Ewch i’r prif gynnwys

Amdanom ni

Lansiwyd y Sefydliad Ymchwil Dŵr yn 2015 i fynd i'r afael â her fawr o reoli dŵr cynaladwy ar gyfer pobl ac ecosystemau mewn byd sy'n newid.

Ein cenhedaeth yw meithrin ymchwil rhyngddisgyblaethol sydd ar flaen y gad fydd yn cael effaith amlwg a'i ddefnyddio fel tystiolaeth gan y rhai sy'n gwneud penderfyniadau. Rydyn ni’n gwneud hynny trwy gynnig awyrgylch creadigol lle y gall ymchwilwyr o wahanol feysydd lunio a chyflwyno ymchwil ar y cyd â budd-ddalwyr a defnyddwyr er dealltwriaeth ac atebion a fydd yn helpu pawb i fynd i’r afael â heriau byd-eang

Kingfisher(3)

Ymchwil

Mae mynd i'r afael â her fawr defnyddio a rheoli dŵr yn gofyn am ymateb ymchwil integredig, amlddisgyblaethol sy'n rhoi atebion ymarferol a realistig.

People talking

Pobl

Cwrdd â’n hymchwilwyr, o amrywiaeth eang o ddisgyblaethau gan gynnwys bioleg, cemeg, daearyddiaeth, gwyddorau’r ddaear, mathemateg, peirianneg, a seicoleg.

MeetingFAO

Partneriaethau

Mae gennym berthnasau hirdymor gyda phartneriaid diwydiannol, academaidd, o'r llywodraeth a rheoleiddio, a'r trydydd sector.

aerialriver

Astudio

Nid yw fyth yn rhy gynnar i sefydlu cymuned ryngddisgyblaethol. P'un a ydych yn fyfyriwr ôl-raddedig neu PhD, mae yna amryw o fyrdd i ymwneud â'r Sefydliad.

groupwork

Rhwydwaith unigolion ar ddechrau eu gyrfa

Beth bynnag a wnewch, gallwn ychwanegu gwerth at eich diddordebau. Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth.