Ewch i’r prif gynnwys

Cyrsiau ôl-radd a addysgir

Mae ein rhaglenni gradd meistr yn mynd i'r afael â materion amgylcheddol, polisi ac ymchwil gyfoes.

P’un a ydych yn parhau â’ch astudiaethau ar ôl graddio, yn dychwelyd at addysg er mwyn datblygu eich nodau gyrfaol neu’n newid trywydd yn llwyr, bydd ein graddau Meistr  yn ehangu eich gwybodaeth ac yn darparu’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i ddatblygu yn y maes o’ch dewis.

Efallai byddwch yn gweithio gyda chwmnïau adnabyddus yn y DU a thu hwnt er mwyn datrys problemau cyfredol y byd go iawn. Mae gennym berthnasoedd sefydledig gyda nifer o gyflogwyr mewn amryw o feysydd perthnasol, sy'n cynnig eu gwybodaeth, prosiectau, ac yn recriwtio ein myfyrwyr yn aml.

Cysylltu â ni

I gael rhagor o wybodaeth am ein rhaglenni gradd ôl-raddedig a addysgir, cysylltwch â:

Postgraduate taught enquires