Ewch i’r prif gynnwys

Themâu

Rydym yn dod â grwpiau o ymchwilwyr ynghyd i archwilio ystod o themâu dŵr rhyngddisgyblaethol.

Mae ein grwpiau bob amser yn awyddus i gydweithio â phartneriaid o'r diwydiant, y llywodraeth, y trydydd sector a'r byd academaidd.

Drysoil

Dŵr mewn byd newidiol

Deall effaith y newid yn yr hinsawdd a newidiadau sosio-economaidd ar adnoddau dŵr.

Riverbird(1)

Dalgylchoedd a chadernid ecosystemau

Defnyddio dull seiliedig ar ddalgylchoedd i ddeall cadernid ecosystemau a gwasanaethau ecosystem.

Circularwaters

Dŵr cylchol

Optimeiddio effeithlonrwydd a thriniaeth adnoddau dŵr gan ddefnyddio dull system gyfan.

Abstractdigital

Datrysiadau digidol ar gyfer rheoli risg dŵr

Integreiddio synwyryddion, gwyddoniaeth data, modelu, gwyddoniaeth dinasyddion a rhyngwynebau data-dynol i reoli risgiau i adnoddau dŵr ac ecosystemau.

WaterChild

Dŵr ar gyfer iechyd, lles a bywoliaethau

Defnyddio dull Un Iechyd yng nghyswllt rôl dyfroedd croyw cydnerth mewn iechyd a lles cymunedol.

Credwn ei bod yn bwysig ymateb i heriau cymdeithasol cyfredol a rhai sy'n dod i'r amlwg sy'n trawsbynciol â'n themâu. Darganfyddwch fwy am waith ein hymchwilwyr cysylltiedig ar blastigau:

bottleriver

Plastigau o'r ffynhonnell i'r sinc

Providing evidence to understand and tackle the plastics challenge in freshwaters.