Ewch i’r prif gynnwys

Prosesau Arwyneb y Ddaear

Mae ein grŵp ymchwil amlddisgyblaethol yn ceisio deall byd yn y dyfodol gyda hinsawdd gynhesach a defnydd gwahanol o dir.

Earth's surface acts as the interface between the geologic, biologic, hydrologic, hydrodynamic and human processes that drive environmental change.

Our multidisciplinary research group includes experts interested in understanding the movement of water and sediment across and through Earth's surface.

We attempt to understand a future world with a warmer climate and different land uses.

We explain past and present landscapes through process measurements, laboratory experiments and numerical modelling.

Amcanion

We attempt to understand a future world with a warmer climate and different land uses.

We explain past and present landscapes through process measurements, laboratory experiments, and numerical modelling.

Ymchwil

Funding

Hales, T. C. Resilience to Earthquake-induced Landslide Hazard in China (REACH). Natural Environmental Research Council Directed Programme. NE/N012240/1. 2015, £500,000

Cuthbert, M. O. Groundwater recharge in global drylands: processes, quantification & sensitivities to environmental change. NERC NE/P017819/1. August 2017-July 2022, £717,000

Singer, M., Roberts, D., Caylor, K. and Stella, J. Understanding and assessing riparian habitat vulnerability to drought-prone climate regimes on Department of Defense bases in the Southwestern USA. Strategic Environmental Research and Development Program, US Department of Defense. 2018-2022, $1,704,236

Singer, M. and Stella, J. Assessing riparian forest water sources in the Santa Clara River basin. The Nature Conservancy. 2017-2020, $82,085

Singer, M., Stella, J. and Caylor, K. Impacts of dynamic, climate-driven water availability on tree water use and health in Mediterranean riparian forests. National Science Foundation (Hydrologic Sciences). 2017-2020, $450,366

Stella, J., Singer, M. and Roberts, D. Linking basin-scale, stand-level, and individual tree water stress indicators for groundwater-dependent riparian forests in multiple-use river basins. National Science Foundation (Geography and Spatial Sciences). 2017-2020, $449,982 ($302,235 to UCSB)

Cwrdd â'r tîm

Staff academaidd

Myfyrwyr Ôl-raddedig

Staff cysylltiol

Cyhoeddiadau

Ysgolion

Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r Amgylchedd

Rydym wedi ymrwymo i gyrraedd y safonau uchaf mewn ymchwil ac addysg. Rydym yn darparu amgylchedd cyfoethog ac amrywiol lle gall ein holl staff a myfyrwyr gyflawni eu potensial er budd cymdeithas.

Delweddau

Camau nesaf

Ymchwil sy’n gwneud gwahaniaeth

Mae ein hymchwil yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl wrth i ni gweithio ar draws disgyblaethau er mwyn ymgodymu â phrif heriau sy’n wynebu’r gymdeithas, yr economi ac ein hamgylchedd.

Ymchwil ôl-raddedig

Mae ein graddau ymchwil yn rhoi'r rhyddid i chi i archwilio pwnc arbennig mewn dyfnder ymhlith ymchwilwyr blaenllaw.

Ein heffaith ymchwil

Mae'r astudiaethau achos hyn yn rhoi sylw i rai o'r meysydd lle rydym yn cael effaith ymchwil gadarnhaol.