Ewch i’r prif gynnwys

Israddedigion

Sefydlwch eich hun ar gyfer ystod eang o yrfaoedd cyffrous gyda gradd israddedig mewn gwyddor Daear ac amgylcheddol.

Mae gan ein cyrsiau ffocws cryf ar waith maes a phrofiadau ymarferol. Gydag ystod eang o fodiwlau dewisol a phrosiectau ymchwil annibynnol, gallwch ddylunio rhaglen MSci pedair blynedd i hyfforddi myfyrwyr ar gyfer gyrfa ymchwil broffesiynol.

Efallai y bydd myfyrwyr sydd â gradd MSci yn gallu mynd i mewn i raglenni PhD yn uniongyrchol.

Daearyddiaeth Amgylcheddol

Daearyddiaeth Amgylcheddol

Mae’r cwrs hwn yn rhoi sylfaen i wyddorau’r ddaear ac yn mynd ymlaen i gynnwys pynciau fel rheoli tirweddau, llygredd, ansawdd dŵr, ecoleg a geomorffoleg.

Daeareg Fforio

Daeareg Fforio

Mae hwn yn gwrs addas ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb ym mhob elfen o adnoddau naturiol, gan gynnwys archwilio, echdynnu a rheoli.

Geowyddorau Amgylcheddol

Geowyddorau Amgylcheddol

Dyma gwrs addas ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb mewn materion geoamgylcheddol byd-eang neu faterion geoamgylcheddol cymhwysol.

Daeareg

Daeareg

Mae hwn yn gwrs addas ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb ym mhob elfen o ddaeareg ac esblygiad y ddaear, gan gynnwys gwneud mapiau a gwaith arsylwi ymarferol yn y maes.

Daearyddiaeth y Môr

Daearyddiaeth y Môr

Dyma gwrs addas ar gyfer myfyrwyr sy’n awyddus i astudio materion ffisegol a materion sy’n ymwneud â hydrograffeg a rheoli mewn perthynas â’r môr a’i forlinau.

Daearyddiaeth Ffisegol

Daearyddiaeth Ffisegol

Dyma gyfle i archwilio tirweddau’r Ddaear, yr hinsawdd a'r prosesau ffisegol deinamig sy'n siapio wyneb y Ddaear.

Fieldwork

Fieldwork

Our range of local and international field work courses provide valuable hands-on experience of practical skills in earth and environmental sciences.

Environmental Sustainability Science

Environmental Sustainability Science (BSc)

Environmental scientists use their knowledge of Earth's systems to protect the environment and human health.