Ewch i’r prif gynnwys

Plastigau o'r ffynhonnell i'r sinc

Rhoi tystiolaeth er mwyn deall yr her gyda phlastigau mewn dyfroedd croyw a mynd i’r afael â hi.

Cyswllt allweddol

Yr Athro Steve Ormerod

Yr Athro Steve Ormerod

Athro

Email
ormerod@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5871
Yr Athro Isabelle Durance

Yr Athro Isabelle Durance

Darllenydd a Chyfarwyddwr y Sefydliad Ymchwil Dŵr

Email
durance@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)7800 774491 / +44 (0)29 2087 4484

Gwybodaeth

Mae llygredd plastig mewn ecosystemau morol yn cael llawer o sylw, ond ni roddir cymaint o sylw i amgylcheddau dŵr croyw. Fodd bynnag, mae tunelli o blastigau’n pasio drwy afonydd bob blwyddyn, gan effeithio ar eu hecosystemau a’r bobl sy’n dibynnu arnynt.

Weithiau, gall dwysedd gronynnau plastig mewn gwelyau afonydd fod cymaint â hanner miliwn o ronynnau fesul metr sgwâr, sef llawer mwy na’r organebau byw yno.

Yr Athro Steve Ormerod Athro

Mae’r llygredd plastig yn cael ei ystyried yn flaenoriaeth gynyddol i’r diwydiant dŵr, rheolyddion amgylcheddol, y llywodraeth, y diwydiannau plastigau a phecynnu a phobl leyg sy’n pryderu am gyflwr yr amgylchedd.

Mae ein grŵp yn mynd i’r afael â’r mater hwn o ystod o safbwyntiau disgyblaethol. Mae hyn yn cynnwys ymchwilio i ymddygiadau cynaliadwy ynghylch defnyddio plastigau, dylunio plastigau sy’n fwy cyfeillgar i’r amgylchedd, ac ymchwilio i effaith bosibl plastigau ar ecosystemau dŵr croyw.

bottleriver

Mentrau cyfredol

Llun o'r awyr o Lyn Brianne

Plastigau: o'r ffynhonnell i'r sinc

Ymchwilio i ffynonellau, trosglwyddiadau a goblygiadau ecolegol llygredd plastig ar draws amgylcheddau dŵr ffres.

Prosiectau PhD

Plastigau bioddiraddadwy mewn ecosystemau dŵr croyw

Effeithiau rhaeadrol micro- a nano-blastigau ar ansawdd lipidau a throsglwyddo drwy ecosystemau planctonic dŵr croyw

  • Myfyriwr: Ben McClay
  • Goruchwyliwr: Irina Guschina
  • Partner: Cardiff Harbour Authority

Dylanwad microblastigau ar ecosystemau dŵr croyw ar raddfa dalgylch a chyfraniad llwch teiars

Trafnidiaeth a thynged microblastigau

Aelodau'r thema