Ewch i’r prif gynnwys

Israddedigion

Sefydlwch eich hun ar gyfer ystod eang o yrfaoedd cyffrous gyda gradd israddedig mewn gwyddor Daear ac amgylcheddol.

Mae gan ein cyrsiau ffocws cryf ar waith maes a phrofiadau ymarferol. Gydag ystod eang o fodiwlau dewisol a phrosiectau ymchwil annibynnol, gallwch ddylunio rhaglen MSci pedair blynedd i hyfforddi myfyrwyr ar gyfer gyrfa ymchwil broffesiynol.

Efallai y bydd myfyrwyr sydd â gradd MSci yn gallu mynd i mewn i raglenni PhD yn uniongyrchol.

Daearyddiaeth Amgylcheddol

Daearyddiaeth Amgylcheddol

Datblygwch eich dealltwriaeth wyddonol o'r amgylchedd naturiol a ffisegol i ddod o hyd i atebion i faterion amgylcheddol hanfodol.

Geowyddorau Amgylcheddol

Geowyddorau Amgylcheddol

Archwiliwch faterion geoamgylcheddol dynol a naturiol fel geoberyglon, daeareg peirianneg, llygredd a chynaliadwyedd.

Gwyddorau Cynaliadwyedd Amgylcheddol

Gwyddorau Cynaliadwyedd Amgylcheddol

Mae gwyddonwyr amgylcheddol yn defnyddio eu gwybodaeth am systemau'r Ddaear i ddiogelu'r amgylchedd ac iechyd pobl.

Daeareg Fforio

Daeareg Fforio

Yn addas i fyfyrwyr sydd â diddordeb ym mhob agwedd ar fforio ar gyfer adnoddau naturiol, eu cloddio o’r ddaear a'u rheoli

Daeareg

Daeareg

Astudiwch y mwynau a'r creigiau sy'n ffurfio'r Ddaear solet, y prosesau sy'n digwydd ar ac o fewn ein planed ac esblygiad bywyd ar ei hwyneb.

Daearyddiaeth y Môr

Daearyddiaeth y Môr

Ewch ati i ddarganfod y wyddoniaeth y tu ôl i'r berthynas rhwng cymdeithas a'r môr ac ymchwilio i heriau byd-eang fel asideiddio cefnforol a chynnydd yn lefelau’r môr.

Daearyddiaeth Ffisegol

Daearyddiaeth Ffisegol

Dyma gyfle i archwilio tirweddau’r Ddaear, yr hinsawdd a'r prosesau ffisegol deinamig sy'n siapio wyneb y Ddaear.