Ewch i’r prif gynnwys

Amdanom ni

Lansiwyd y Sefydliad Ymchwil Dŵr yn 2015 i fynd i'r afael â her fawr o reoli dŵr cynaladwy ar gyfer pobl ac ecosystemau mewn byd sy'n newid.

Ein cenhedaeth yw meithrin ymchwil rhyngddisgyblaethol sydd ar flaen y gad fydd yn cael effaith amlwg a'i ddefnyddio fel tystiolaeth gan y rhai sy'n gwneud penderfyniadau. Rydyn ni’n gwneud hynny trwy gynnig awyrgylch creadigol lle y gall ymchwilwyr o wahanol feysydd lunio a chyflwyno ymchwil ar y cyd â budd-ddalwyr a defnyddwyr er dealltwriaeth ac atebion a fydd yn helpu pawb i fynd i’r afael â heriau byd-eang

Image of a water treatment plant

Ymchwil

Mae mynd i'r afael â her fawr defnyddio a rheoli dŵr yn gofyn am ymateb ymchwil integredig, amlddisgyblaethol sy'n rhoi atebion ymarferol a realistig.

People talking

Pobl

Cwrdd â’n hymchwilwyr, o amrywiaeth eang o ddisgyblaethau gan gynnwys bioleg, cemeg, daearyddiaeth, gwyddorau’r ddaear, mathemateg, peirianneg, a seicoleg.

MeetingFAO

Partneriaethau

Mae gennym berthnasau hirdymor gyda phartneriaid diwydiannol, academaidd, o'r llywodraeth a rheoleiddio, a'r trydydd sector.

Ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa

Credwn fod ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa yn allweddol i sbarduno cymuned rhyngddisgyblaethol. Mae ein grŵp dechrau gyrfa yn cynnwys myfyrwyr PhD ac ymchwilwyr ôl-ddoethuriaeth o ddisgyblaethau gwahanol ar draws y Brifysgol.

Ers mis Medi 2018, mae ein grŵp dechrau gyrfa wedi bod yn arwain yr ymgyrch Refill yng Nghaerdydd.

ECimage

Dechrau gyrfa

Y myfyrwyr PhD ac ymchwilwyr ôl-ddoethuriaeth sy'n rhan o'n grŵp dechrau gyrfa.

Cysylltwch â'n pwyllgor dechrau gyrfa i gael fwy o wybodaeth am sut gallwch gymryd rhan yn y grŵp dechrau gyrfa.