Ewch i’r prif gynnwys

Geomicrobioleg a Biogeocemeg

Rydym yn astudio’r rhyngweithio rhwng bywyd, daeareg a chemeg amgylcheddol i egluro prosesau biogeocemegol sy'n bwysig ar gyfer cyfanedd-dra’r Ddaear drwy gydol hanes y Ddaear.

Mae'r grŵp Geomicrobioleg a Biogeocemeg yn uno gwyddonwyr trawsddisgyblaethol ym meysydd microbioleg, bioleg a geocemeg.

Rydym yn ymchwilio i'r cysylltiadau rhwng geomicrobioleg a biogeocemeg i egluro prosesau biogeocemegol allweddol sy'n cynnal ecosystemau’n lleol ac yn fyd-eang.

Geomicrobioleg

Mae'r Uned Geomicrobioleg yn astudio ecosystemau amrywiol, o rai morol i rai daearol, o'r wyneb i'r biosffer morol a chyfandirol dwfn, sy'n rhychwantu'r Ddaear fodern i hynafol lle esblygodd bywyd.

Rydym yn defnyddio'r dystiolaeth i egluro sut mae bywyd microbaidd yn rhyngweithio â phrosesau daearegol, mwynau, metelau a’i gilydd i gynhyrchu a chynnal y prif gylchoedd biogeocemegol sy'n allweddol i gyfanedd-dra’r Ddaear.

Biogeocemeg

Rydym yn cyfuno arsylwadau geomicrobiolegol â geocemeg i ddatgloi hanes biogeocemegol y Ddaear. Mae'r gwaith amlddisgyblaethol hwn sy'n cysylltu’r Uned Geomicrobioleg â’r Uned Geocemeg, yn galluogi’r defnydd o ddulliau geocemegol cydraniad uchel ar gyfer ymchwilio i sut mae geomicrobioleg a geocemeg yn gweithio gyda'i gilydd yn yr amgylchedd.

Mae gan ymchwilwyr ddiddordeb mewn nodi a defnyddio signalau biogeocemegol fel procsis ar gyfer egluro sut mae bywyd yn rhyngweithio â geocemeg i greu a chynnal y biosffer byw.

Cyllid

Sosdian, S. COACTION - Characterisation of Ocean Acidification over Decadal Timescales in Fiji. NERC. Hydref 2018, £11,200

Andersen, M., Chi Fru, E., Millet, M. Isotope geochemistry of IOCG systems. Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol. Gorffennaf 2018-Chwefror 2019, £28,250

Sosdian, S. Coral reefs, ecosystem connectivity and plastic pollution: Past, present and future impacts on coral reef health. Sêr Cymru NRN Bangor. Mehefin 2018-Gorffennaf 2018, £9,375

Bagshaw, E. Dynamics of meltwater beneath the Greenland ice sheet. Sêr Cymru Bangor. Mehefin 2018-Rhagfyr 2018, £9,340

Bagshaw, E. Polar snow in a warming world. Cronfa Goffa Percy Sladen. Ebrill 2017-Mawrth 2018, £700

Bagshaw, E. Microbial community structure changes during temporal development of cryoconie holes. Antarctic Science Ltd.  Mehefin 2016-Mai 2019, £4,590

Bagshaw, E. WISECAM: Development and testing of a smartphone app for water quality monitoring. Sêr Cymru NRN Bangor. Rhagfyr 2015-Chwefror 2016, £500

Sosdian, S. Assess the impacts from oil palm expansion in Borneo on coral reef water quality and ecology suing environmental archives in coral reef skeletons. Sêr Cymru NRN Bangor. Ebrill 2016-Mehefin 2018, £20,000

Cyhoeddiadau dethol

Arweinydd Grŵp

Dr Henrik Sass

Dr Henrik Sass

Senior Lecturer

Email
sassh@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6001

Staff academaidd

Dr Henrik Sass

Dr Henrik Sass

Senior Lecturer

Email
sassh@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6001
Dr Aditee Mitra

Dr Aditee Mitra

Research Fellow

Email
mitraa2@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 76828
Dr Ernest Chi Fru

Dr Ernest Chi Fru

Senior Lecturer in Earth Sciences

Email
chifrue@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44(0)29 2087 0058

Myfyrwyr Ôl-raddedig

No profile image

Jalila Al Bahri

Research student

Email
albahrijs@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5874

Staff cysylltiedig

Xiaohong Tang

Xiaohong Tang

Geomicrobiology-Geochemistry Technician

Email
tangx2@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4928
Dr Liz Bagshaw

Dr Liz Bagshaw

Lecturer

Email
bagshawe@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4488
Dr Morten Andersen

Dr Morten Andersen

Lecturer

Email
andersenm1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4943
Dr Rupert Perkins

Dr Rupert Perkins

Senior Lecturer

Email
perkinsr@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5026
Dr Marc-Alban Millet

Dr Marc-Alban Millet

Lecturer in Isotope Geochemistry

Email
milletm@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5124

Labordy microbioleg penodedig

Mae'r labordy’n cynnwys cyfleusterau ar gyfer gweithio gydag anerobau caeth ac offer biolegol moleciwlaidd ar gyfer nodweddu micro-organebau a chymunedau microbaidd ar sail DNA (gan gynnwys PCR a qPCR).

Ar gyfer astudiaethau biogeocemegol, mae'r labordy hefyd yn cynnwys cyfleuster radioisotop ac offer dadansoddi (cromatograffaeth catïonau, cromatograffaeth anionau a chromotograffaeth nwy).

Llestri deori

Mae gennym lestri deori pwysedd uchel ac offer prosesu gwaddod sy'n dal pwysau.