Ewch i’r prif gynnwys

Amdanom ni

Lansiwyd y Sefydliad Ymchwil Dŵr yn 2015 i fynd i'r afael â her fawr o reoli dŵr cynaladwy ar gyfer pobl ac ecosystemau mewn byd sy'n newid.

Ein cenhedaeth yw meithrin ymchwil rhyngddisgyblaethol sydd ar flaen y gad fydd yn cael effaith amlwg a'i ddefnyddio fel tystiolaeth gan y rhai sy'n gwneud penderfyniadau. Rydyn ni’n gwneud hynny trwy gynnig awyrgylch creadigol lle y gall ymchwilwyr o wahanol feysydd lunio a chyflwyno ymchwil ar y cyd â budd-ddalwyr a defnyddwyr er dealltwriaeth ac atebion a fydd yn helpu pawb i fynd i’r afael â heriau byd-eang

People talking

Pwy ydym ni

Cwrdd â’n hymchwilwyr, o amrywiaeth eang o ddisgyblaethau gan gynnwys bioleg, cemeg, daearyddiaeth, gwyddorau’r ddaear, mathemateg, peirianneg, a seicoleg.

Kingfisher(3)

Sut rydym yn gweithio

Mae mynd i'r afael â her fawr defnyddio a rheoli dŵr yn gofyn am ymateb ymchwil integredig, amlddisgyblaethol sy'n rhoi atebion ymarferol a realistig.

Hands holding ring of water

Gweithio gyda ni

Together, we can tackle the world's most pressing water issues.