 208 75772.

Andrew Kerr

Dr Andrew Kerr

Reader in Petrology & Director of Postgraduate Research

Email:
kerra@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 4578